80 éve született Vizi E. Szilveszter


1936. december 31-én született Budapesten Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas magyar orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Mivel az év utolsó napján látta meg a napvilágot, ezért kapta a Szilveszter keresztnevet. Gyermekkorát Apostagon töltötte. Édesapja korán, 1939-ben meghalt, a család felköltözött Budapestre, gyámja Vizi István lett.

Iskolai tanulmányait a Sophianumban kezdte, ahol négy évet töltött, majd a Rigó utcai bencés gimnáziumba került. Itt sok olyan élményt szerzett, ami örökre megmaradt benne. A bencéseknél különösképpen Szunyogh Xavér Ferenc tanár úr volt nagy hatással rá, aki később lelki atyja is lett. Mivel időközben államosították a Rigó utcai bencés gimnáziumot, ezért a végül a Fáy András Gimnáziumban érettségizett 1955-ben.

Egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte, de két évvel később, 1957-ben átment a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1961-ben szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Diplomájának megszerzése után az egyetem Gyógyszertani Intézetének tanársegédje lett. 1965-től 1969-ig Riker-ösztöndíjjal Oxfordban kutatott és dolgozott Sir William Paton munkatársaként.

1967-ben kapta meg adjunktusi, 1974-ben egyetemi docensi kinevezését. 1977-ben vette át egyetemi tanári megbízatását, emellett 1977-től 1981-ig az Egészségügyi Minisztérium tudományos kutatási főosztályának helyettes vezetője volt. 1981-ben kinevezték az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettesévé, majd 1989-ben a kutatóintézet főigazgatójává. 1982-ben az Orvostovábbképző Egyetem farmakológiai és gyógyszerterápiás tanszékének vezetőjévé, illetve egyetemi tanárává nevezték ki. 2001-ben a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára lett. 1984-ben a New York-i Albert Einstein Egyetem pszichiátriai és aneszteziológiai tanszékének vendégprofesszora is volt.

1969-ben védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1977-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA több bizottságának tagja volt. 1985-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává. 1996-ban a tudományos köztestület alelnökévé, 2002-ben annak elnökévé választották (ekkor távozott főigazgatói posztjáról). 2005-ben újabb három évre megerősítették, így 2008-ig töltötte be az akadémia elnöki tisztségét. 1992-ben a londoni Európai Akadémia (Academia Europaea), 1994-ben a salzburgi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia is felvette tagjai sorába. A Belga Királyi Orvosi, az Oroszországi Orvostudományi és a Román Akadémia tiszteletbeli tagjává is választották.

Akadémiai tisztségein kívül több tudományos társaság elnöke volt: a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaságot 1995 és 2002 között, az Egészségügyi Tudományos Tanácsot 2001 és 2002 között vezette, a Tudományos ismeretterjesztő Társulatnál 2000-ben választották elnökké. 1990 és 2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja volt. A Magyar Atlanti Tanács elnöke, valamint a Magyar Élettani Társaság és a Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja lett. 2010. július 6-án a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik elnökségi tagjává választották, tisztségét a 2015-ös tisztújításig viselte.

Vizi E. Szilveszter nevéhez fűződik egy új agyműködési modell, valamint több idegrendszeri betegség neurobiokémiai módszerének kidolgozása. Ezért három alkalommal terjesztették fel a Nobel-díjra. Jelentős eredménye, hogy az első neurokémiai bizonyítékát adta a preszinaptikus (azaz szinapszis előtti) moduláció nemszinaptikus mechanizmusának. Elindítója volt a Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott Mindentudás Egyeteme programsorozatnak, amelynek 2002. szeptember 16-án első előadója is volt. A Mindentudás Egyeteme 2007. május 21-én ért véget, a Kossuth Kiadó gondozásában napvilágot látott a teljes anyag hat kötetben.

Több mint négyszáz tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője, ebből számos könyv, illetve gyűjteményes kötet. Kétszer nősült, jelenlegi felesége Ádám Veronika orvos, egyetemi tanár, két gyermekük és már több unokájuk is van.

Kitüntetései: 1993-ban Széchenyi-díjat, 1997-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét, 1998-ban Galilei-díjat kapott Pisában. 1996-tól a Máltai lovagrend tagja, 2003-tól Prima Primissima díjas. 2012-ben megkapta a Széchenyi-nagydíjat és a Magyar Corvin-láncot.

Vizi E. Szilveszter ma is rendszeresen teniszezik, síel, vitorlázik, utazik, régi könyveket gyűjt. Nagy szerelme a Balaton, a nyarakat most már rendszeresen Szigligeten tölti. Nevét, miután megkapta „Az év ismeretterjesztő tudósa” címet, 2016. december 19-től a (418891) 2008 YK 148 jelű kisbolygó viseli.

Nagy Mária

Forrás: wikipédia, 24.hu, Ézsiás Ezsébet: A mindentudás professzora : Vizi E Szilveszter életútja. Budapest : Lexica kiadó, 2011.

A kép a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével ezen a linken található.

2016.12.31