1596

Elindult a kulturális ágazat európai uniós projektje a cselekvő közösségekért


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezéssel 2016. szeptember 16-án európai uniós projektet indított, melynek fő célja a társadalmi összetartozás erősítése a kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, közművelődés) szerepvállalásának fokozásával.

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú pályázat támogatási szerződésének 2016. szeptember 15-i ünnepélyes aláírásával kezdetét vette egy 36 hónapos központi módszertani fejlesztés, melyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vezetésével, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár részvételével megalakult konzorcium valósít meg. A kezdeményezés példa nélküli a kulturális területen: ez az első alkalom, hogy a múzeumi, könyvtári és közművelődési terület közösen vesz részt egy olyan programban, amely a kulturális intézmények társadalmi szerepvállalásának erősítéséről szól.

A Cselekvő közösségek program célja, hogy a kulturális intézményrendszer egyedi eszközeivel szakmai-módszertani támogatást nyújtson a települések és azok kulturális intézményei, civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, kulturális közösségfejlesztési folyamatai megvalósításához. A projekt segítségével a bevont szervezetek képessé válnak a helyi kulturális közösségek aktiválására, önkéntes hálózat kialakítására.

A konzorcium közösségfejlesztési módszertanokat dolgoz ki és vezet be, mintaprojekteket valósít meg, jó gyakorlatokat mutat be, biztosítja a helyi szakemberek továbbképzését, szakmai napokat, konferenciákat, műhelymunkákat szervez, országos mentorhálózatot állít fel és működtet.

A projekt célcsoportját a közösségfejlesztési folyamatokat elindító önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai adják. A célcsoportba – a leendő mentorok kivételével – kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet vonható be.

A projekt hozzájárul:
- az állampolgárok társadalmi aktivitásának növeléséhez,
- a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősödéséhez,
- a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítéséhez,
- az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emeléséhez.

A kulturális intézményrendszer munkatársainak összefogásával emelkedik a kulturális alapellátás színvonala, az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek és a kulturális terület helyi intézményei képessé válnak a helyi társadalom közösségeinek további erősítésére, új kezdeményezések befogadására, támogatására, az aktivitásuk fenntartására.

További információ: http://mokk.skanzen.hu/cselekvo-kozossegek2016.html

2016.10.01