A nyitottság és a gyorsaság révén folyamatos lépéselőnyben járni

Interjú Lengyel Adrienn-nel, a győri könyvtár minőségirányítási igazgatóhelyettesével

lengyel-adrienn

A győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a napokban vehette át – sorozatban immár másodszor – a Minősített Könyvtár címet, amelynek újbóli megszerzésében alapvető érdeme van Lengyel Adrienn-nek, az intézmény minőségirányítási igazgatóhelyettesének. Ennek apropóján beszélgettünk vele könyvtári feladatairól, a minőségirányítási rendszerről, valamint a szakma jelenéről-jövőjéről.

Első találkozásodtól a könyvtárral egyenes út vezetett a szakma felé? Milyen területeken dolgoztál korábban az intézményben?

A könyvtárosság megkívánja az új információk iránti kíváncsiságot, a segítségnyújtást mások számára, ezek mindig jellemzőek voltak rám. Talán ez vezetett el odáig, hogy az óvónői és történelem tanári végzettségem mellé a könyvtárost is választottam. Szerencsésnek érezhetem magam, mert szinte minden szakmai területet volt alkalmam kipróbálni. Feldolgozó és zenei könyvtárosként kezdtem itt a könyvtárban, majd a Helyismereti gyűjtemény szaktájékoztatója voltam, ezt követte az olvasószolgálati szaktájékoztatás, ahol lehetőségem nyílt minden korosztályt megszólítani. Mindezen váltások lehetővé tették, hogy több osztályon, számtalan kollégával együtt dolgozva jobb rálátásom legyen a könyvtár szolgáltatási területeire, az ott folyó napi munkára.

A könyvtár 2015-ben célul tűzte ki maga elé egy minőségirányítási rendszer bevezetését, megvalósítását az intézményben. Milyen feladatok, mérföldkövek és eredmények mentén zajlott ez a munka?

A vezetői elhatározást az intézmény Minőségirányítási Tanácsának (MIT) megalapítása követte, ekkor már többen rendelkeztünk alap- vagy felső szintű minőségirányítási képzettséggel, az addig szinte csak elméleti tudásunkat végre átültethettük a gyakorlatba. Ebben segítségünkre volt egy külső szakértő, sokat köszönhettünk neki a kezdeti lépéseknél.

A MIT rendszeres munkájának eredményeképpen elkészült a könyvtár első stratégiai terve, ami meghatározta a jövőbeli feladatainkat. Közben feltérképeztük, mennyire sok munkafolyamatot is végzünk az intézményben nap mint nap, és elindítottuk több területen a látogatóink megkérdezését intézményünkről, szolgáltatásainkról. Kiemelt figyelmet fordítottunk a munkatársaink véleményére, mivel a könyvtár, a szolgáltatások nélkülük nem működnének. Szerencsére a minőségirányítás gyakorlata erre is nagy hangsúlyt fektet.
Többéves közös munka állt már mögöttünk, amikor 2018-ban első alkalommal nyertük el a Minősített Könyvtár címet. Tisztában voltunk azzal, hogy igazán épp csak elkezdtünk egy nagyon sok munkát feltételező, de egyre jobb eredményeket, hasznosságot, átláthatóságot eredményező utat bejárni.

A gondosan összeállított második stratégiai tervünket alaposan átírta a Covid és az energiaválság, azonban igyekeztünk ezeket az akadályokat valami új kezdetnek felfogni. A minőségirányítás erre is ösztönöz, folyamatos tervezéssel, előretekintéssel, felkészüléssel a váratlan helyzetekre. Minden munkatársunk munkája szükséges volt ahhoz, hogy ilyen nehezített körülmények között is sikeresen működhetett a könyvtár a 2020-2023-as stratégiai ciklusban. Mindez megerősített bennünket abban, hogy ismét pályázzunk a könyvtárak számára adható egyik legmagasabb szakmai elismeréssel járó címre.

lengyel-adrienn

Idén, 2024-ben a könyvtár immár másodszor is elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Véleményed szerint mennyire jelentős egy mai modern kulturális intézmény esetében a minőségirányítás, egyáltalán miért fontos egy ilyen minősítési cím felé való törekvés?

A világban elérhető összes szolgáltatás a folyamatos megújulás, tökéletesítés felé halad. Az emberek számára már természetes, hogy mindig valami gyorsabb, kényelmesebb, egyedibb termékkel kínálják meg őket. Ezt a könyvtárak is felismerték világszerte, és bár a lehetőségeink ugyan különbözőek, de a minőségirányítás adta módszerekkel nagyon sokat léphetünk előre az általunk kínált szolgáltatások fejlesztésében. A cím egy visszaigazolás abban a tekintetben, hogy jó úton haladunk.

Egy könyvtárlátogató szempontjából mit jelent a gyakorlatban a Minősített Könyvtár cím? Mit vesz észre ő „felhasználóként”, a szolgáltatások igénybe vevőjeként mindebből?

Bízunk abban, hogy egyre több mindent észrevesznek látogatóink! Egyrészt folyamatosan újulnak meg tereink, ahol egyre kényelmesebb környezetben tölthetik el a szabadidejüket. Évente több alkalommal, mindig más korosztályt vagy más terület közönségét szólítjuk meg kérdéseinkkel, ahonnan nagyon sok hasznos észrevételt kapunk. Szeretnénk, ha a hozzánk betérők éreznék a törődést, és érdekeltté válnának abban, hogy szabadon elmondják a véleményüket, meglátásaikat. Hogy tudatosítsuk bennük, a könyvtárban kapott élmények – legyen az egy könyv, egy program – többek között azért elérhetőek, mert figyelembe vettük a kéréseiket, javaslataikat. Kiemelten foglalkozunk az intézmény reklámtevékenységével, nagyon fontos, hogy mindig a legfrissebb információk legyenek hozzáférhetőek rólunk az online és offline térben egyaránt.

Az utóbbi évtizedekben és főleg az utóbbi években az élet minden területén megvalósuló felgyorsult változások mind karakteresebben jelentkeznek a könyvtárak esetében is. Mi mindenre van ma szüksége egy könyvtárnak ahhoz, hogy lépést tudjon tartani ezekkel a változásokkal?

Úgy gondolom, hogy a nyitottság és a gyorsaság kell, hogy meghatározza a továbbiakban is a munkánkat. Nyitottság a folyamatosan változó világra, a látogatóink, használóink igényeire, és gyorsaság az ezekre adott válaszainkkal. Szakmai felkészültségünkkel, új technológiai megoldásokkal, kreatív ötletekkel szeretnénk láttatni az intézményt minden korosztály számára, tényezővé, megkerülhetetlenné válni a köz szolgálatában. Lépéselőnyben járni, és olyan válaszokat adni, amelyekre talán még a kérdés sem fogalmazódott meg a látogatóink részéről, és amelytől meglepődnek, hogy „ilyen már itt is elérhető?”.

Lengyel Adriennt 2024. január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelkedő színvonalú munkájáért elismerésben részesítette.

Szilvási Krisztián
Fotók: Vas Balázs, Márné Tóth Krisztina

2024.01.25