A jogi karhoz kötődő 25 kötetet mutattak be a Széchenyi István Egyetemen


jogi-kotetek-konyvbemutato-szie

Libri facultatis iuris prudantiae” címmel rendezett rendhagyó könyvbemutatót a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara. Az eseményen 25 olyan, közelmúltban megjelent kötetet ajánlottak az érdeklődők figyelmébe, amelyek a karhoz, annak munkatársaihoz kötődnek.

A program szervezője és moderátora, dr. Pálvölgyi Balázs, a Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense elmondta, a kar kiemelkedő szellemi műhely, amelynek munkatársai szerzőként is alkotó munkát végeznek. Ennek termését, vagyis az elmúlt időszakban megjelent könyveket mutatták be ünnepélyes keretek között.

A programot nézve nem szokványos esemény a miénk, hiszen huszonöt könyvet ajánlunk az olvasók figyelmébe. Ezzel is szerettük volna érzékeltetni a munkatársainkra jellemző termékenységet és sokszínűséget, amelyekről az általuk jegyzett kismonográfiák, gyűjteményes kötetek is árulkodnak” – mondta köszöntőjében prof. dr. Smuk Péter, a kar dékánja, aki szerzőként és könyvbemutatóként is érdekelt volt a programban. Hozzátette, ezek az alkotások jól mutatják azt a tudást, amelyet a kar gondoz, ápol és hosszú évek óta épít.

Dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntő szavaiban méltatta a jogi kar teljesítményét, tudományos munkáját, majd bemutatta az első könyvet, Farkas Ádám és Kelemen Roland Nemzeti biztonság és kibertér című kötetét. Hangsúlyozta, jól ismeri a szerzők munkásságát, ezért vállalkozott a mű ajánlására. „Kelemen Rolanddal 2020 óta dolgozunk együtt, amikor először felmerült, hogy az Amerikai Egyesült Államokba utazna, és megvizsgálná a nemzeti biztonság és a kibertér szabályozásának ottani példáit, annak jogi vetületeit. Hazatérését követően közreműködésével közös workshopot szerveztünk a National CyberWatch Center kiberbiztonsági egyetemi hálózattal a Széchenyi-egyetemen. Ez az út, az Amerikában megszerzett ismeretek alapozták meg intézményünk hiánypótló képzését, a „modern technológiák és kiberbiztonság joga” mesterszakot” – fogalmazott.

Az elnökhelyettes kiemelte, a győri egyetem multidiszciplináris tudását mutatja, hogy a magyar és angol nyelven meghirdetett képzésben a jogi kar mellett a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi, valamint az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar is részt vesz.

jogi-kotetek-konyvbemutato-szieA bemutatott kötetek

Alkotmányjog jegyzet I–III. (Smuk Péter et al.) Győr, Universitas, 2024.
Bartkó Róbert: Büntető eljárásjogi alapismeretek. Győr, Universitas, 2022.
Biczó Zalán: Győri mérnök lexikon: emlékezés az 1945 előtti mérnökökre. Győr, magánkiadás, 2023.
Egresi Katalin – Maróti Gábor – Pődör Lea – Szigeti Péter – Takács Péter – Váradi-Tornyos Bálint: Jog- és társadalomfilozófiai anzix. Győr, Universitas, 2021.
Farkas Ádám – Kelemen Roland (szerk.): A fejlődés fogságában? Tanulmányok a kibertér és a mesterséges intelligencia 21. századi állam- és jogfejlesztési, társadalmi, biztonsági kapcsolódásai köréből. Budapest, Gondolat, 2023.
Farkas Ádám – Kelemen Roland: Nemzeti biztonság és kibertér, 2023.
Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog 2.0. Budapest, Gondolat, 2022.
Glavanits Judit: Mesterséges intelligencia és fogyasztóvédelem
Gyurita Erzsébet Rita – Hulkó Gábor – Kálmán János – Király Péter Bálint – Lapsánszky András: Általános közigazgatástan. Győr, Universitas, 2023.
Horváth Gergely – Vermes Attila: A logisztikai jog kihívásai a 21. században. Győr, Universitas, 2022.
Jog-Állam-Politika folyóirat
Kálmán János (szerk.): A pénzügyi jog alapintézményei. Budapest, Orac, 2022.
Kovács Viktória: A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben. Győr, Universitas, 2022.
Lapsánszky András – Patyi András – Varga Zs. András: A magyar közigazgatási jog általános tanai. Győr, Universitas, 2023.
Lenkovics Barnabás: Ember és emberség. Budapest, Ludovika, 2023.
Nagy Szabolcs: 1919-es „kommunista bűnperek” az Észak-Dunántúlon: A Tanácsköztársaság vidéki szervei működésének és az azokkal kapcsolatos büntetőjogi felelősségre vonásnak egyes kérdései a helyi perek tükrében. Budapest, Gondolat, 2022.
Pardavi László: Nemzetközi pénzügyi jog. Győr, Universitas, 2021.
Pődör Lea: A könnyű eset-nehéz eset problémája a bírói döntéshozatalban. Budapest, Gondolat, 2022.
Smuk Péter: Demokratikus legitimáció. Győr, Universitas, 2023.
Stumpf István: Paradigm Shift in Constitutionalism. Budapest, Gondolat, 2022.
Szabó Zsolt: Constitution and Government at the Western Balkans. Berlin, Franz Steiner, 2023.
Szoboszlai-Kiss Katalin: Miről beszélek, amikor a görögökről beszélek. Budapest, Gondolat, 2023.
Takács Péter: Az államok rendszertana és tipológiája. Budapest, Gondolat, 2023.
Trenyisán Máté: A munkáltatói kárfelelősség funkcionális elemzése. Győr, Universitas, 2023.
Vermes Attila: A szállítmánybiztosítási szerződés. Győr, Universitas, 2022.

Fotók: Adorján András
Széchenyi István Egyetem

2024.04.24