863

Okosodó - Tanulj könnyedén!

Gyermekek Háza

„Okosodó – Tanulj könnyedén!” néven új csoportot indít a Gyermekek Háza. Olyan 4. , 5. osztályos gyermekek jelentkezését várjuk, akik szeretnék megtapasztalni azt, hogy „tanulni jó”! A foglalkozásokon olyan készségeket, képességeket, ismereteket, módszereket, kompetenciákat szereznek, amely megkönnyíti számukra az iskolában támasztott óriási követelményeknek való megfelelést, segíti őket az eredményes, örömteli tanulásban!

A foglalkozások tematikája:

- Motiváció - Tanulási önismeret (tanulásdiagnosztikai kérdőívek)

- Teljesítménypróbák (figyelem, spontán beszéd, szövegértés, emlékezet, gondolkodás)

- Tanulási nehézségek- tanulási problémák elemzése- önfejlesztési terv készítése (tanulási szokások, módszerek, technikák elemzése, kipróbálása)

- Beszéd (beszédművelési gyakorlatok, szó- és kifejezés - szólások - közmondások értelmezés)

- Olvasás - különféle olvasási technikák (az értelmező olvasás eszközrendszere, a felolvasás gyakorlásával az olvasás szellemi tényezőinek fejlesztése,

„skimming-tájékozódó olvasás, skipping- kereső olvasás, elemző olvasás, futó olvasás, kritikus olvasás”)

- Szövegértési gyakorlatok – szöveg feldolgozási módszerek (kulcsszavak kiemelése- vázlatkészítés- jegyzetelés- gondolattérkép készítése-

címmeditáció- ábraértelmezés, képelemzés, táblázatolvasás, definícióalkotás, magyar-magyar szótár)

- Memóriafejlesztés (memoriterek, imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák)

- Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (kérdezési technikák, ötletgyűjtés, fejtörők, nyelvi játékok, matematikai problémák, gondolkodási sémák

megismerésével)

A foglalkozásokat Németh Gáborné Doktor Andrea gyakorló pedagógus vezeti Oroszlány Péter által kidolgozott tanulási módszerek, módszertan

alapján. A tanfolyam díja 10.000 Ft/ 10 alakalom, jelentkezni február végéig lehet. A csoport március első hetében indul.

Érdeklődés: Gyermekek Háza - Pálfiné Füsi Renáta programszervező 96/312-120, 518-032

További információ: http://gyhgyor.hu/

2016.02.10