Dalmadarak

Dr. Lanczerdorfer Zsuzsanna lemezbemutatója a megyei könyvtárban

„Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra.” Április 23-án került sor Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna lemezbemutatójára a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában. A Dalmadarak címre hallgató kiadvány rendezvényén a szerző számos tisztelője (diákok, falubeliek, barátok, rokonok, kultúrát szerető emberek) jelent meg, így igazán szép számú közönség gyűlt össze az alkalomra.

Jelen volt Barsi Ernő bácsi lánya is – a Barsi házaspár ugyanis meghatározó szerepet játszott a szerző zenei-néprajzi fejlődésében. A beszélgetéssel egybekötött zenei estet Pozsgai Krisztina, a könyvtár művelődésszervezője vezette, frappáns kérdései nyomán tárult fel előttünk Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna életútja.

Lanczendorfer Zsuzsanna a zenével, az énekkel már eszmélésétől fogva intenzív kapcsolatban áll, mert a falusi környezetben szülei számára az ének a mindennapi tevékenység nélkülözhetetlen velejárója volt. Így nem túlzás, hogy – mondhatni – az anyatejjel szívta magába a zenét, annak szeretetét, s érzett rá a dallamkincs tisztaságára, igazságára, üdeségére. Mindezt aztán az iskolás évek alatt a hozzáértő, hivatásukat magas szinten művelő pedagógusok erősítették meg benne.

A Kazinczy Gimnázium híres zenetanára, Kőhalmi tanár úr inspirálta énektudásának további csiszolására. A zeneóráknak, énekhangja tudatos, tervszerű fejlesztésének, zenei ízlése formálásának a Barsi házaspár volt az otthona. Főiskolás éveiben a tanár úr néprajzi foglalkozásait látogatta, s általa, „élesben” kóstolhatott bele a zenei, illetve néprajzi hagyaték gyűjtésének ízébe.

Ma már ő is egykori tanára nyomdokába lépett, s példáját követve oktató-nevelő munkájában a leendő tanítókat az elméleti ismereteken kívül bevonja a gyakorlati gyűjtőmunkába is. Tevékenysége kapcsán értékes emberi kapcsolatokra, igaz barátokra lelt, közéjük sorolhatta az egykori, jeles néprajzkutatót, Timaffy Lászlót, valamint házastársát is.

Magyarországon gazdag hagyománya van a néprajzi, népzenei gyűjtésnek: a magyar népdalkincs páratlanul gazdag, egyes darabjai számtalan variációban maradtak fent az évszázadok során, manapság pedig megélénkült az irántuk való érdeklődés. Bartók Béla és Kodály Zoltán felbecsülhetetlen kincs, magyar tudományos örökükbe számos követő lépett; itt fokozottan kiemelendő a Barsi házaspár szerepe: Ernő bácsi széleskörű gyűjtőmunkája, zenepedagógiai tevékenysége egyedülálló a magyar tudományosság számára. Könyveinek sora, megszámlálhatatlan előadása a tudomány népszerűsítését segítette. Ezenkívül elévülhetetlen az érdeme a jövő nemzedék szemléletének formálásában, a folklóranyag megőrzésében, s a további gazdagításra való felhívásban. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna mestere hű tanítványának bizonyult, s – szülei mellett – az őt formáló pedagógusokról a szeretet, a hála hangján beszél.

Mi vezetett a Dalmadarak lemezének megszületéséhez? Mivel az éneklés hangulatjavító, jókedvre derítő, minél több emberrel szerette volna megosztani. Főiskolai előadásainak elmaradhatatlan velejárója az éneklés, mellyel mintegy megajándékozza hallgatóit, népszerűsítő előadásokon kápráztat el kivételes énekhangjával.

Eddigi életútjának fontos állomása a CD: zenés üzenete így azokhoz is eljuthat, akik nem lehettek részesei előadásai kapcsán a vele történő személyes találkozásnak. Azért esett a választás a Dalmadarak címre, mert miként a madár – szárnyalása folytán – távoli vidékeken is hallatja magát, az elkészült zenei anyag térben és időben ugyanúgy korlátlanul terjedhet. Bejuthat otthonokba, felvidíthat, mosolyra fakaszthat, könnyeket törölhet vagy éppen örömkönnyektől nedvesítheti a szemet, lendületesebbé, gördülékenyebbé teheti a munkát.

Népi énekeink nem csupán melódiájukkal nyűgözhetnek le bennünket, egyéb értékek, népi humor, találékonyság is rejtőzik bennük. Lanczendorfer Zsuzsannna baráti köréhez tartozik a Hangraforgó együttes is, nem meglepő, hogy ezen az esten szerzőnk énekének hangszeres kíséretére vállalkoztak, s a jelenlévők így újból megcsodálhatták a házaspár kimagasló hangszeres tudását. F. Sipos Bea és Faggyas László kisiskolás lánya, Csenge szereplése további üdítő színfoltját jelentette a rendezvénynek.

Az alkalom különlegességét még az is kiemelte, hogy az első CD-jét bemutató művész és tanár születésnapján került sor erre az eseményre! A moderátor annak a reményének adott kifejeződést, hogy ezzel a koronggal nem szakad meg a lemezkiadás, és újabb felvételeknek örvendezhet majd az igényes zenét és népi hagyományokat kedvelő publikum. A szerző maga sem zárkózott el a lehetőség elől, mivel számos (további) gyűjtése is méltó a megjelentetésre.

A rendezvény végén előadó és közönsége összeforrottságát erősítendő közös éneklésre is invitálták a jelenlévőket. Az est folyamán a megjelentek egy, a népi hagyatékot kiemelkedő szinten tolmácsolóval, színvonalas kísérettel, s Pozsgai Kriszta személyében egy rátermett, rokonszenves személyiséggel kerülhettek kapcsolatba, aki kiválóan töltötte be a háziasszony szerepét. Úgy érzem, mindannyian elégedetten, igazi intellektuális táplálékkal telítődve távozhattunk Dr. Lanczendorfer Zsuzsannna lemezbemutatójáról.

Csiszár Antal
Fotók: Molnár György, a Győri Fotóklub Egyesület tagja


2015.04.27