Bemutatkozik a CELISR

Új tudományos, szakmai e-folyóirat indul

celisr

A CELISR (Central European Library and Information Science Review), azaz a Közép-európai Könyvtár- és Információtudományi Szemle az OSZK és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár által közösen alapított új szakmai folyóirat.

A CELISR célja megőrizni és továbbfejleszteni a Könyvtári Figyelő és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás értékeit. A folyóirat negyedévente jelenik meg, nyílt hozzáférésű kiadvány: mind a publikálás, mind a cikkek letöltése ingyenes. A felhasználóknak (a CC BY-NC-SA licenc alapján) joguk van a cikkek teljes szövegét másolni és terjeszteni bármilyen módon vagy formában, illetve jogukban áll azt átdolgozni, amennyiben a szerző(ke)t megfelelően feltüntetik, azaz hivatkoznak rá(juk).

A folyóirat magyar és angol nyelvű tanulmányokat is közöl, így lehetőséget biztosít a hazai eredmények és jógyakorlatok nemzetközi láttatására, amellett hogy tájékoztatást nyújt a könyvtár- és információtudomány globális trendjeiről, valamint a szakmai érdeklődésre számot tartó belföldi és külhoni fejleményekről. A CELISR publikálási lehetőséget nyújt a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar könyvtárosok számára, valamint törekszik arra, hogy a könyvtár- és információtudomány területén összekapcsolja a közép-európai régióban működő szakembereket.

A tudományos e-folyóirat hamarosan megjelenő első számának közzétételét megelőzően, az ún. onlinefirst menüpont alatt már olvashatók tanulmányok és beszámolók. Egy alapos tanulmány például a Köztaurusz szabványossági vizsgálatáról ír. Ahogyan a szerző, Bódog András felhívja rá a figyelmet: „A Köztaurusz alapvető fontosságú az Országos Széchényi Könyvtár és számos közkönyvtár mindennapi munkájában és szabványos tartalmi feltárásában, a rendszer mindenkori szabványossága elengedhetetlen annak továbbfejlesztése érdekében. A Köztaurusz modernizálásának és a kor kihívásainak megfelelő szinten tartásának legelső lépése ez a szabványossági vizsgálat.

A „Könyvtári kitekintő” rovatban Roncz Melinda könyvtárigazgató a Fórum Kisebbségkutató Intézet szakkönyvtárát, a Bibliotheca Hungaricát, illetve az intézet által működtetett Szlovákiai Magyar Adatbank tartalmait és újdonságait mutatja be, majd részletes beszámolót olvashatunk Tószegi Zsuzsanna tollából az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI), valamint Könyvtártudományi doktori programja által hatodik alkalommal megszervezett Valóságos könyvtár – könyvtári valóság című kétnapos konferenciáról.

Ugyancsak részletes, képes beszámolót olvashatunk a tavalyi évben Budapesten megrendezett „Europeana Aggregators’ Forum 2023” hibrid konferencia előadásairól. Ezt az írást Szüts Etele és Hegedűs Henriett jegyzik. Kerékgyártó Ágnes a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára részeként működő Szociológiai Gyűjtemény múltját és jelenét tárja fel, kitekintéssel a könyvtár jövőbeni (híd-)szerepére. A „Perszonália” rovatban Hangodi Ágnes emlékezik meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyetteséről, az OSZK egykori osztályvezetőjéről, az ez év február 3-án elhunyt Skaliczki Juditról.

Az első lapszámban még egy angol és egy magyar nyelvű tanulmány közlése várható, illetve egy beszámolóé az IFLA egyik rendezvényéről. A tanulmányok a szerzői jog és a digitális bölcsészet területéről érkeznek. A jövőbeni témák között szerepelnek – többek között – a zöldkönyvtár, a design thinking, az akadálymentesítés és a katalogizálás aktuális kérdései.

A CELISR folyóirat itt érhető el.

Forrás: oszk.hu

2024.04.17