Barabás László festőművész kiállítása a győri könyvtárban


barabas-laszlo-kiallitas

2024. január 12-én nyílt meg a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvénytermében Barabás László festőművész kiállítása, amely február 9-ig látogatható.

Bevezetésként a termet teljességgel megtöltő közönség videófelvételről kivetítve Liszt Ferenc Szerelmi álmok No. 3 című darabját hallgathatta meg Tiffany Poon zongoraművész előadásában, majd a kiállítást az intézmény igazgatója, dr. Horváth Sándor Domonkos nyitotta meg a következő gondolatokkal:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Erik H. Erikson híres fejlődéspszichológus és Pulitzer-díjas író elmélete szerint az egyén különféle életszakaszokon megy át, mindegyik életszakaszában új kihívásokkal szembesül, és akár sikerrel teljesíti ezen kihívásokat, akár nem, átlép a következő életszakaszba. Vagy annak a plusz énerőnek a birtokában, amit nyerhet, vagy annak terhével, hogy nem oldotta meg az életszakasz feladatát.

Ez a születéstől számított nyolc életszakasz lehetőséget biztosít arra, hogy megszerezzük a következő ajándékokat az életünk során: remény, akarat, szándék, kompetencia, hűség, szeretet, gondoskodás, bölcsesség.

A most kilencven esztendős Barabás László képeit nézve, immár nem először, különös érzés vesz erőt rajtam. A Mester sok-sok évtizede értő kézzel forgatja az ecsetet, palettáján millió árnyalatot kikevert már, megszámlálhatatlanul sok ecsetvonását őrzik a vásznak, a vizuális emlékezet.

A művészi érték soha nem volt kérdés esetében. A tehetség meglétével kapcsolatban sem volt kétely senkiben.

Sikeres, becsült művész, míves alkotásokkal. Stílusa egyedi és felismerhető. Azonban az utóbbi évek termése mégis valahogy más. Ha azt mondanám, hogy több, mint a korábbiak voltak, az torzítás lenne, mivel nem lehet mennyiségben kifejezni a szellemit. Inkább metaforában próbálom megmutatni a kifejezhetetlent.

Egy kiváló tanárom néhány éve azt mondta, hogy már nem válaszokat keres a könyvekben, hanem kérdéseket. Már nem a szavak értelmét keresi, hanem azt a visszhangot figyeli, amelyet a mondatok keltenek benne.

Barabás László festményei nem mondanak, nem kérdeznek, mégis szólnak hozzánk. Descartes híres, megcsonkított mondása jut az eszembe: „gondolkodom, tehát vagyok”. Ez azonban csak az eszmefuttatás töredéke. A kiindulás a kétség, a végkövetkeztetés az Isten. A teljes szöveg:

Kételkedem, tehát gondolkodom,
gondolkodom, tehát vagyok,
vagyok, tehát Isten létezik.

Az észlelés szubjektív. Ráadásul jogászként, könyvtárosként, mediátorként nem köt a művészeti ítészek szakmai szemlélete. Az én tekintetem nem vizsgál, nem mérlegel, mindössze befogad. Így megengedhetem magamnak, hogy Barabás László művész úr alkotásaiban egyaránt megtaláljam a kételyt, a gondolatot. Megtaláljam Istent.

Nézem a képeket, és akár láthatnám is bennük a magányt, a kétségbeesést, a távolodást. Magány helyett Virginia Satir önértékelési nyilatkozatának mondatából idézve olyan valakit látok, aki önmaga legjobb barátja lehet.

Kétségbeesés helyett érett bölcsességet sugároznak felém a hátat fordító, fekvő, ablakon kinéző alakok.

Távolodás helyett kilenc évtized elfogadó, mély értelmű emberi és művészeti esszenciája köszön felém.

Mindez és az Élet. Barabás Tanár úr művészete egyszerre őrzi a biztos kezű mester tapasztalt és bátor megnyilvánulását, az elfogadást és a megújulást, az elmúlás szelét és a születés viharát.

Köszönöm Barabás Lászlónak ezt a kiállítást, ezeket a képeket, az itt lüktető erőt és a megújulást, és kívánok limitálatlan alkotói éveket, energiát és a Teremtő áldását, valamint újabb és újabb alkotásokat!”

Barabás László festő, grafikus 1956-ban szerzett rajztanári diplomát Pécsen a Tanárképző Főiskolán, mesterei Lantos Ferenc és Soltra Elemér voltak. Európa több országában tett tanulmányutat. 1971-től 1996-ig a győri tanárképző főiskolán tanított. Részt vett több csoportos kiállításon, és voltak egyéni tárlatai is (Budapest, Győr, Szombathely, Székesfehérvár) – többek között a győri könyvtárban is. Grafikák és festmények mellett foglalkozik tűzzománccal is. Műveiben gyakran ábrázol történelmi alakokat és eseményeket. Nagyméretű munkákat is készített.

Barabás László kiállítása 2024. február 9-ig tekinthető meg, hétköznapokon 13-tól 16 óráig; az ettől eltérő időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

Szilvási Krisztián
Fotók: Vas Balázs, Molnár György (1., 18., 34-40. kép)

2024.01.15