Báger Gusztáv: Mint még soha

Könyvajánló

bager-gusztav-mint-meg-soha

A Magyar Napló Kiadó égisze alatt jelent meg 2022-ben a közgazdász és költő Báger Gusztáv 21. magyar nyelvű verseskötete Mint még soha címmel, amely négy ciklusba rendezve sorol egyéni hangvételű költeményeket, melyek ezúttal is mély és kiforrott életbölcsességről tesznek tanúbizonyságot.

Nappal a számok szaglásznak körül. / Mind szót fogad, egyik alant, másik fölül.Báger Gusztáv József Attila-, Bertha Bulcsu- és Tiszatáj-díjas költő, közgazdász Csörötneken született 1938. szeptember 12-én. 1957‒1961 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, majd 1961 és 1965 között tanársegédeként dolgozott itt. 1965-től 10 évig a Tervgazdasági Intézet tudományos főosztályvezetőjeként tevékenykedett. 1971-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa lett (2000-ben habilitált). 1975 óta a Budapesti Corvinus Egyetem docense. 1975‒1981 között az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) volt a szakértője, 1981‒1990 között pedig az Országos Tervhivatal főosztályvezetője.

1992‒2000 között a nemzetközi pénzügyi intézmények titkárságának vezetőjeként dolgozott, 1995 és 1997 között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. igazgatósági tagja volt. 1997 óta a Budapest Bank Rt. (ma MBH) igazgatósági tagja. 2000 és 2002 között az Állami Számvevőszék kutatóintézetének főigazgatójaként tevékenykedett. 2003 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, ma professor emeritusa. 2003‒2004 között a Köztársasági Etikai Tanács tagja volt. Az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézete főigazgatója, 2015‒2020 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, az MNB elnöki főtanácsadója. Kutatási területe az ökonometria.

Mindenkiben van egy másik ember. / A tudat manzárdszobájában, / a legfelső szinten éldegél.” Évtizedek óta publikál verseket irodalmi és művészeti folyóiratokban, 1996-ban jelent meg első verseskötete. A Szabad Német Írószövetség Ezüstkönyv-díjasa, a Magyar Írószövetség felügyelőbizottságának elnöke. Költészete az elfogulatlan tárgyiasság és az alanyiság kibékíthetetlenségének cáfolata. A szövegek szerzője az egyéni tapasztalásban hisz, és amikor mások tapasztalására hivatkozik, akkor is a maga bevallottan személyes olvasatát osztja meg velünk. Mindez lehetne öncélúság is, ha közben nem hatná át világlátását a túlzottan személyes vonatkozások háttérbe szorítása, vagy a mélyen megélt és elhallgattathatatlan érzésekre való rátekintés igénye.

Talán az univerzum a legjobb barátunk, a végtelen az, ami reményt ad.” A Mint még soha a 21. magyar nyelven megjelent verseskötete (4 idegen nyelvű mellett). Négy, maga szerkesztette koncepcionális ciklusból áll (Tisztás, Örökség, Függőleges, Vihar), melyek címei mintegy megoldókulcsként is szolgálnak a kiadvány egészének értelmezéséhez is. A hozzánk szegődött hajlamok és működések megtisztítása, a megörökölt traumák feldolgozása, a művészet megtisztító erőinek befogadása és a válságok értelmezése – ezek a 21. század érző és gondolkodó emberének feladatai. A ciklusok egyben az egyén világgá tágulásának állomásait vetítik az olvasó lelki szemei elé, és így bizonyos értelemben magára ismerhet Báger Gusztáv verseiben mindenki, aki a napjainkban zajló krízisek villámfényében is képes gyakorolni az önvizsgálatot – ahogy még soha. A könyv lapjain helyet kapott 50 költemény között – újonnan megjelenve a költészetében – prózaversek és szabadversek is megtalálhatók. A kötetet Oravecz Péter szerkesztette.

Báger Gusztáv Mint még soha című kötete kölcsönözhető a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér gyűjteményéből.

Szilvási Krisztián

Forrás: Wikipédia, libri.hu, moly.hu, confessio.reformatus.hu

2024.07.04