Osli évszázadai

Dr. Varga József kötetének bemutatója

Május 12-én (kedden) 17 órakor a megyei könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárában (Győr, Baross u. 4.) kerül sor Dr. Varga József Osli évszázadai című kötetének bemutatójára. A szerzővel Dr. Horváth József, az intézmény igazgatóhelyettese beszélget, a kötet a helyszínen megvásárolható, dedikáltatható.

Jelen kötet a falu történetét feldolgozó nagyobb összefoglaló munka első része, mely a kezdetektől 1800-ig mutatja be a település kialakulásának, fejlődésének, a török időszakban történt pusztulásának, majd a XVIII. század elejétől kezdődő újraéledésének és fejlődésének folyamatát.
Külön fejezetekben foglalkozik a szerző a község nevének, névadóinak eredetével, valamint az itt lakók életét alapvetően meghatározó hansági táj jellegzetességeivel. Majd a régészeti leletek vallatása és a honfoglalás kori események ismertetése után tér rá a község oklevelekben rögzített írásos történelmére, különös tekintettel a templom- és faluépítéssel jellemezhető XVIII. század történéseire. A kötetet értékes képanyag színesíti, és több mint ötszáz lábjegyzet, valamint másfélszáz szakirodalmi forrást tartalmazó bibliográfia gazdagítja.

A rendezvényre a belépés díjtalan

2015.05.02