Versközelítés avagy a versolvasás művészete

Zichy-palota

Február 18-án, csütörtökön, 17 órakor Versközelítés avagy a versolvasás művészete címmel Balla Zsófia és Báthori Csaba költészeti szalonjára várják az érdeklődőket a Győri Művészeti és Fesztiválközpontba (Zichy-palota, Liszt F. u. 20.).

1./ Annette von Droste-Hülshoff: A fűben

2./ Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről

3./ Seamus Heaney: A Tollund-ember

A műsor a költészeti alkotás megközelítésének eszközeit keresi, a megértés elmélyítését célozza, de kerülni szeretnénk a dramatizált ismeretterjesztés buktatóit. Nem szeretnénk, ha a közérthetőség követelménye megakadályozná a versek igazi megértését. Nem leegyszerűsíteni akarjuk a verset, hanem kibontani, megvilágítani, kitérünk a versek szokatlan értelmezéseire is, a szerzők erényeire és gyengéire egyaránt.

Egy-egy vers részletes elemzése kapcsán esszészerű pontossággal, de dialógusformában, előadó-művészi és költői közreműködéssel kitérünk: a versolvasás és értelmezés lehetséges megközelítésére, a vers és tágabb környezetének történeti-társadalmi-irodalomtörténeti-társművészeti összefüggéseire.

Felidézzük a költő sorsának fordulatait kevéssé ismert élet-dokumentumainak, a róla/neki szóló levelek, emlékek felidézésével. Bepillantást engedünk a kor irodalmi életének kapcsolódási felületeire, a költemények verstani, poétikai értékeire, kritikai fogadtatására. Ezek az estek alkalmak a költészet ízlelésének elsajátítására.

Végső soron azt szeretnénk megmutatni, miért szép egy vers, azaz mi a kunszt a művészetben?

 Balla Zsófia 1949-ben született Kolozsváron. Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, esszéista. 1972-1985 között a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adásánál dolgozott zenei szerkesztőként. 1993 óta felváltva él Budapesten és Kolozsvárott. Munkásságát számos díjjal ismerték el. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Legutóbb megjelent könyve: A nyár barlangja (versek, 2009)

Báthori Csaba 1956-ban született Mohácson. József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, műfordító, esszéista. 1981–1996 között Bécsben és Linzben jogászként dolgozott. 1988–1992 között a Bécsi Napló szerkesztője volt. 1994-ben a Műhely szürrealista különszámának vendégszerkesztője volt. 1996-ban tért haza; szabadfoglalkozású író Budapesten. Munkásságát számos díjjal ismerték el. Legutóbb megjelent könyvei: Elemi szonettek (versek, 2013); Rainer Maria Rilke: Levelek I- IV. (műfordítások, 2104); Egyszer a földön (esszék, 2015)

További információ: https://www.facebook.com/events/1660987790842115/

2016.02.09