Újabb hét egyedülálló értékkel bővült a Győri Értéktár

Ünnepélyes bemutató a győri könyvtárban – Szilvási Krisztián írása

gyori-ertektar-konyvtar

2024. június 13-án ismerhette meg a közönség a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárában – ünnepélyes keretek között – azokat a Győri Értéktárba újonnan felvett szellemi-kulturális értékeket, amelyek a város kiemelkedő jelentőségét egyedülálló módon bizonyítják.

Az ország értékeinek összegyűjtését, lajstromba vételét a magyar kormány indította, melyek hierarchiája a helyi értékektől a megyei értékeken át (megyerikumok) a hungarikumokig épül fel. A Győri Értéktár Bizottság 2021. március 15-én alakult meg, hogy betöltse a hiátust a megyei rendszerben. Értékeink minél szélesebb körben történő bemutatása, népszerűsítése, a helyi értékek rendezése, értékelése, közbecsülésük megteremtése vagy növelése, a lokálpatriotizmus, a lokális közösségi tudat erősítése céljával jött lére.

Győr városa bővelkedik épített és természeti szépségekben, szellemi termékekben, tárgyi javakban, valamint számos helyi hagyomány, ünnep, kiemelt rendezvény kötődik hozzá. Mindezekkel kívánja a Győri Értéktár Bizottság folyamatosan feltölteni ezt a „gyűjteményt”, amelynek gazdagításában bárki részt vehet, a javaslatokon, előterjesztéseken túl – legyenek azok kulturális, művészeti, sport, gasztronómiai, hagyományőrző... stb. értékek – pedig örömmel fogadnak bármilyen ötletet, elképzelést, támogató együttműködést a gyor.hu honlap Győri Értéktár menüpontjából letölthető nyomtatványon, amely elektronikus formában vagy postai úton is benyújtható.

A már meglévő értékekből készült vándorkiállítás megnyitójára 2023. április 19-én került sor a győri könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében, amely aztán útnak indult különböző kulturális és szociális intézményekbe. Ez a kiállítás idén június 13-án a Központi Könyvtár épületének olvasószolgálatára érkezett, hogy egyúttal ünnepélyes keretek között jelentsék be újabb hét érték felvételét a Győri Értéktárba.

Cinikus az olyan ember, aki mindennek tudja az árát, de semminek sem tudja az értékét” ‒ kezdte egy Oscar Wilde-idézettel köszöntőbeszédét dr. Horváth Sándor Domonkos, a győri könyvtár igazgatója ‒ aki egyúttal az értéktár bizottságának a tagja is ‒, majd így folytatta: „Aki az értékét tudja, az az érző ember, aki empatikus, aki át tudja érezni mások helyzetét, a szociális lény – gyakorlatilag a közösség alapegysége. Úgy gondolom, ahhoz, hogy ismerjük az értékek értékét, az is kell hozzá, hogy összegyűjtsük és szemrevételezzük őket.” Arról beszélt, hogy a Győri Értéktárnak az egyik hatalmas erőssége, hogy felhívja a figyelmet a különféle „kategóriákba” sorolt értékekre, azok hatásaira, a mögöttük álló szellemi teljesítményekre.

gyori-ertektar-konyvtar

Szeles Szabolcs alpolgármester, a Győri Értéktár Bizottság elnöke örömmel jelentette ki a közönség előtt, hogy „az Értéktár működik”. Vázolta az értéktár létrehozásának törvényi alapjait, majd elmondta, hogy a helyi hiátus fennállására javasolta dr. Dézsi Csaba András polgármester úr a Győri Értéktár megalapítását. A munkához óriási igyekezettel láttak hozzá, meghatározták az elveket, a feltételeket, a szabályokat. „Ez egy lajstrom, amely azt a karaktert próbálja megörökíteni, írásba foglalni, megőrizni az utókornak, amelyet a magyarság hordoz magában, és magunknak, valamint a nagyvilágnak akarunk közvetíteni.” Szeles Szabolcs úgy tartja, hogy minden érték, amit egy helyi közösség értéknek tekint, és amit méltónak tart arra, hogy rögzítse az értéktárában: nyomot hagyjon róla, dokumentálja, feldolgozza és bemutassa. „Győr az értékek határtalan tára és kincses bázisa” ‒ jelentette ki végül, biztatva mindenkit arra, hogy bátran tegyen javaslatokat újabb helyi értékekre.

Az ünnepélyes eseményen a továbbiakban azokat a javaslattevőket köszöntötték oklevéllel, valamint az értéktár bizottság ajándékaival, akik a 2024. május 27-én a Győri Értéktárba felvett legújabb értékeket előterjesztették. Oklevélben részesült a Stádel-gyár szellemi öröksége (javaslattevők a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Értéktár Műhelyének tagjai: dr. Bóka Zsolt címzetes mesteroktató, ügyvéd, valamint Horváth Nóra, Bella Erik és Kernya Gábor joghallgatók), illetve külön köszöntötték a Stádel-gyár képviseletében Stádel Juditot. Oklevélben részesült Bedécs Gyula szellemi öröksége (javaslattevők a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Értéktár Műhelyének tagjai: dr. Bóka Zsolt címzetes mesteroktató, ügyvéd, valamint Téner Luca, Szabó Barbara és Ziegler Tirzusz joghallgatók, továbbá a Szülőföldünk Honismereti Egyesület intézményi keretei között működő Bedécs Gyula Baráti Társaság elnöke, Kovács Balázs); a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum győri szakképzésre, építőiparra, építészetre gyakorolt hatása, műemlékvédelmi, tehetséggondozó tevékenysége (javaslattevő Józsa Tamás igazgató); a Dr. Sille István országos középiskolai illemtani csapatverseny (javaslattevő Horváth Miklós, a Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum oktatója); Kossuth Lajos győri kultuszának emlékei (javaslattevő Papp Gyöngyi, a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója és Nagyné Ábrahám Marianna tanár); Baross Gábor életműve, különös tekintettel győri tevékenységére, Baross Gábor emlékére készített műalkotások Győrben (javaslattevő a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 10/B osztálya, a nevükben Emresz Gina, Dobos Zsófia, Janusik Anna, Németh Blanka, Pintér Gréta tanulók és dr. Takács Krisztina tanárnő); a Ménfői Ecker-villa (javaslattevő Kovács Balázs, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület, Győr‒Moson‒Sopron vármegyei elnöke, a javaslatot készítette dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens, az épület tulajdonosa).

gyori-ertektar-konyvtar

Díjakat kaptak korábbi javaslattevő diákok is: a Győr története 1. – A kezdetektől 1447-ig című, várostörténeti monográfia első kötetét, valamint Andréka Györgytől, a Xantus János Állatkert igazgatójától összesen 135 darab állatkerti belépőjegyet a Győri SZC Sport és Kreatív Technikum diákjai, Bencze Kata, Czafik Janina és Kakics Jázmin Bak Imre: Felhő című alkotásának javaslatáért; a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 12/B osztályának diákjai, a nevükben Füredi Botond Szabolcs és Cser Alexa a Fátay (Fata) Ferenc életműve és 2023-ban megtalált fiatalkori alkotásai javaslatáért; a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai, Bencsik Jázmin és Takács Barbara az Arany Bárány fogadó javaslatáért; a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum diákjai, Heiner Barbara és Gál Virág a Deák Taniroda javaslatáért; ugyancsak a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum diákjai, Rábai Léna és Berkes Dóra a Deák Nyelvi verseny javaslatáért; valamint a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 10/B osztálya szintén jutalmat vehetett át a – korábban már oklevéllel elismert, Győri Értéktárba felvett – Baross Gábor életműve, különös tekintettel győri tevékenységére, Baross Gábor emlékére készített műalkotások Győrben javaslatáért.

Végezetül a Győri Értéktár szlogenjének megalkotására kiírt pályázat nyertese vehetett át díjként ajándékokat (színházjegyeket és állatkerti belépőket) – Horváth Szilvia jelmondatát választotta ki az értéktár bizottság, amely így hangzik: „Örökségünk a jövőért”.

Szilvási Krisztián
Fotók: Márné Tóth Krisztina

2024.06.14