150 év – Az osztrák-magyar kiegyezés

Képriportunk a Rómer Múzeum időszaki kiállításáról

Május 4. óta látható a 150 év – Az osztrák-magyar kiegyezés című időszaki kiállítás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Esterházy-palotában (Győr, Király u. 17.). A Kiegyezés megkötésének 150. évfordulója alkalmából rendezett, színes tablókat, illusztrációkat és tárgyakat felvonultató tárlat június 11-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

„A magyarok 1848-ban forradalommal és szabadságharccal próbálták elhárítani a polgári átalakulás és a nemzeti fejlődés útjában álló akadályokat. A nemzetközi erőviszonyok alakulása azonban nem tette lehetővé a küzdelem sikeres befejezését. A magyar politika mozgásterét alapvetően a nemzetközi erőviszonyok határozták meg 1867-ben is. Magyarország nem légüres térben élt, ahol tetszés szerint lehetett választani függetlenség, kiegyezés vagy más megoldás között. S ezt a mozgásteret tovább szűkítette az, hogy a magyar politikai elit már semmiképpen nem akart forradalmat.” (Kosáry Domokos)

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a Kiegyezés megkötésének 150. évfordulója alkalmából rendezett időszaki tárlatot az Esterházy-palota aulájában. Az Ausztriával való közjogi viszony 1867-es rendezése új, prosperáló korszakot nyitott hazánk történetében. A múzeum várostörténeti gyűjteményében és győri magángyűjteményekben őrzött műtárgyak és kordokumentumok segítségével bepillantást nyerhetünk az 1848-49-es szabadságharctól kezdve az 1867-es Kiegyezést követő évek politikai és mindennapi életébe.

Fotók: Vas Balázs

2017.05.24