Hogyan ünnepeljük a magyar költészet napját?

I. Czuczor Gergely Versmondó Verseny

Egész évben, de különösen április 11-én, A magyar költészet napján érdemes elgondolkodni a versek értékéről. Másrészt ilyenkor nagyobb hangsúlyt kaphat az a törekvés, hogy lírai kincsestárunk felfedezését minél több formában segítsük. Hámori József agykutató tudományos oldalról közelítve arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar versek szimbolikus képi világukkal egyedülálló módon fejlesztik a gondolkodást. Ezért különösen fontos, hogy a fiatalok tanulási folyamatának szerves részévé váljanak. A múlt héten a nagy múltú Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban jártunk, ahol hagyományteremtő versmondó versennyel tisztelegtek az iskola névadója és a magyar líra közelgő ünnepe előtt.

Teller Ede nagyon szerette a magyar költészetet, főleg Ady Endrét. Pontosan azért, mert, amint ki is fejtette, az a képi gondolkodásmód, ami példának okáért Ady Endre költészetében megvan, segítette őt több fizikai felfedezésnek a kiműveléséhez.” – Hámori József szavai jó mottóul szolgálhattak volna az I. Czuczor Gergely Versmondó Versenyhez, hiszen a győri bencés gimnázium névadóját tudós-költőnek is nevezik, unokatestvére pedig nem volt más, mint Jedlik Ányos, a nagy fizikus, a dinamó és a szódavíz feltalálója. Ma, amikor a tudományt gyakran hasznosabbnak ítélik a művészeteknél, időszerű megerősíteni annak a teljességnek a fontosságát, amire minden nagy ember törekedett. Erre emlékeztet egy másik neves agykutatónk, Freund Tamás is több előadásában. És e teljességnek egyik jeles példája volt maga Czuczor Gergely tudós nyelvész, bencés középiskolai és akadémiai paptanár és népdalgyűjtő, néptánckutató is. A hazai irodalmi élet egyik fontos alakjaként Vörösmarty Mihály mellett az új költői hang legnépszerűbb megszólaltatójaként tartják számon.

Pákovics Enikő magyartanár és könyvtáros, a versmondó verseny szervezője elmondta, hogy a Czuczor-emlékév második programjával (az első a március 15-i ünnepség volt) szerettek volna lehetőséget adni a diákoknak, hogy találkozzanak a versekkel, és megismerkedhessenek az iskola névadójának költészetével. A versmondást nem szabad elfelejteni, a fiatalok pedig egyre nehezebben és ritkábban nyilvánulnak meg ebben a formában. Általánosan jellemző a szóbeli igényesség visszaszorulása: ez részben a főleg írásos számonkérések, részben a technikai eszközök elterjedésével magyarázható. Gyakori panasz, hogy a mai gyerekek már nem olvasnak, ám ezzel alábecsüljük őket. Ha megkaparjuk a felszínt, nem egyszer kiderül, hogy igenis olvasnak, csak nem azt, amit a tanárok szeretnének. Érdemes megismerni a kedvenc könyveiket, hogy megérthessük, milyen is az ő világuk, mely sok meglepetést tartogathat számunkra.

Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye” – írta József Attila. Ez a gyönyörű gondolat inspiráljon mindenkit arra, hogy keresse a találkozást a költészettel, mely a hétköznapokban gyakran háttérbe szorított lelki életünket táplálja, és ezzel őrzi belső harmóniánkat. A líra elmélyült pillanatokkal ajándékoz meg, melyek nélkül elrohan mellettünk az élet. Olyan bölcsességeket tartogat, mely a legsúlyosabb nehézségekre adhat megoldást.


József Attila: A számokról

Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok –
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.


Az I. Czuczor Gergely Versmondó Verseny győztesei:

I. helyezett: Pintér Bernadett 10.c

II. helyezett: Topa Mónika 9.a

III. helyezettek: Gulyás Klára 10.c és Németh Csanád György 7.a

 Szabados Éva
Fotók: Vas Balázs

Források:
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/anyanyelvunk-es-a-kreativitas
http://www.czuczor.hu/esemenyek/a-czuczor-gergelyrol-nevezett-emlekev-megnyitasa
http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/czuczor.htm
Wikipédia

2016.04.11