Krisztuskeresés Kunszigeten


krisztuskereses-kunszigeten

2024. március 31-én, húsvét vasárnap hajnalban került sor Kunszigeten a török kori időkig visszanyúló Krisztuskeresésre. A népi vallási menet alapja a Bibliában gyökeredzik: „Mária Magdolna, Mária. Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy (Jézust) bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz” – ám azt üresen találták.

A Krisztuskeresés (vagy Jézuskeresés) népi ájtatosságának kezdete Kunszigeten valószínűsíthetően akkorra vezethető vissza, amikor a település temploma a török alatt leégett, és részben romokban hevert. A legenda szerint az emberek ezen idő húsvétján az útszéli keresztekhez indultak – népi előénekléssel – vigasztalást keresni. A szokás azoknak az asszonyoknak az emlékét őrzi, akik az eltemetett Jézus sírjához siettek, de a sírt üresen találták.

Kunszigeten ez a hagyomány a három szent nap átélésének misztikumát őrzi és idézi fel a hármas osztású, immár hagyományos formájával. Először a nagypénteki eseményekre emlékeztet a vallási menet, amelyet a helyiek szerint „a templomköröszttül a fölső körösztig” haladva élnek át. A második rész a nagyszombatra utal „a fölső köröszttül a temetői körösztig” menetelve. Az utolsó harmad pedig „a temetői köröszttül a templomkörösztig” visszatérve tart, melynek során Jézus halálára és sírba tételére, valamint a feltámadásra emlékeznek.

A húsvét vasárnapján zajló Krisztuskeresés menete a hagyomány szerint a templom előtti gyülekezéssel kezdődött (a „templomkörösztnél”), majd csendes imádkozást követően az előénekes hívó szavát követve indultak el. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész írja Kunsziget község honlapján: „E paraliturgikus, népi szertartás során egy adott közösség keresztény hívői húsvétvasárnap hajnalán felkeresik a falu vagy kisváros és környéke szakrális emlékeit: templomokat, kápolnákat, útszéli kereszteket, szenteket ábrázoló szobrokat és képeket; ott énekelnek és imádkoznak Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

A kunszigeti Jézuskeresést előénekesként a XX. század elejétől Nagy Mihály, Tóth József, Szalai Lőrinc és Szalai Márkus vezették. Virág Mihály ácsmestertől, előénekestől Jáki Sándor Teodóz (1929–2013) bencés szerzetespap, egyházzenész vette át e hagyományt 1986-ban. Az ő halála óta látja el Medgyesy S. Norbert az előénekesi szolgálatot.

Forrás: Kunsziget község honlapja
Fotók: Szabó Béla

2024.04.02