841

Heltai naplója

Bálint András estje

Október 25-én (vasárnap) 19 órakor a Menház Színpadon (Győr, Kossuth Lajos u. 24.) Bálint András Heltai naplója című estjét láthatják. „Öregkoromba kezdtem ezt a verset,/ Ezerkilencszáznegyvennégybe volt,/ Förtelmes év! Az ország haldokolt,/ Jöttek reá vad, égető keservek.” Így kezdi Heltai Jenő – eddig kiadatlan – ostromnaplóját, majd folytatja:

„Ezek a kusza följegyzések napról-napra íródtak lakásokban és pincékben, óvó- és illemhelyeken, kórházban, börtönben, menekülés és bujkálás közben.” Heltai beszámol a hétköznapi borzalmakról, és bár megjárta a csillagos házakat és a Gestapo börtönét, mégis bájos humorral és öniróniával mesél, anekdotázik. Felidézi ifjúságát, a boldog békeidők Budapestjét, elhangzanak korabeli sanzonok és a János vitéz dalaiból is néhány (a zongoránál Darvas Ferenc).
Emlékezni kell és nem szabad felejteni, állapítja meg, bár „unokáink nem fogják ezt a kort megérteni”.

Belépő: 4500 Ft

2015.10.15