A Szenátus ünnepi ülése a Széchenyi István Egyetemen

Új doktorok, címzetes oktatók, elismerések

A Széchenyi István Egyetem Szenátusának március 16-án tartott ünnepi, nyilvános ülésén dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében megemlékezett az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményéről, s bemutatta az ipari forradalom 4.0 folyamatában a Széchenyi István Egyetem teljesítményének, munkaerő-piaci pozíciójának további kiteljesedését, erősödését jelentő törekvéseket.

Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési képviselője, a Parlament Kulturális Bizottságának tagja beszédében a Széchenyi Egyetem színes, szolgáltató, a tanulási és a munkaerő-piaci törekvéseket a képzésekben, a gazdasági kapcsolatokban megjelenítő sikeres tevékenységét méltatta. Az új doktorok avatása után az Egyetem szakmai, oktatási tevékenységében kiemelkedően közreműködők értékes munkáját díjak, címek adományozásával ismerték el.

Doktorok avatása

A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak az elmúlt időszakban sikeres védést bemutató doktoranduszai megfeleltek azoknak a követelményeknek, amelyekhez az egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. A szenátusi ünnepi ülésen a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a doktorrá fogadás után átvették a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló oklevelet.

Új doktorok

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Major Zoltán (Építőmérnöki tudományok tudományterület. A disszertáció címe: Kiöntött síncsatornás pályaszerkezetek elemző vizsgálata és komplex méretezési módszer kifejlesztése. Témavezető: dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem). Jóna László (Építőmérnöki tudományok. Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata. Dr. Ekler Dezső egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, dr. Horváth Balázs egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem). Horváth Adrián Ferenc (Közlekedés- és járműtudományok. Az időadatok elosztási feladatok tervezésére és végrehajtásának hatékonyságára gyakorolt hatásának vizsgálata. Dr. Földesi Péter egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Halvax Katalin (Építőmérnöki tudományok. Szálerősítés hatása a beton nyírási teherbírására. Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). Ifj. Lilik Ferenc (Informatikai tudományok. Intelligens informatikai modellek és eljárások alkalmazása infokommunikációs linkek előminősítésében. Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Tormási Alex (Informatikai tudományok. Felismerési feladatok megoldása számítási intelligencia eszközökkel. Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Szauter Ferenc (Közlekedés- és járműtudományok. Közúti járművek dinamikai modellezése, identifikációja és rezgésanalízise. Dr. Péter Tamás egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Vadvári Tibor (Informatikai tudományok. Identification and Modelling for input/output system representation of supply chains – Logisztikai folyamatok input/output rendszer-reprezentációinak modellezése és identifikációja. Dr. Várlaki Péter professor emeritus, Széchenyi István Egyetem). Hajba Tamás (Informatikai tudományok. Ipari gyártósorok ütemezésének modelljei és alkalmazásaik ipari jellegű feladatokon. Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Tóth Tamás (Regionális tudományok. Területi tőke és járműipari versenyképesség Kelet-Közép-Európában. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Pintér Tibor (Regionális tudományok. Az Európai Unió bővítése – Szerbia integrációjának kérdései. Dr. Hardi Tamás egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem). Tóbiás Kosár Silvia (Gazdálkodás- és szervezéstudományok. Tudásmenedzsment és tudásprojektek vállalati gyakorlata a szlovák-magyar határtérségben. Dr. Bencsik Andrea egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem). Gajzágó Éva Judit (Regionális tudományok. Az innovációs közvetítő – intermedier – szervezetek tevékenységének hatékonysága, azaz hogyan javítható a hazai innovációs közvetítő szervezetek működése? Dr. Dőry Tibor egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem).

Habilitáltak avatása

A habilitálás azon folyamat, melynek során a doktori (PhD) fokozattal rendelkező oktató a habilitációs bizottság és a jellemzően egyetemi hallgatókból álló közönség előtti két nyilvános előadás megtartásával – melyet idegen nyelven is prezentálnia kell – tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit, és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.

Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária egyetemi tanár, Óbudai Egyetem. Kutatási területe: Informatikai tudományok. Dr. Palotás Béla főiskolai tanár, Dunaújvárosi Egyetem (Közlekedés- és járműtudományok).

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Dr. Bujdosó Géza tudományos főmunkatárs, NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet (Növénytermesztési és kertészeti tudományok).

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Dr. Dávid Lóránt Dénes főiskolai tanár, Eszterházy Károly Egyetem (Regionális tudományok).

Címzetes oktatók

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes oktatói címeket adományoz olyan külső szakembereknek, akik munkatevékenységük mellett hosszabb időn át jelentős mértékben segítették az egyetem oktatási tevékenységét.

Címzetes egyetemi tanár lett Berkes Kálmán zeneművész, aki pályafutása során klarinétművészként, szólistaként, kamarazenészként, karmesterként a világ 80 országának legfontosabb koncerttermeiben szerepelt. 2009-től művészeti vezetőként a Győri Filharmonikus Zenekart az ország egyik legkiválóbb együttesévé fejlesztette.

Címzetes egyetemi tanár lett dr. Kis Péter okleveles villamosmérnök, villamos energetikus, az Ericsson Hungary R&D tudományos munkatársa. A Széchenyi István Egyetem oktatási, kutatási tevékenységében 2005 óta rendszeresen részt vesz, a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában az Elektrodinamikai feladatok numerikus módszerei című tárgyat oktatja.

Címzetes egyetemi docens lett dr. Somogyi Zoltán, a Győri Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője. Sokat tett a gyakorlati büntetőjog oktatásáért, a győri jogi kar és a győri bírósági szervezet közötti kapcsolat fejlesztéséért. Oktatói munkája keretében a gazdasági és a közlekedési bűncselekmények elbírálásának bírósági gyakorlatát, a nemzetközi bűnügyi együttműködés gyakorlati oldalát mutatja be a hallgatóknak.

Címzetes egyetemi docens lett dr. Fekete Mátyás, az Edutus Főiskola főiskolai tanára, a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség alelnöke. A turizmus-vendéglátás szakon oktatóként, szakdolgozat bírálóként és záróvizsga társelnökként adja át tudását a hallgatóknak.

Címzetes egyetemi docens lett Pintér Zsolt, aki agrár- és műszaki felkészültségét a Győr-Moson-Sopron megyei Extra-Tej Kft. és a Kalász Kft. cégekben kamatoztatja, melyeknek résztulajdonosa és ügyvezetője. Részt vesz a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar gyakorlati oktatásában, szakmai gyakorlatos hallgatókat fogad.

Honosítás

Az Egyetemi Doktori Tanács dr. Martin Horauer számára a Technische Universität Wien intézményben kibocsátott doktori oklevelet honosította.

Pro Universitate Díj

A díj a Széchenyi István Egyetem munkatársai, az Egyetemet támogató polgárok munkájának elismerésére szolgál, akik kiemelkedő tevékenységükkel, példamutató emberi magatartásukkal nagymértékben hozzájárultak az egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez.

A kuratórium Pro Universitate Díjat adományozott Kenyeresné Vörös Ritának (a képen balra), aki a Practing gyakorlatorientált mérnökképzési program 1996-os indításának meghatározó, vezető képviselője, aktív résztvevője. Két évtizede az OPEL szentgotthárdi gyára, majd a szombathelyi LUK Savaria személyügyi vezetőjeként vesz részt a széchenyis mérnökhallgatók gyakorlati felkészítésében. Egykori széchenyis hallgatóként elkötelezetten támogatja a legkorszerűbb ismeretek bevitelét a mérnökképzésbe, a hallgatók felkészítését, felkészülését a munkaerő-piaci versenyre. Kiemelkedő, az Alma Mater iránt mindig elkötelezett practingos értékteremtését ismeri el a Széchenyi István Egyetem.

Rektori elismerő oklevél

Dr. Földesi Péter rektor elismerő oklevelet adományozott Willisits Vilmos (a képen jobbra), az Intermotor Környezetbarát Eszközöket Fejlesztő és Gyártó Kft. és a Willisits Mérnökiroda Kft. tulajdonosa, cégvezetője részére. Willisits Vilmos a SZEnergy Team alternatív járműfejlesztő csapat egykori tagja, jelenleg a mai SZEnergy csapatnak, a Járműipari Kutatóközpontnak és a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék munkájának sokoldalú szakmai támogatója és motiválója, közreműködő partnere. A csapatot eredményesen, hatékonyan támogató – a technikai, technológiai hátteret, anyagiakat biztosító – eddigi értékes munkáját ismeri el a díszoklevél adományozásával az Egyetem vezetése.

Winkler Csaba

2017.03.16