1099

Pünkösd napján

„Hozzája megyünk, és lakó helyt szerzünk nála.”

Valamikor az Úr 1800. évében Streibig József győri nyomdászmester elégedetten dőlt hátra. Elkészült végre a Negyedes Pál prédikációit tartalmazó kötettel. Az egyházi ünnepekhez szánt papi segédlet minden bizonnyal szép számban fog elkelni – gondolhatta. Ha gazdája erős bőrkötésbe kötteti, hosszú-hosszú ideig fogja szolgálni.

Szolgálta is egy példánya a Milkovich család tagjait, látszik rajta. Sarkai kissé megkoptak, gerincének ormai megtöredeztek. A könyv ma a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Muzeális Gyűjteményében található. Üssük fel e szép kötetet a 311. oldalon!

„Ma szenteli széles e' világon a’ keresztény katolika Anyaszentegyház azt az áldott napot, a’ mellyet Pünkösd napjának nevezünk. Ma vagyon a’ Husvétnak az a’ szerentsés, és boldog ötvenedik napja, a’ mellyen, a’ mint az írás bizonyítja, lön hirtelen az égből mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és bé - tölté azon vatsoráló egész helyet, a’ hol Krisztus’ tanítványi a' bóldogságos Szűzzel együtt buzgó könyörgések, és fohászkodások között várván a Sz.(ent) Léleknek el-jövetelét, drága szent tsendességben ülének ’s elmélkedének vala; és mindjárt akkor a’ nagy zugás, és szél fuvás között tüzes nyelvek’ jelenésével a’ választott tanítványokra szállott a’ Sz.(ent) Lélek, a’ ki bé-töltvén ajándékinak bövségével az Apostólokat, mindnyájokat lelkekben szentekké, és másoknak hasznosokká tette, ’s változtatta.”

E veretes sorokat olvasva talán másképp gondolnak idén június nyolcadikára, amely sokak számára csak egy munkaszüneti nap, melyet örömmel fogadnak.

 

BE

2014.06.06