Cziráki 100

Életmű katalógussal tisztelegnek a győri festőművész előtt

Cziráki Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából életmű katalógust adtak ki, melyet a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban mutattak be. Április 18-án, a Cziráki Lajos alkotásaiból rendezett kiállítás utolsó napján került sor a kiadvány méltatására. E jeles alkalomból Grászli Bernadett igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Cziráki Lajosné, a festőművész özvegye és Csiszár István, az egykori tanítvány beszélt az általuk szeretett és példaképként tisztelt emberről.

Igazi kuriózum és méltó tiszteletadás a gyönyörűen kivitelezett Cziráki 100 című emlékkötet, mely az olvasó elé tárja a teljes életművet. Ugyanakkor emberként is megismerhetjük a képek mögött álló művészt, hiszen Cziráki Lajosné háromszor is „megszólal” a könyvben. Ez alkalommal élőben mesélt házasságuk negyven évéről, az adakozó szeretetről, melynek nem szabott határt a 23 évnyi korkülönbség.

A szeretet csodálatos erő, közelében nincs szükség okoskodásra, spekulációra, taktikai felkészültségre. A szeretet önmagával hat, önmaga sugárzásával győz, mint a nap melege. (Cziráki Lajos)

A festőművész özvegye végigvezetett bennünket a szenteste idilljétől az utolsó 10 év fájdalmas bezártságáig. Az elhivatottság, mely Cziráki Lajost mindvégig alkotásra inspirálta, még a betegségben eltöltött időt is megnemesítette. Halála előtt három nappal még festett, utolsó képei, melyek már remegő kézzel készültek, példaértékű erkölcsi erőt közvetítenek. Utolsó pillanatig azt tette, amire a jó Isten kötelezte azáltal, hogy művészi tehetséggel áldotta meg.

A Győrhöz kapcsolódó fontos állomásokról is hallhattunk. Nemcsak alkotóként, hanem művésztanárként is sokat adott a városnak. 1959-től tanított a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben (1978-tól Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola). 1968-tól pedig a Révai Miklós Gimnázium tanára volt, ahol a rajzot és a művészettörténetet szerettette meg diákjaival. Közülük később sokan maguk is a művészi vagy a művésztanári pályát választották.

A kötetbemutatón a volt révais tanítvány, Csiszár István műgyűjtő osztotta meg, hogy milyen élményt jelent Cziráki Lajos képeivel együtt élni. Fokozódó energiát sugárzó, teremtő mintázatoknak nevezte a festményeket. Szemlélésük közben újabb és újabb gondolatok bontakozhatnak ki számunkra. Önmagát útkeresőnek, Cziráki Lajost pedig „megtalálónak” nevezte, aki egyedi festői nyelvezettel ma is taníthat bennünket. Képei imák, „földreborulások” Isten előtt. A most bemutatott kötet pedig leborulás a tökéletességet fáradhatatlanul kereső alkotó előtt.

Ha fellapozzuk, egy gazdag életművet ismerhetünk meg, „gondolatképeket” és a naplójegyzetekből, levelekből feltáruló gondolatokat. Festményekben gyönyörködhetünk, és közben megismerhetjük a mögöttük álló szerény művészt, aki szeretett mindig a háttérben maradni.

Nem tudok bánni az emberekkel, vagy tán nem is akarok?… Jobb, ha visszahúzódom és alkotok. A többi nem rám tartozik, hanem a jó Istenre. (Cziráki Lajos)

A Cziráki 100 című emlékkötet kiadása Paár Attila műgyűjtő, a West Hungária Bau Kft. tulajdonosa támogatásával valósult meg. Szerkesztették Cziráki Lajosné és Horváth Tamás. Reprodukciók: Willingstorffer András.

Szabados Éva

2017.04.19