Elismeréseket adtak át a Széchenyi István Egyetemen

Csaknem harmincan tettek esküt és vehettek át doktori címet

szechenyi-istvan-egyetem

Méltóságteljes ünnepséggel emlékezett az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra a győri Széchenyi István Egyetem 2024. március 14-én. A rendezvényen doktorokat avattak, valamint átadták az intézmény rangos elismeréseit azoknak, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez.

A százhetvenhat évvel ezelőtti történelmi jelentőségű, sorsfordító eseményekre emlékezünk, amikor a márciusi ifjak Magyarország önállóságáért, modernizálásáért fogtak össze. Egy dolog azóta sem változott: a talpon maradásért és jövőnkért ma is mindenkinek mindent meg kell tennie a saját területén. A mi feladatunk az, hogy egyetemünk kiválóan teljesítsen, oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével elősegítse a régió fejlődését, a gazdaság versenyképességének erősítését. Mi ezzel tudunk hozzájárulni egy erős Magyarországhoz” – fogalmazott ünnepi beszédében prof. dr. Friedler Ferenc, az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese. Kiemelte: az egyetem céljainak eléréséhez nemzetközi színvonalú kutatásokra, élenjáró technológiákat fejlesztő cégekkel való együttműködésekre, korszerű infrastruktúrára, kiváló hallgatókra és munkatársakra van szükség. „Ezeken a területeken az elmúlt időszakban jelentős eredményeket értünk el, amit intézményünk világranglistákon való szereplése is tükröz. Köszönet illeti oktatóinkat, kutatóinkat, kollégáinkat, akik munkájukkal megalapozták sikereinket. Mindannyian tudjuk ugyanakkor, hogy további erőfeszítésekre van szükség, mert a világ legrangosabb egyetemeivel vagyunk versenyben” – mondta.

A köszöntőt követően elismerések átadásával folytatódott az ünnepség. A Pro Universitate díj olyan egyetemi munkatársak, illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik nagymértékben hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez. Pro Universitate díjat vehetett át Schmitt Pál, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, olimpiai bajnok, a Széchenyi István Egyetemen sikeresen és egyedülálló tartalommal működő sportdiplomácia szakirányú továbbképzés egyik alapítója, vezető oktatói gárdájának meghatározó tagja, valamint Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia, az egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának volt dékánhelyettese, Apáczai Csere János Karának egykori dékánja, az intézmény társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja.

Professor emeritus címet kapott dr. Faragó László János nyugalmazott egyetemi tanár a területi tervezés és a területfejlesztés terén végzett több évtizedes oktatói és kutatói tevékenysége, valamint az intézmény Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája törzstagjaként folytatott tehetséggondozó munkája elismeréseként.

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Kovács Barnabás diplomatának, az egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központja alapító vezetőjének, valamint dr. Bozsóki István és dr. Orbán József nemzetközi szinten elismert rádiótávközlési szakértőknek. Címzetes egyetemi docensi címet Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria belső kommunikáció vezetője, Faludi-Jári Annamária, a Széchenyi István Egyetem egykori hallgatója és Gál András Levente, a Gál és Társa Ügyvédi Iroda alapítója, irodavezető ügyvédje, míg címzetes mesteroktatói címet Herold Lívia, a Győri Szakképzési Centrum Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium oktatója vehetett át.

szechenyi-istvan-egyetem

Az Irányító testületi elismerő oklevél arany fokozatában részesült Rozsos Katalin, a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola földrajz–biológia szakos tanára és Tátrai Zsófia Rita, az egyetem Oktatásszervezési Osztályának vezetője.

A Széchenyi István Egyetem vezetése Pro Educatione díjjal ismeri el a hosszú időn át kiváló oktatási tevékenységet nyújtó kollégáit. Ezt a kitüntetést kapta dr. Szőke Júlia, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, a Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék vezetője, valamint dr. Knapp László, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettese.

Bakonyi István Kiváló oktató díjban hárman részesültek: dr. Göndör Éva, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék egyetemi docense, Kovács Gáborné, a Gépek Tervezése Tanszék mesteroktatója, valamint dr. Horváth Richárd, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék egyetemi docense. Kiváló mentor díjat dr. Henézi Diána Saroltának, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatási dékánhelyettesének, dr. Kertészné Györffy Eszter Etelkának, a Széchenyi István Egyetem Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának, Miklósy Lajosnak, a Győri Ipartörténeti Alapítvány kuratóriumi elnökének, valamint dr. Titrik Ádámnak, a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék egyetemi docensének ítéltek oda. A kimagasló tudományos, publikációs teljesítmény elismerésére szolgáló Pro Scientia Arraboniensis díjban dr. Movahedi Rad Majid, a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék munkatársa részesült.

Az ünnepségen Kiváló munkatárs díjat Németh Márta, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár referense, illetve Kutiné Somogyvári Zsuzsanna, a Felnőttképzés és Kompetenciafejlesztési Központ szakképzési referense, míg Hallgatóbarát egyetemért díjat dr. Bartkó Róbert, a Bűnügyi Tudományok Tanszék egyetemi docense kapott.

A Művészeti Kar két hallgatója, Nagy Blanka és Varga Pál műsorát követően doktori címetvehetett át dr. Tenke János, dr. Takács Georgina, dr. Notterpek T. Jácint, dr. Zalahegyi Zoltán, dr. Szabó Péter Zsigmond, dr. Mikulai Gergely, dr. Heba Zaher, dr. Horváth Hanga, dr. Csiba-Herczeg Ágnes, dr. Szabó Réka Orsolya, dr. Mutua Kennedy Ndue, dr. Makai Attila Lajos, dr. Dézsiné dr. Szentes Veronika, dr. Wéber Andrea, Talabérné dr. Kulcsár Klaudia, dr. Szűcs Balázs, dr. Szalay István, dr. Sudár Anna Réka, dr. Storcz Tamás László, dr. Németh Zoltán, dr. Hollósi János, dr. Kovács Melinda Ágnes, dr. Csizmadia Miklós, dr. Budai Tamás, dr. Namer Samer, dr. Sipos Dávid, dr. Nagy Andor, dr. Kun János Csaba és dr. Kolossváry Tamás.

A Széchenyi István Egyetem Habilitációs Tanácsa habilitált doktori címet adományozott hat egyetemi docensnek: dr. Tóth-Nagy Csabának (Audi Hungaria Járműmérnöki Kar), dr. Nagy Bálintnak (Dunaújvárosi Egyetem), dr. Fekete Dávidnak (Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar), dr. Húth Balázsnak (Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar), dr. Varga Zoltánnak (Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar) és dr. Nyéki Anikó Évának (Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar).

Az ünnepségen szolgálati elismerő oklevelet vehetett át három nyugdíjba vonuló munkatárs, Csete Tihamérné, Kocsisné Dr. Andrásik Ágota és Feketéné Horváth Erzsébet.

Széchenyi István Egyetem
Fotók: Adorján András

2024.03.19