Reformáció 500

Emlékbélyeg bemutató, projektismertető, eredményhirdetés, helyi témájú előadások – Tudósításunk

Az alcímben jelzett történések mindegyikével találkozhattunk azon a rendezvényen, melyet 2017. április 20-án tartottak Győrött, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában. A Reformáció 500 Emlékbizottság, a Magyar Posta Zrt., a Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény, a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára közös rendezésében megvalósult rangos eseményről röviden az alábbiakban számolhatunk be.

A szép számmal összegyűlt – a megyei könyvtár rendezvénytermét csaknem teljességgel megtöltő – érdeklődőket Áldozó István, a MNL GyMSMGyL igazgató-helyettese köszöntötte. Külön is üdvözölte a meghívást elfogadó rangos vendégeket: Kara Ákos országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárát, Hafenscher Károlyt, a Reformáció 500 Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztost, valamint Majtényi Kálmánt, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettesét. Megköszönte azt az együttműködést, melynek eredményeképpen a rendezvény megvalósulhatott – külön is köszönetet mondva Kara Ákos államtitkár úrnak azért, hogy a rendezvény felett védnökséget vállalt.

A köszöntők sorát Hafenscher Károly miniszteri biztos kezdte. Arról beszélt, hogy milyen fontosak a jelek életünkben; ilyen – megállásra és visszaemlékezésre késztető – jelként értelmezte a reformáció félezer éves évfordulóját is, melynek méltó megünneplését Magyarország kormánya kiemelten segíti. Örömét fejezte ki az együttműködésért, a rendezvényekért, az „Utazás Wittenbergbe” vetélkedő-sorozat megszervezéséért, miként jelen rendezvény létrejöttéért is.

Kara Ákos államtitkár rövid felszólalásának elején kijelentette: nem köszöntőt, hanem köszönetet szeretne mondani. Köszönetet azoknak, akiknek együttműködése nélkül a megemlékezés-sorozat – és benne a mai rendezvény – nem jöhetett volna létre; köszönetet a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a benyújtott pályamunkákért; és köszönetet azért, hogy meghívást kapott a mai rendezvényre.

A köszöntők után a rendezvény szakmai programjának indításaként Majtényi Kálmán vezérigazgató-helyettes úr mutatta be a Magyar Posta Zrt. kiadásában a reformáció 500. évfordulója alkalmából megjelent bélyegeket. A 290, illetve 450 forint névértékben kibocsátott bélyegek szakszerű bemutatása után került sor – a sajtó nyilvánossága előtt – az első napi bélyegzésre és a borítékok ünnepélyes aláírására, Majtényi Kálmán vezérigazgató-helyettes, valamint Kara Ákos államtitkár által.

A Magyar Nemzeti Levéltár „Reformáció 500” projektjét Kovács Eleonóra projektfelelős, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa mutatta be. Elmondta, hogy a projektben – melynek tervezését 2015-ben kezdték el – az intézmény minden egysége részt vesz; azaz 21, korábban önálló intézmény együttműködését jelenti, ami számos előnnyel jár. Így például azzal is, hogy ötleteikkel, javaslataikkal mindannyian hozzájárulhattak a projekt véglegesítéséhez; de fontos hangsúlyozni azt is, hogy az együttműködés keretében hatalmas iratmennyiség került darabszinten átnézésre. Ezt azért tartja rendkívül fontos eredménynek, mert a korábbi tapasztalatai szerint egy-egy téma kutatásakor többnyire ugyanazokat a forráscsoportokat, ugyanazokat a szakkönyveket használják a kutatók – holott rengeteg feltáratlan forrás található a levéltárakban. Ezért a projekt alapfeladataként a forrásfeltárást jelölte meg az intézmény: a gyűjteményekben őrzött iratok közzétételét különböző szinteken, különböző formában. A projekt egymásra épülő elemekből áll, amelyek később is továbbfejleszthetők, folytathatók.

Kovács Eleonóra elmondta: a tudományos élet képviselőit, a pedagógusokat és a felsőoktatásban résztvevőket elsősorban a készülő adatbázisokkal szeretnék megszólítani; de gondoltak a laikusokra is, nagy hangsúlyt fektetve a tudományos-ismeretterjesztő jellegű programokra, valamint a közművelődésre is. Ez utóbbi célokat szolgálja a „Vissza a forrásokhoz” című vándorkiállítás is, mely a 21 intézmény anyagából mutat be egy színvonalas válogatást, és végigjárja majd az egész országot. (Győrbe várhatóan ez év őszén jut majd el.) A legszebb és legértékesebb dokumentumokat egy képes albumban kívánják megjelentetni; míg a forrásgyűjtemény-sorozat keretében minden intézmény kincseinek egy-egy kötetet szentelnek. Mindemellett konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-megnyitók és kötetbemutatók színesítik még a programot; ezekről az intézmény honlapján, valamint Facebook-oldalán folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az „Utazás Wittenbergbe” című vetélkedő helyi fordulójának eredményeit Hegedüs Zoltán főlevéltáros (MNL GyMSMGyL) ismertette. A vetélkedőt felső tagozatos, illetve középiskolás korosztály számára hirdették meg; az első forduló lebonyolítása a megyei levéltárak feladata volt. Megyénkben négy csapat nevezett be; három a középiskolás, egy az általános iskolás korosztályból. Az első fordulóban, február 10-én egy on-line tesztet oldottak meg a csapatok; majd március 20-ig el kellett készíteniük egy rövidfilmet, melynek előírt témája egy a megyéhez köthető, a reformáció során fontos szerepet játszó személy bemutatása, vagy egy esemény, épület, illetve dokumentum ismertetése volt.

Amint Hegedüs Zoltán értékeléséből megtudtuk: a felső tagozatos korosztályban induló egyetlen csapat diákjai három különböző iskola diákjaiból verbuválódtak; közös jellemzőjük, hogy mindannyian a Burján Imre tanár úr által vezetett történelem diákkör tagjai. A tesztet hibátlanul töltötték ki; filmjükben a győri Evangélikus Öregtemplom bemutatására vállalkoztak.

A középiskolás korosztályban megosztott első helyezést ért el a Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium Vargáné Szabó Mária által felkészített csapata, valamint a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Burján Imre vezette csapata. Az előbbiek filmjükben egy 18. századi, a csikvándi evangélikus templom felújítását kérelmező folyamodványt ismertettek; míg az utóbbiak a győr-nádorvárosi evangélikus templomot mutatták be. Harmadik helyezést ért el a Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium Varga Csenge Zsóka által felkészített csapata, akiknek a pázmándi református templom történetét feldolgozó filmje egyúttal a legjobb film különdíját is kiérdemelte. Hogy nem érdemtelenül, arról a jelenlévők is meggyőződhettek, hiszen mindegyik rövidfilm bemutatásra is került.

A szünet után a rendezvény két helyi témájú előadással folytatódott. Először Világi Dávid, a Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény levéltárosa tartott beszámolót Tradíció és modernizáció vonzásában – Egy épületegyüttes megújulásának krónikája címmel a történelmi háttér gazdag és részletes bemutatásával. Lentulai Attila lelkész, tiszteletbeli esperes pedig a Győr-Szabadhegyi Református Gyülekezet múltjáról és jelenéről értekezett.

Az előadások során feltárult előttünk a késő középkor magyar egyháztörténetének múltja, képet kaphattunk a protestantizmus helyzetének változásairól, a reformáció magyarországi elterjedéséről; arról, hogyan kellett fennmaradni a török és habsburg uralom idején, az I. Lipót ideji vallásüldözésekről, a gályarabság kockázatának vállalásáról, a II. József türelmi rendelete által hozott pozitív változásokról. Betekintést kaptunk az Öregtemplom születésébe, hallhattunk a győri evangélikus templomok építéséről, a múlt és a jelen gyülekezeti életéről, a tagok létszámának gyarapodásáról.

Ingatlancsere révén is gazdagodott az evangélikus közösség infrastrukturális háttere: gimnáziumot működtetnek, szociális tevékenységet folytatnak, számos iskolában tartanak hittanoktatást, gyülekezeti kirándulásokat szerveznek. Kiemelt beruházás továbbá a győri Insula Lutherana felújítása és bővítése. A komplexum korszerű óvodát, általános és középiskolát, felújított templomot (az Öregtemplom), kibővített szeretetotthont, levéltárat, lelkészi lakásokat foglal magába. Győrből származott az a gondolat, hogy a reformáció évfordulója építészeti megújulást is igényel, részben ennek köszönhető, hogy az állam által biztosított forrás tetemes részét városunk kapta meg. A megújított Insula kedvezően formálja Újváros képét, a megújult intézmények pedig a város egyre pezsgőbb szellemi életében is fontos szerepet játszanak.

A rendezvény zárásaként Áldozó István igazgató-helyettes magyar protestáns vonatkozásokat említett, kiemelve számos író,  államférfi, kultúra-, valamint országgyarapító tevékenységét, nem feledkezve meg arról sem, hogy hazánk felemelésében kart karba öltve a katolikus művészek, tudósok is közrejátszottak. A levezető elnök megköszönte a konferencián való részvételt, az előadóknak a közreműködést, valamint a szervezésben szerepet játszó intézményeknek az együttműködést.

Horváth József, Csiszár Antal
Fotók: Pozsgai Krisztina

2017.04.25