1827

A rektor és a hallgatók is megköszönik

„Hallgatóbarát Győri Egyetemért” Díj

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora és Lengyel Diána, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke „A Hallgatóbarát Győri Egyetemért” Díjat adta át Gyapay Péternének, a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet gazdasági vezetőjének és Gyöngyösi Jolánnak, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete pénzügyi vezetőjének. A díjazottakat a Szenátus ünnepi ülésén köszöntötték.

Gyapay Péterné (balra) a győri felsőfokú zeneművészeti képzés, s benne a zenész hallgatók ügyeinek értő és alakító menedzselője több, mint három évtizede. A napi oktatási tevékenység szervezési feladatai mellett az ösztöndíjak, a pályázati támogatások, az Egyetemi Hangversenyterem, az egykori zsinagóga rendezvényeinek szakszerű ügyintézését a hallgatók, a munkatársak, a külső partnerek nagy tisztelete és megbecsülése közepette végzi. Munkáját az Egyetem közvéleménye, különösen a zenészhallgatók generációi nevében ismerték el. – olvasható a méltatásban.

Gyöngyösi Jolán (jobbra) 1975 óta meghatározó közreműködője a győri és a térségi egyetemi sport dokumentációs hátországának. „Egyetemünk munkatársainak, hallgatóinak – különösen a testneveléshez és sporthoz közel állók – egyetértésével nagy elismeréssel köszönjük az Ön szakszerű, lelkes, a hallgatók értékteremtő munkáját megbecsülő, azt sokoldalúan támogató, a sport adminisztratív ügyeit korrekten intéző tevékenységét.” – szerepel a díszoklevélen.

Winkler Csaba

2015.03.19