1784

Eleink előéletei és előítéletei

A Jaurinum Történelmi Társulat bemutatkozása a megyei könyvtárban

Április 20-án a Jaurinum Történelmi Társulat mutatkozott be a megyei könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében Eleink előéletei és előítéletei címmel megtartott előadásában, ahol a 9-10. századi viselet tükrében mutatták be a hagyományőrzést és eredetkutatást.

Koncz Dániel prezentációjában fogalmak tisztázása, valamint ezer differenciálása volt a kiindulópont, majd előadásában a viselet és harcművészet, illetve a fegyverek kérdéskörére összpontosított. Néprajzi párhuzamok, régészeti leletek feltárása, rekonstrukciók, továbbá képes ábrák szolgáltak szemléltetésül. Ezek során a kutatás buktatóival, a rajzok történelmi hibáival szembesítette a hallgatóságot. Rávilágított arra a tényre, hogy a középkori ábrázolások gyakran alkotójuk saját korának viseletét vetítik vissza az általa ábrázolt időszakra. Így pedig gyakran találkozhatunk soha nem is létezett formákkal.

Mesélt a régészeti kutatások hátteréről. Ma már nem lehet úgymond ad hoc tetszőlegesen, csak úgy egy területet feltárni, általában építkezések előtt van lehetőség archeológiai vizsgálódásokra. Itt aztán elkülönül a régész és a régésztechnikus munkája, a tisztítást például a technikus végzi, az értékelés, publikálás pedig a régész munkája. Ennek kapcsán gyakran tárgytöredékekből kell visszakövetkeztetni a tárgy valódi kinézetére.

Napjainkban a hagyományőrzés újrafelfedezésének korát éljük. Számos helyen kerül sor históriai játékokra, vannak történelmi táborok, hadijátékok, melyek széleskörű érdeklődést váltanak ki. Korunkban sokszor meglepetéssel vegyes értetlenséggel fogadják a régmúlt korok embereit jelképező öltözeteket. Ezzel kapcsolatban Koncz Dániel személyes tapasztalatairól is beszámolt. Az így megjelent emberek különböző vélekedések, vélemények kereszttüzébe kerülnek, elmebetegnek, jobbik esetben színésznek aposztrofálják őket.

Napjainkban is számos történelmi film kerül a mozikba számos alkalommal, amelyekben gyakran bakiznak a díszlettervezők is, már ami a történelmi hitelességet illeti. Előadónk külön górcső alá vette a páncélzatot: tájékoztatást kaptunk annak előállítási körülményeiről, megcsodálhattuk az akkor használatos kardokat, azok tulajdonságait, képes ábrák mutatták be a lándzsák különböző formáit, kiemelve rendkívüli veszélyességüket. Szóba kerültek a fokosok is. A fegyverzet ára felért egy kisebb faluéval, érthető, hogy a drága fegyverzet viselői az akkori előkelők krémjét alkották. Egyaránt láttunk keleti és nyugati hadiöltözéket.

A Jaurinum Történelmi Társulat tagjai közül többen szemléltették a teljes vértezetben felvonuló harcosokat, a fegyverzet mintegy 30-35 kilogrammot nyomott. Kisfilmes összeállításban képet kaptunk magyar és lengyel hadijátékokról, filmen demonstrálták egyes középkori fegyverek gyilkos erejét.

Csiszár Antal

2016.04.25