2024

Jogászok, egészségügyi- és sportdiplomások Győrből

Erősödik a térségi munkaerő-piac

A Széchenyi István Egyetem jogász szakán a nyári záróvizsga időszakban harmincöten teljesítették a jogi doktorrá avatás valamennyi képzési feltételét. Dr. Földesi Péter rektor és dr. Fazekas Judit dékán a hagyományos avatási ceremónián kiváló évfolyamként értékelte a most végzett frissdiplomás jogászokat, akik eredményes tanulmányaik alapján megszerezték a „doctor juris” címet. Tizennégyen a legjobb minősítésű, summa cum laude bejegyzésű oklevéllel kezdhetik pályájukat.

Summa cum laude minősítést ért el a pusztavámi Bordács Mónika (a Táncsics Mihály Gimnáziumban, Móron érettségizett), a székesfehérvári Boros Norina (Vasvári Pál Gimnázium, Székesfehérvár), a vitnyédi Csitei Béla (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár), a felvidéki, patasi (Szlovákia) Farkas Alexandra (Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely), a győri Fátrai Lilla Róza (Krúdy Gyula Gimnázium, Győr), a győri Horváth Balázs András (Révai Miklós Gimnázium, Győr), a győri Király Péter Bálint (Révai Miklós Gimnázium, Győr), a kőszegi Luxl Dóra (Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg), a tapolcai Nagy Szintia Mirtill (Batsányi János Gimnázium, Tapolca), a röjtökmuzsaji Nyikos Barbara (Széchenyi István Gimnázium, Sopron), a kőszegi Szabó Szandra (Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely), a győri Szakály Zsófia (Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr), a győri Vörös Gréta (Thuri György Gimnázium, Várpalota), a nyúli Wellmann Barna Bence (Révai Miklós Gimnázium, Győr).

Dr. Fazekas Judit dékán köszöntőjében elmondta: A jogi tanulmányok során nemcsak az állami intézmények és a jogrend működésének szabályait ismerték meg a jelöltek, hanem megszerezték azokat a társadalomtudományi, közgazdaságtani, politológiai, szociológiai, államelméleti ismereteket is, amelyek szükségesek a társadalmi valóságban való eligazodáshoz, jogviták, konfliktusok szakszerű és hatékony rendezéséhez. A gyakorlati képzést, a felkészültséget jelzi, hogy a hazai perbeszéd versenyeken több éve minden kategóriában dobogós helyezettek a széchenyis joghallgatók.

Az Egészség- és Sporttudományi Karon huszonkilencen az ápolás- és betegellátás-, huszonnyolcan a rekreációszervezés és egészségfejlesztés-, öten az egészségügyi szervező szakon végeztek. Dr. Fehér Rózsa, a kar dékánhelyettese, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályvezető főorvosa a több mint két évtizede az egyetem és a kórház, a város két értelmiségi centruma által közösen megszervezett, elindított egészségtudományi képzés szakmai értékeiről, sikereiről szólt ünnepi köszöntőjében. „A kar eddigi tevékenységének eredménye, hogy a győri együttműködési modellt – bennünket sokoldalúan ösztönözve – folyamatosan támogatja a térségi munkaerő-piac. Célunk a helyi orvosképzés megszervezése” – mondta el a dékánhelyettes.

Winkler Csaba

2017.07.03