A Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt hirdet színházi táncművész szakra

Utolsó lehetőség a jelentkezésre!

A színházi tánc szakra azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2016-2017-es tanévben fejezik be az általános iskola 8. osztályát, illetve ennek megfelelő tanulmányaikat, és nem idősebbek 16 évesnél. Jelentkezési határidő: 2017. május 15. (hétfő), felvételi vizsga: 2017. május 20. (szombat ).

A színházi tánc előkészítő képzés a professzionális táncművész pályára készít fel, és mindennapos (napi 5-6 órányi) szakmai gyakorlati képzést foglal magába. A képzés során a hallgatók alapvető tánctechnikákat, színházi táncot, színészi játékot tanulnak, valamint időről időre fellépnek különböző előadásokon. A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan a főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumában végzik középiskolai tanulmányaikat és szereznek érettségi bizonyítványt. Gimnáziumunkban tanító kollégáink nemcsak a tánc- és társművészeteket szerető tanárok, hanem olyan pedagógusok is, akik pontosan tudják, hogy diákjaink számára a folyamatos kettős (szakma-iskola), olykor hármas leterhelés (szakma - iskola - fellépések) mellett komoly feladat a gimnáziumi ismeretek elsajátítása. Tanáraink oktatási módszerei lehetővé teszik, hogy közismereti téren is kellően felkészültek legyenek diákjaink. Egyedi tantervű nyolcosztályos gimnáziumunk az átlagosnál több művészetelméleti képzést biztosít. Első idegen nyelv: angol vagy a német nyelv. A képzés teljes időtartama 5 év, melynek első 2 éve előképző, ezt követi a gimnáziumi tanulmányokkal párhuzamos 3 éves főiskolai képzés a táncművész szak színházi tánc szakirányán. Igény esetén a növendékek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, megfelelő táncos adottságokkal és művészi készséggel rendelkező gyerekek kiválogatása.
A felvételi követelmény: alapszintű mozgástapasztalat, nyitottság a kreativitás felé, valamint: előnyt jelent az alapfokú klasszikus balett ismeret.
A felvételi eljárás részei: klasszikus balett gyakorlatok, a vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok megismétlése, általános motivációs elbeszélgetés.
A felvételi eljárás díja 1000 Ft, melynek befizetéséhez csekket küldünk. A Főiskola nyílt napjairól, előadásairól, további felvételi lehetőségről honlapunkon tájékozódhat: www.mtf.hu, illetve Németh Rita koordinátortól a 20/222-4282 számon.

Jelentkezési lap letölthető: www.mtf.hu. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, születési helyét és idejét, fel kell tüntetni, hogy a jelölt a jelen tanévben az általános iskola mely osztályát végzi, milyen tanulmányi eredménnyel (a megelőző tanévi bizonyítványának másolatát mellékleteken csatolni kell!), valamint felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot. A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit maguk fedezik. Jelentkezési határidő: 2017. május 15. Postacím: Magyar Táncművészeti Főiskola Moderntánc Tanszék 1592 Budapest Zugló I., Pf. 472. Felvételi vizsga: 2017. május 20., szombat. A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre szóló tájékoztatást kap. 

2017.05.06