Diplomavédés – Az első sportdiplomaták Győrből


Sportdiplomáciai szakirányú képzés indult 2016 őszén a Széchenyi István Egyetemen. A bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési diplomával választható szakirányú továbbképzés időtartama 2 félév, s levelező munkarendben, szombati napokon Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Külügyi Intézetében szervezték a tanulmányokat.

A sportszakemberek már a közelgő, kiemelt hazai eseményeken – így az EYOF-on, a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon – is hasznosíthatják tudásukat, erősíthetik a magyar sportdiplomáciát. A szaktárgyak előadói a sportdiplomácia szakterületének, gyakorlati kérdéseinek kiváló ismerői, vezető személyiségei voltak.

„Célunk olyan szaktanácsadók képzése, akik a különböző sportszervezeteket képviselik a hazai vagy a nemzetközi színtéren. A végzettek ismerik a diplomácia, a protokoll, a médiakommunikáció fogalmait, gyakorlatát, a projektek működését, a hazai és a nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai kérdéseket, s széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti és üzleti területein” – mondta el dr. Kovács Barnabás Magyarország barcelonai főkonzulja a képzés szakmai felelőse.

A tanulmányok záró szakaszában a napokban a diplomavédés, a szakmai munkát bemutató előadás szerepelt. A sportdiplomáciai képzés húsz végzőse a verseny- és tömegsport, a szakági sport, a rendezvények, a gazdasági kérdések, a nemzetközi színtér, az egyetemi sport témakörében végzett kutatásokat, s készítette el diplomamunkáját. A záróvizsga bizottságok dr. Kovács Barnabás szakmai vezető, főkonzul és dr. Grúber Károly széchenyis egyetemi docens, nagykövet vezetésével értékelték a jelöltek felkészültségét, a diplomamunkát, az előadás és a védés megvalósulását. A vizsganapot lezáró eredmények ismertetése után Némethné Farkas Kata, a Felnőttképzési Központ vezetője gratulált a hazánkban elsőként indított, az első kurzusát eredményesen lezáró sportdiplomácia képzés résztvevőinek.

A végzettek az ország minden részéből, főképpen a fővárosból és Győrből jöttek a képzésre. 2017 februárjában keresztféléves formában is beindult a képzés, az ősszel induló harmadik csoportba augusztus végéig jelentkezhetnek a jövő sportdiplomáciai tanácsadói.

Részletes információk a Széchenyi István Egyetem internetes felvételi oldalain olvashatók.

Winkler Csaba

2017.06.22