A Jedlik az ország legjobb szakközépiskolái között

Villláminterjú Domonkos László igazgatóval

A győri nagy múltú Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium az ország második legjobb szakközépiskolája – ez derült ki a HVG által összeállított kiadványból. Ennek apropóján kérdeztük Domonkos László iskolaigazgatót az általa vezetett intézményről.

Minek tulajdonítja ezt a kitűnő eredményt, hogy a Jedlik az ország második legjobb szakközépiskolájának minősült, ráadásul úgy, hogy most – ellentétben az előző évekkel – nem választották ketté a budapesti és a vidéki oktatási intézményeket?

Nagyon örülök az idei második helynek. Úgy gondolom, hogy az egyik ok az egységes tantestület, amely magas követelményeket támaszt a jedlikes diákság felé. A másik ok a sok tehetséges diák, akik igyekeznek megfelelni ezeknek a magas követelményeknek. A harmadik ok lehet Győr fejlett ipara, amely húzóerőként célt mutat a tanuláshoz.

Az országos rangsort – mint az eduline.hu-n olvasható – a HVG állította össze. Lehet tudni, hogy milyen adatok, szempontok, ismérvek alapján?

Pontosan nem ismerem, mert még nem vásároltam meg a kiadványt, de biztosan bent van a 10. osztályosok kompetenciamérése és az érettségik eredményei. Nekünk nagyon jók a mutatóink a nyelvvizsgák száma szerint és a továbbtanulási arány szerint is.

A rangsortól függetlenül az Ön által vezetett intézménynek hosszú ideje jó híre van mind a pályaválasztó diákok, mind a szülők körében. Mekkora a túljelentkezés az iskolában az informatikai, ill. a gépész szakokon? Ki juthat be? Milyen az itt végzettek továbbtanulási aránya?

Általában 3-4-szer többen jelentkeznek, mint ahány diákot fel tudunk venni. Nincs különbség a gépész és az informatikai szakok között. Bejutás a hetedik osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar, történelem, matematika, fizika és idegen nyelv osztályzatai alapján, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli felvételi alapján kb. „erős négyes” eredménnyel lehetséges. A továbbtanulási arány 95 %-os.

Az iskola felnőttképzéssel is foglalkozik: ebben a tanévben 4 informatikai és 3 gépész tanfolyam fut párhuzamosan. Ezen a területen is olyan nagy az érdeklődés, ill. hasonlóan jók az eredmények, mint az iskolarendszerű oktatásban?

Az érdeklődés valóban nagy volt, hiszen csak augusztus végén tudtuk megjelentetni a hirdetéseinket, mégis 105 tanulót iskoláztunk be a felnőttoktatásba. A képzés tekintetében próbáljuk ugyanazt „adni”, mint a nappali rendszerben, de a tanulói eredmények nem összehasonlíthatóak a nappali iskolarendszerű képzéssel, mert az esti tagozatú iskolarendszerű felnőttoktatásban csak szakmai tantárgyak vannak, és az óraszám is fele a nappali képzésének.

tmoni

2015.10.30