Keller Péter: Az élő Gárdonyi-arc

Könyvbemutató a megyei könyvtárban

November 24-én könyvbemutatóra került sor a megyei könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében: Keller Péter Az élő Gárdonyi-arc című kötetét a szerző mellett Cs. Varga István irodalomtörténész és dr. Horváth József igazgatóhelyettes prezentálták az érdeklődőknek.

A könyv lapjain Gárdonyi Géza dédunokája osztja meg az íróval kapcsolatos ismereteit, lebbenti fel a fátylat titkokról, egészíti ki, illetve adott estben pontosítja ismereteinket. Az irodalomtörténész-professzor méltató szavai szolgáltak bevezetőnek, mintegy csatlakozva a könyvtárigazgató megnyitójához. A szerző is sok szeretettel köszöntötte az érdeklődő közönséget, amelynek soraiban számos bencés tanár foglalt helyet, egykori bencések üdvözölték egymást ismerősökként.

Keller Péter kihangsúlyozta, hogy az egykori pártállami hatalom egyoldalú Gárdonyi-képet adott, tekintve, hogy az író szakralitása testidegen volt számára. A köztudatban Gárdonyi neve az Egri csillagokkal fonódik össze, noha ő számos történelmi regényt, drámát, verseket írt, újságírással is foglalkozott, valamint jeles műfordító volt. Huszonkét településhez köthető a „működése”: Szőlösgyörök és Eger kiemelt helyet foglalt el életében, Győr városába is jelen volt – három évet töltött itt, s a Hazánk munkatársaként is tevékenykedett.

Istenhitének mélysége és tisztasága szinte egyedülálló a magyar irodalomban, Isten imádása mellett Szűz Mária iránti tisztelete is rendkívül mély, mindezek tükröződnek verseiben. Hithű keresztény, igaz magyar, alkotásainak üzenete időtálló, századokon átívelő. Az Egri csillagok üzenete a mának mindenek előtt az, hogy küzdeni kell, az akarat csodákra képes, kilátástalannak tűnő helyzetekben is eredményes lehet. Erre tanít az egri hősök heroikus helytállása 1552-ben.

A „Ha Isten velünk, ki ellenünk” megfogalmazás igazsága győzedelmeskedett, állította meg –ha időlegesen is – az oszmánok előrenyomulását. Az Istenhez való fohász, a nevére tett esküvés a keresztény Magyarországon élő gyakorlat volt hadba induláskor vagy csata közben; példaadó a várvédők esküje a török rohamok, a várostrom megindulása előtt.

Gárdonyi érdeme, hogy a Tinódi Lantos Sebestyén által megörökített Eger várának históriáját csodálatos történelmi regényben örökítette meg, a várvédők cselekedetei szinte eposzi szárnyalásként hatnak.

Keller Péter könyvével számos író-olvasó találkozó részese, hazánkon kívül a külföldet is felkeresi (Bécsben is bemutatja könyvét). A rendezvény folyamán szó esett a közelmúltban Szőlösgyörökön tartott Gárdonyi rendezvényről is. A szerző szeretné, ha Győr városa több emléket állítana a neves íróról, akivel dr. Horváth József is egyetértett, ám közölte, hogy számos hely őrzi városunkban az író emlékét.

Csiszár Antal
Fotók: Pozsgai Krisztina

2015.11.26