A magyar kultúra napja Győrben

Ünnepi műsor keretében adták át a város kulturális díjait

Január 19-én, délután 17 órai kezdettel került sor a Richter Teremben a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által A magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepségre. Hagyományosan ezen a napon adják át a Győr Művészetéért- és a Győr Közművelődéséért Díjat. Az ünnepélyes rendezvényen az előző évekhez hasonlóan az elismerések átadását harmonikusan megszerkesztett kulturális műsor követte.

A kiírás szerint a Győr Művészetéért Díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez, vagy Győr város hírnevét gyarapítja; a Győr Közművelődéséért Díj pedig annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez. A magyar kultúra napján átadandó díjak évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére adományozhatók, akik díszes oklevelet, emléktárgyat kapnak, valamint pénzjutalomban részesülnek.

Az ünnepélyes rendezvény nyitó előadásaként Bartók Béla Este a székelyeknél című műve hangzott el Wendler Enikő, a Bécsi Zeneakadémia különleges tehetségek osztályának hallgatója, a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsor második sorozatának versenyzője, a 2016-os New York-i VIVO – International Youth Music verseny győztese fuvolaelőadásában, Csaby Csaba zongorakíséretével. „A számunkra oly gyönyörűséges Himnusz születésnapja a legméltóbb nap, hogy a magyar kultúrát ünnepeljük” – kezdte Radnóti Ákos, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere megnyitóbeszédét. „Szerencsére van is mit ünnepelnünk, hiszen amikor a magyar kultúráról beszélünk, tulajdonképpen egy egész univerzum tárul fel előttünk. Történelmi cselekedeteink, nagy alakjaink, feltalálóink és találmányaik, népművészetünk, hagyományos táncaink, zenénk, nyelvünk, gasztronómiánk, a hungarikumok és a vicceink mind-mind építőkövek ebben a hatalmas értékrendszerben.”

A magyar kultúra napja előtti tisztelgésként rendezett ünnepélyes díjátadás és műsor felvezető mondatai megérdemelten szóltak nemzetünk a kultúra tekintetében tett értékeinek, törekvéseinek, hagyományainak méltatásaként. „Biztosan elfogult vagyok, de őszintén úgy gondolom, hogy a magyarok történelmi korokon átívelően tették le névjegyüket a globális kultúra alakításában.” Radnóti Ákos a büszkeség szaván szólt a nagyvilágban nevet szerzett magyarokról, és természetesen kitért a Győrhöz kapcsolódó, munkásságuk nyomán méltán híres személyiségekre is. „Nemcsak a múltban, ma is rengeteg értéket teremtünk, amelyekre büszkének kell lennünk” – mondta, majd a pezsgő győri kulturális élet intézményeit, szervezeteit, művészi-művészeti társulatait, együtteseit, rendezvényeit sorolta. „Szerencsére sokan vannak, akik nap mint nap hivatásszerűen is ápolják a győri kultúrát. A mai napon őket is köszöntjük, és közülük díjazunk néhány olyan személyiséget, közösséget, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a város értékeinek gazdagításához” – zárta végül gondolatait.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kultúra napi díjait, Hefter László és Hefter Brúnó üvegművészek alkotását és az elismerő oklevelet Radnóti Ákos alpolgármester, Rózsavölgyi László, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke és Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály főosztályvezetője adták át. Győr Művészetéért Díjban részesült a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség. 2000 óta megjelent, eddigi 16 kötetük jelentős sikernek számít. A közösség vezetője Csáky Anna nyugdíjas tanár és költő. A győri és a Győr környéki alkotók művei többségében Győr város életében, múltjában, jelenében és természeti szépségeiben gyökereznek. Tagjai különböző korosztályú és foglalkozású szerzők, akik mélyen elkötelezettek városunk iránt. Az Antológia mellett néhányan önálló köteteket is megjelentetnek. A közös könyveket és az egyéni kiadványokat a szerzők minden évben a Győri Könyvszalonon mutatják be a Győri Nemzeti Színházban. Az Antológiaközösség fiatal tehetségek felkutatásával, nevelésével is foglalkozik. A képzőművészek, fotósok kiállításokat rendeznek Győrben, valamint a régió különböző településein. 2012 júliusában festők, fotósok, szobrász- és textilművészek közös kiállításon mutatkoztak be a Győr művészetét szerető közönség előtt. Figyelemre méltó a közösség egyéni kulturális tevékenysége is, rendszeresen szerveznek színvonalas műsorokat valamely évforduló, ünnep, nevezetes esemény kapcsán; a szerzők és alkotók egy része rendszeresen vagy alkalomszerűen publikál hazai újságokban, folyóiratokban, de műveik egyre gyakrabban olvashatók határon túli magyar kiadványokban is. A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség Győr város kulturális életében nyújtott magas színvonalú művészeti tevékenységének elismeréséül részesült a díjban. Csáky Anna köszönő szavai után – melyekben elmondta, hogy 2000-ben 10 alkotóval alakult az egyesület, mára pedig már harmincnál is többen a tagjai – az Antológia Közösség ajándékaként Olasz Valéria olvasta fel saját versét Bennünk ring a világ címmel.

Ugyancsak Győr Művészetéért Díjban részesült a Győri Filharmonikus Zenekar társulata. A zenekar jogelődjét, a Győri Ének- és Zeneegyletet 1862-ben a világhírű, győri születésű karmester, Richter János édesapja, Richter Antal alapította. 1968-ban koncertzenekarrá alakult az együttes, felléptek Európa szinte valamennyi országában, valamint Japánban, Marokkóban, Kínában, Dél-Koreában és Tajvanon. A Győri Filharmonikus Zenekar művészeti alapfeladatának megfelelően Győrött és hazánk vidéki városaiban, valamint külföldi koncerttermekben tartott nagyzenekari hangversenyeivel élővé teszi a klasszikus zene évtizedes műveit, melyek során prioritást élvez a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatása. Ennek keretében közreműködik opera- és balettelőadásokon, együttműködik elismert művészekkel a gyermek- és ifjúsági korosztályok igényes koncertlátogatóvá nevelése elősegítéséért művészeti, közoktatási, közművelődési és civil szervezetekkel. Ösztönzi az új magyar művek születését és bemutatását, gondot fordítva a tehetséges fiatal énekes- és hangszeres művészek pályakezdésének segítésére. A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója 2008 júliusa óta Fűke Géza, a társulat művészeti vezetője pedig Berkes Kálmán Liszt-díjas érdemes művész és Grammy Aranyérmes klarinétművész, karmester, aki 1992 óta a tokiói Musashino Zeneakadémia professzora, karmestere. A zenekar Győr utazó kulturális nagyköveteként tevékenykedik világszínvonalon, és világsztárokkal közösen koncertezik. A Győri Filharmonikus Zenekar társulata Győr város kulturális életében nyújtott magas színvonalú művészeti tevékenységének elismeréséül részesült a díjban. Berkes Kálmán köszönő mondataiban hangsúlyozta, hogy a díj a teljes társulatot illeti meg, majd elmondta, hogy éppen Kínából érkeztek haza, ahol 11 hangversenyen szerepeltek, mindezek az utazások pedig Győr városa és az Audi támogatása nélkül nem valósulhatnának meg. Szilveszteri koncertjüket a kínai adatok alapján egy milliárd ember nézte a televízióban, majd viccesen tette hozzá: „ebből én levettem 90%-ot, az még mindig 100 millió”.

A Győr Közművelődéséért Díjat Zilahi Tímea, a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatója kapta meg. Zilahi Tímea közoktatási és közművelődési szakember, aki kimagaslóan eredményes munkájával kötődik Győr kulturális életének szervezéséhez. Az elmúlt 25 év során elmélyített elméleti és gyakorlati ismereteivel megalapozottan több olyan rendezvényt indított el személyes gondoskodásával útjára, melyek hagyományokat teremtettek, és melyek ma is Ménfőcsanak és Gyirmót városrészek kiemelt kulturális eseményei. Zilahi Tímea a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ vezetőjeként folyamatosan gondoskodik az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezéséről, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásáról, megismertetéséről, a művelődési szokások ápolásáról, gazdagításáról, az amatőr alkotók, művelődő közösségek tevékenységeinek támogatásáról, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítéséről, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításáról. Teszi mindezt nagy szakmai alázattal és tapasztalattal, a helyi igények maximális figyelembevételével. Zilahi Tímea Győr város kulturális életében végzett, kimagaslóan eredményes közművelődési tevékenységéért részesült a díjban. „Nekünk, közművelődési szakembereknek jelen korban talán a legnehezebb megküzdenünk a virtuális örvény beszívó erejével, éppen ezért nagyon fontos, hogy a valódi kulturális értékeket élményszerűen közvetítsük” – mondta el a díjat megköszönő szavak után Zilahi Tímea. – „Hiszen az ember legnemesebb természete a kultúra. És tesszük mindezt annak a mondásnak az értelmében, hogy ha sok kis ember, sok kis helyen, sok kis dolgot megtesz, akkor a világ arculata is megváltozik.”

Győr város vezetése ez évtől, hagyományt teremtő céllal elismerésben részesíti az önkormányzat kulturális intézményeiben kiemelkedő színvonalú munkát végző munkatársakat emléklappal és pénzjutalommal. A jutalmazottak egyenként léptek a színpadra átvenni elismeréseiket: Derdákné Juhász Viktória (Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, közművelődési szakember), Fazekas Antónia (Generációk Háza, programszervező), Horváth Bálint (Vaskakas Bábszínház, műszakvezető), Magyar Judit (Győri Filharmonikus Zenekar, hegedűművész), Markó Angéla (Győri Nemzeti Színház, ügyvezető igazgató), Mihályi Nikoletta (Kulturális-Pénzügyi Gazdasági Szolgáltató Központ, gazdasági ügyintéző), Nagy Vilmos (Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ, igazgatóhelyettes), Pöntör Bernadett (Győri Balett, titkársági asszisztens), Sásdi László (Újvárosi Művelődési Ház, gazdasági ügyintéző), Szikonya Gabriella (Győr Megyei Jogú Város Levéltára, segédlevéltáros), Téglás Szabolcs (Győri Művészeti és Fesztiválközpont, programszervező), Tolnai Gáborné (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, digitális szolgáltatások osztály vezetője), Turzai Erika Anna (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, múzeumpedagógiai csoportvezető).

A Richter Teremben az elismerések átadása után ünnepi műsor következett Balla Richárd, a RÉV Színházi és Nevelési Társulat színész-drámatanára szerkesztésében, melynek során – egy anyuka és kislánya házi feladatának, valamint az apukával közös családi beszélgetésének színpadi cselekményébe építve – elhangzott Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én… című verse és József Attila A csodaszarvas című költeménye Jáger András, a Győri Nemzeti Színház művészének előadásában, valamint részlet Lackfi János Óda a magyar nyelvhez című verséből Szántó Dániel (RÉV Színház) szavalatában, továbbá Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeménye, Kodály Zoltántól az Este rózsám ne jöjj hozzám népdalfeldolgozása, illetve a Hajdú: Parasztdalok – első tétel című szerzemény. Felléptek Wendler Enikő fuvolán és Csaby Csaba Zongorán; Nádasi Rozália és Gasztonyi Áron, az Arrabona Diákszínpad színjátszói; Kiss Bea, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium növendéke, az Arrabona Diákszínpad színjátszója Fellegi Melinda zongorakíséretével, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakiskola növendékei Pintér Tímea koreográfiájával, valamint a RÉV Színháztól Bálint Betty és Nagy Zsolt színész-drámatanárok.

Győr város így idén is méltóképpen tisztelgett A magyar kultúra napja előtt; a díjazottak ismeretében rendkívül jó érzés volt látni, hogy napjainkban is van honnan meríteni az értékek bemutatása, megőrzése és elismerése tekintetében.

Szilvási Krisztián
Fotók: Szabó Béla

2017.01.20