1180

Nyolcszáz közgazdász, informatikus és mérnök Győrből

Diplomaosztás a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem téli záróvizsga időszakának befejezéséig a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon és a három műszaki karon 776 abszolutóriumot szerzett hallgató teljesítette a diplomaadás minden követelményét, s a február 18-án, szombaton tartott ünnepi eseményeken a diploma átvételével fejezte be széchenyis egyetemi tanulmányait.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa, a Parlament Kulturális Bizottságának tagja ünnepi beszédében elmondta: az egyetem elért eredményei, töretlen fejlődése mind a képzés területén, mind infrastrukturális téren kiemelkedőek, amelyek büszkeséggel töltenek el minden győri embert. Az intézmény képzéseinek naprakészsége és a kiadott diplomák munkaerő-piaci elfogadottsága biztosíték arra, hogy az itt végzett hallgatók döntő többségükben a tanult szakmájukban helyezkedhetnek el.

Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja a 246 friss közgazdászt köszöntötte: „Intézményünk és karunk megkülönböztető képessége mindig a megújulás, a változásokra való nyitottság volt és marad. Egyetemünk tovább épül, az idén elkezdődnek a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) új beruházásai is. A FIEK Menedzsment campusának egyik elemeként a kar a vezetői továbbképzés csúcsát jelentő MBA programot viszi tovább.” A dékán Weöres Sándor szavaival motiválta az életút, a karrier sikeres megvalósítására a végzetteket: „Egyetlen ismeret van, alattad a föld, fölötted az ég és benned a létra. Kooperálj még akkor is, ha versengő világban élsz!” A campus építkezéseinek toronydarui szimbólumai a dékán szerint annak az állandó közös együttgondolkodásnak, amely a várost és az egyetemet összekötik.

A három műszaki kar 530 frissdiplomását dr. Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja köszöntötte. „Munkájuk során egyre többen fogják felismerni, hogy azok a bonyolult dolgok, amiket tanítottunk, valójában egyszerűsítések. Egyszerűsítések, amelyek arra szolgálnak, hogy tényleg bonyolult dolgokat egyszerűvé és kezelhetővé tegyünk, és egyre könnyebben oldjunk meg problémákat.” A dékán szerint egy szép napon talán sokan úgy látják majd a világot, mint az a Colette nevű francia újságírónő, aki idősebb korában egyszer csak ráeszmélt valamire, és azt mondta: Isteni életem volt, csak kár, hogy ezt eddig nem tudtam! „Ha meg akarják állni a helyüket az életben, akkor a tanulást ugyanúgy folytatniuk kell, mint eddig, csak a vizsgák lesznek keményebbek. Nem avul el viszont a mérnöki gondolkodásmód, a műszaki érzék és a szakma szeretete” – hívta fel a végzettek figyelmét az értékek tiszteletére a dékán.

Winkler Csaba

2017.02.20