M5 Művészeti Szalon díjban részesült Barabás László festőművész


barabas-laszlo-muveszeti-szalon-dij

Barabás László festőművész, grafikus, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara jogelődjének emblematikus oktatója nyerte el az M5 Művészeti Szalon díját félévszázados művészeti tevékenységéért és a győri művészeti élet sokoldalú alakításában való részvételéért.

A grafikákkal, olajfestéssel és még számos művészeti ággal foglalkozó Barabás László a mai napig meghatározó szerepet tölt be a győri képzőművészeti életben. A festőművész 1971-től volt az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola adjunktusa, majd 1988-tól a főiskola Vizuális Nevelési Tanszékének vezetője. Ma már 90 éves, de továbbra is töretlen energiával vezeti festőiskoláját. Kiadványaival és kiállításaival Győr leghosszabb ideje alkotó művésze. A hetvenes évektől tanárként és főiskolai docensként is beírta magát a kisalföldi megyeszékhely történetébe, negyedszázados munkásságának köszönhetően pedig ma is az Apáczai-kar emblematikus alakjaként tisztelik.

Az M5 Művészeti Szalon díj alapítása dr. Rechnitzer János nevéhez fűződik, aki a regionális tudományterület jeles képviselőjeként a Széchenyi István Egyetem professzora volt. A neves közgazdász a Regionális Tudományok Külső Tanszék megalapításakor csatlakozott az egyetem oktatói közé, majd később a Jog- és Gazdaságtudományi Kar dékánja, majd rektorhelyettes és doktoriiskola-alapító is lett. Aktívan részt vett az egyetem tudományos életében, és lelkiismeretesen egyengette doktoranduszai pályáját. Hazai és nemzetközi tudományos munkájának elismeréseképpen „Győr Díszpolgára” kitüntetésben is részesült.

A tavaly elhunyt dr. Rechnitzer János professzor és műgyűjtő emlékének adózva döntöttek úgy a társaság jelenlegi tagjai, hogy az ő kezdeményezésére alapított díjat első alkalommal sokuk mesterének és tanárának, Barabás Lászlónak ítélik oda. A díj Csizmadia István festőművész alkotása. A 2024. április 3-án tartott díjátadáson jelen volt az M5 Művészeti Társaság 18 tagja, akik tisztelettel méltatták a díjazott szakmai pályafutását és hatását a győri művészeti életre.

Fotó: Adorján András
Széchenyi István Egyetem

2024.04.16