XIX. Győri Levéltári Nap

A győri Rómer Flóris Múzeumban

Október 25-án (kedden) 10 órakor a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum dísztermében (Esterházy-palota, Győr, Király u. 17.) kezdetét vesz a Levéltári Nap. Köszöntőt mond: Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök; Rózsavölgyi László, Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága elnöke; Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese.

Levezető elnök: C. Tóth Norbert tud. Főmunkatárs (MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport)

Előadások:

10.20 Bank Barbara (Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja) Sopron 1956
10.50 Bana József (igazgató, GyMJVL): Filmek, fotók az 1956-os forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyei eseményeiről
11.10 Borbély Tamás (levéltáros, GyMJVL): Nemzetközi politikai „játszmák” és a győri forradalmi események (1956) 

11.50 Vajk Ádám (igazgató, GyEL): A levéltárak titkos élete. A csornai premontrei levéltárak története
12.10 Szabó Zoltán (főlevéltáros, MNL GyMSM GyL): Pestisjárványok Győr vármegyében a 17–18. században
12.30 Boros Zoltán (levéltáros, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) A pannonhalmi főapátság kismegyeri birtoka a dualizmus idején
12.50 Horváth József (igazgató-helyettes, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér): Levéltári kiadványok bemutatása


13.20 Nemes Gábor (főlevéltáros, GyEL): Füstbe ment terv. Bossányi Árpád és a győri püspökség római okmánytára
13.40 Németh Ildikó (főlevéltáros, MNL GYMSM SL): Tápintézet – diákotthon – kollégium. Diákjóléti intézmények Sopronban a két világháború között
14.00 Áldozó István (igazgató-helyettes, MNL GyMSM GyL): A Magyar Vagon- és Gépgyár gyáregységeinek kitelepülése a Harmadik Birodalomba 1944-1945-ben

2016.10.15