A Várostörténeti puzzle sorozatának cikkei

Linkgyűjtemény

A Várostörténeti puzzle sorozatának cikkei:

1. rész: A Radó-szigeti Kioszk
2. rész: A győri repülőtér
3. rész: A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a győri Széchenyi téren
4. rész: Régi győri farsangi bálok
5. rész: Makrisz Agamemnon: Vízicsikó
6. rész: A Dunakapu tér
7. rész: Az Apolló mozi
8. rész: A Győri Gyufagyár
9. rész:
Egy kiszolgált katonaszobor: a vashonvéd
10. rész: A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgyűjtő Limbeck Ferenc - Limbay Elemér
11. rész: Az Auer Kávéház
12. rész: Volt egy mozi...: A győri Elite Mozi (1922-1953)
13. rész: A Győri Lemezárugyár – A fémjátékok egykori fellegvára
14. rész: A "nagy ház", avagy a győri Lloyd-palota (I. rész)
15. rész: Adalékok a győri Lloyd történetéhez (II. rész)
16. rész: Régi győri mesterség: a burcsellás
17. rész: Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – I. rész
18. rész: Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – II. rész
19. rész: Egy győri polihisztor tűzoltóparancsnok: Erdély Ernő (1881-1944) – III. rész
20. rész: A Stádel Gépgyár – Győr első gépgyára
21. rész: A Kisalföldi Gépgyár
22. rész: A győri Tungsram Gépgyár
23. rész: A győri szecessziós Kisfaludy kávéház története
24. rész: A Zeiss Optikai Gyár a győri Dunakapu téren
25. rész: Élet az egykori újvárosi Nádor szállóban
26. rész: Postapaloták Győrött
27. rész: A Spartacus csónakház – Győr első csónakháza
28. rész: A győri strand- és termálfürdő múltjáról
29. rész: A nádorvárosi Back-malom
 – a Győri Hengermalom
30. rész: A 700 éves Győr (1271-1971) emlékmű története
31. rész: A régi győri gőz- és kádfürdők
32. rész: Mayr Gyula, győri órásmester, aki világhírű órát készített
33. rész: Szabó Samu lakatosmester tűzhelygyára
34. rész: A régi gőz-, kádfürdő és a fedett uszoda épületének története
35. rész: Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója
36. rész: Szemelvények Kiskút történetéből
37. rész: Séta Kiskúton
38. rész: A Cziráky-emlékmű – A 102 éve felavatott obeliszk története
39. rész: Hello tourist – Hotel Tourist!
40. rész: A "hit és haza" emlékműve: a győri Mária-oszlop
41. rész: Advent és karácsonyvárás Győrben az „5-ös” években
42. rész: Advent és karácsonyvárás Győrben az „5-ös” években II.
43. rész: Négy évtized négy győri szilvesztere: 1955, 1965, 1975, 1985
44. rész: Párduc a szigeten – Hősi Emlékmű a „Győri Margitszigeten”
45. rész: Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József
46. rész: Bolgárkertészek Győrben
47. rész: Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete
48. rész: Farkas Miska, a győri „hegedűkirály” – Újvárostól a világhírig
49. rész: A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora
50. rész: Az Erzsébet liget története 1945-től napjainkig
51. rész: Ferenc Ferdinánd és Győr
52. rész: Káptalani zenészek háza
53. rész: A győri selyemfonoda és a fonodai munkásnőszállás
54. rész: A belvárosi-gyárvárosi Meller-féle olajgyár
55. rész: Blaha Lujza és Győr

56. rész: A győr-nádorvárosi kamillus templom
57. rész: A Győri Korcsolyázó Egyesület első negyedszázada
58. rész: A győri tejfölös kofa szobra
59. rész: Skopáll József győri fotográfus
60. rész: A győri Tanítók Háza
61. rész: A győri idegenforgalmi pavilon története: 1938-1975
62. rész: A győri Petőfi-szobor az Eötvös parkban
63. rész: A vagongyár bölcsődéje
64. rész: A Magyar Ispita
65. rész: A győri tűztorony
66. rész: A könyv ünnepe – A győri Ünnepi Könyvhetek történetéből
67. rész: Kelemen Márton, az elfeledett fa- és kőszobrász, az oltárépítő és építőmester
68. rész: Az Erzsébet téri "Nagy" Pannonia Nyomda
69. rész: A Tulipános iskola
70. rész: Párizs Győrben – Balog Lajos Barros úti divatáruháza
71. rész: A győr-nádorvárosi, 87 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola története
72. rész: A kereskedelmi és iparkamara székháza
73. rész: Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története
74. rész: A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából

75. rész: Gyógyszertár az Angyalhoz: A Mányoki-ház története
76. rész: Az I. számú Polgári Fiúiskola építésének története – II. rész
77. rész: Arany Sas és Aranysas – két győri patika története I. rész
78. rész: Arany Sas és Aranysas – két győri patika története II. rész

79. rész: Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda
80. rész: A Rábaszabályozó Társulat székházának építése
81. rész: A Győri Sakk-kör első évtizedei (1902-1924)

82. rész: A győri Országzászló emlékmű
83. rész: Elevátor a Mosoni-Duna partján
84. rész: A győri királyi ítélőtábla épületének története a győri sajtó alapján
85. rész: A győri Pénzügyi Palota története 1945-ig
86. rész: A győri pénzügyi palota épületének története 1945 után

87. rész: A Győri Nemzeti Rajziskolától a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskoláig
88. rész: Az orsolyiták győri temploma
89. rész: "Városunk fia": Ney Dávid, világhírű operaénekes

90. rész: A győri főreáliskola, a későbbi Révai Miklós Gimnázium
91. rész: Koltai Virgil Antal, a bencésből lett szabadkőműves
92. rész: A Honvéd ligeti Szabadság-szobor
93. rész: A győri Püspökvár zenei emlékei
94. rész: Egy neves pedagóguscsalád őse: Öveges Alajos
95. rész: Ecker János, Győr krónikásának háza
96. rész: Pattantyús-Ábrahám Imre, a tudós győri gyárigazgató
97. rész: Bierbauer Lipót (1841-1917)
98. rész: A győri Csillag Szanatórium és alapítója, dr. Csillag József
99. rész: A győri püspök muzsikusai és a Richter család
100. rész: Benes Pál gyáros, győri festőművész
101. rész: 150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár

102. rész: Gázlámpák Győr utcáin
103. rész: A győrszigeti Kohn Adolf és Társa Olajgyára története alapításától 1910-ig
104. rész: A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József
105. rész: Vátzy Olga M. Terézia (1896-1976) Szent Orsolya Rendi nővér, zárdafőnöknő
106. rész: Egy híres győri festőművész: Liezen-Mayer Sándor (1839-1898)

107. rész: Goldmark Károly éjszakája a győri evangélikus templomban
108. rész: A "Győr városát végveszéllyel fenyegető földrengés" és más régi földmozgások
109. rész: Dr. Albert Ferenc, egy világhírű győri hegedűvirtuóz pályaíve

110. rész: A Győri Gőzhajózási Társaság története – 1. rész
111. rész: A Győri Gőzhajózási Társaság története – 2. rész

112. rész: Erődből gyárváros – Győr városföldrajza az 1970-es évekig
113. rész: Kelen Imre, a Győrből indult nemzetközi hírű karikaturista – 1. rész
114. rész: Gyárvárosból regionális központ: Győr városföldrajza az 1970-es évektől
115. rész: Kelen Imre, a Győrből indult nemzetközi hírű karikaturista – 2. rész
116. rész: Laktanya a város szívében
117. rész: A győri Rába-sziget a 19. században – A ''közgyönyörködtető sétatér''
118. rész: Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút
119. rész: A Radó-sziget a 20. században

120. rész: A győri vasútállomás átépítése a 19. század végén
121. rész: Adyváros első évei – örömök és kihívások
122. rész: A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – I. rész
123. rész: A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – II. rész
124. rész: A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948 – III. rész
125. rész: A "monumentális" Baross híd építésének története
126. rész: Liszt Ferenc győri hangversenye
127. rész: A Városi Kultúrház – A "hajléktalan kultúrintézmények" reménysége az 1930-as években
128. rész: A győri Schlichter villa története
129. rész: Az első magyar újság alapító-szerkesztője, Rát Mátyás evangélikus lelkész
130. rész: Fidel Castro győri látogatása
131. rész: Filmforgatás Győrben 1963-ban: Az aranyfej
132. rész: A győri rádiózás kezdetei
133. rész: Hermann László, a győri zenei élet egyik felvirágoztatója
134. rész: Az új győri vasútállomás építése
135. rész: Tejbár a győri vasútállomáson
136. rész: A Korona fogadó a Kazinczy utca és Sarló köz sarkán – 1. rész
137. rész: A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (1869-től az 1900-as évek elejéig) – 2. rész
138. rész: A Korona szálló épülete a Kazinczy utca és a Sarló köz sarkán (az 1900-as évek elejétől 1945-ig) – 3. rész
139. rész: 80 éves az egykori Szent Orsolya Rend dr. Hóman Ottó Tanintézete Győrben
140. rész: Léghajók Győrben
141. rész: A győrnádorvárosi katolikus leányárvaház, népiskola és polgári leányiskola (I. rész)
142. rész: A győrnádorvárosi katolikus leányárvaház, népiskola és polgári leányiskola (II. rész)
143. rész: A kiskúti Segítő Szűz Mária kápolna
144. rész: Petz Margit grafikus, festőművész
145. rész: Győr bőkezű mecénása: Bálint Mihály
146. rész: 120 éve született Magasi Mária M. Franciska OSU, Szent Orsolya-rendi nővér
147. rész: Az ifjúsági szórakozás színterei a '80-as évek elején – pillanatfelvétel 1981-ből
148. rész: Egy győri fényképész-dinasztia alapító: Jánossy János
149. rész: A győri cigányzenészek útja a világhír felé – 1. rész
150. rész: A győri cigányzenészek útja a világhír felé – 2. rész
151. rész: Horváth Adorján szobrászművész győri művei
152. rész: Repülőtér és légi közlekedési hálózat létesítésének terve az első világháború idején
153. rész: Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 1. rész
154. rész: Undi Mariska, a győri származású képző- és iparművész 2. rész
155. rész: A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (1. rész)
156. rész: A kályhákkal álmodó mester, Fruhmann Antal (2. rész)
157. rész: A győri édesipar kezdetei: A Schmidl és Árpás cukorkagyárak
158. rész: Erdélyi menekültek Győrött, 1916
159. rész: Vargyasné Petz Vilma, a győri polgári leányiskola alapítója
160. rész: Nemes célért küzdött – nemesi rangot nyert: Vargyas Endre királyi tanfelügyelő
161. rész: "A nagy dunahídháború", avagy Magyaróvár és Győr küzdelme a medvei híd létesítése ügyében
162. rész: Fránek Gábor, a győri székesegyház karnagya, a győri Filharmónia Társaság megalapítója 1. rész
163. rész: Fránek Gábor 2. rész: zenekarok és kórusok karnagya, zeneszerző
164. rész: Reinthaller Nándor festőművész (1898-1956)
165. rész: "…a püspökvár alatt újra megcsendül hű barátunknak, a török nemzetnek vallásos éneke…" ‒ Bosnyák katonák Győrött az első világháború éveiben
166. rész: Győr zeneköltő főkapitánya, Angyal Armand 1. rész: Család – Hivatás – Társadalmi szerepvállalásai
167. rész: Győr zeneköltő főkapitánya, Angyal Armand 2. rész: Zeneirodalmi munkássága és egyéb érdekességek
168. rész: Hesz József dunagőzhajózási állomásfőnök győri évei
169. rész: Volt egyszer egy hűtőház – Hetven éves lenne
170. rész: A győri neológ Zsinagóga építéstörténete I.
171. rész: A győri neológ Zsinagóga építéstörténete II.
172. rész: A győri neológ Zsinagóga építéstörténete III. ‒ A zsinagóga megújulása
173. rész: A győri kenyérgyár története
174. rész: A győri "kínai ház" és a vendégmunkások

2019.01.01