Állami elismerések nemzeti ünnepünkön


kituntetettek

A Széchenyi István Egyetem több munkatársa, öregdiákja, együttműködő partnere állami kitüntetést vehetett át az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, nemzeti ünnepünkön.

Széchenyi-díjat kapott dr. Bihari Mihály jogász, a politikatudomány doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, az Alkotmánybíróság volt elnöke a magyar politológiaoktatás megalapozásában vállalt kiemelkedő szerepe, jelentős tudományos, oktatói és oktatásszervezői, a győri egyetemi szintű jogászképzés megszervezésében alapító atyaként végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozat kitüntetésben részesül dr. Choi Insu habilitált egyetemi docens, zongoraművész és Mészáros Márta, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ vezetője. Ugyanezt az elismerést kapta az egykor a járműgyártási szakon végzett Őrsi Ferenc, az alma materrel intenzív kapcsolatot ápoló öregdiák, a nemzetközi autóbuszgyártás vezető cégének ipari formatervezője.

Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat kitüntetést vehetett át Mészáros István mesteroktató, a Távközlési Tanszék munkatársa. Ezt a kitüntetést kapta Szabady János közgazdász, hely- és sporttörténész is, aki a Győr térségében működő vízügyi szolgáltató cég régebbi igazgatási vezetőjeként több évtizeden át szervezte a gazdasági társaság és az egyetem együttműködését.

Dr. Pup Dániel egyetemi adjunktus, a Járműipari Kutatóközpont szakmai koordinátora, a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék oktatója Magyar Ezüst Érdemkereszt, polgári tagozat elismerésben részesült.

Winkler Csaba

2024.03.18