Könyvtárost és fenntartót díjaztak a győri könyvtárban

SzaSzi tudósítása

konyvtaros-dij

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér KSZR szakmai műhelynap keretében az idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal jutalmazta a vármegye legkiemelkedőbb könyvtárosát és fenntartó önkormányzatát. Az Év Települési Könyvtárosa díjat Juhász Istvánné Ilonka, Az Év Könyvtárfenntartó Önkormányzata díjat pedig Kuglics Tamás, Felpéc polgármester vehette át 2023. november 28-án.

Az elismerést jelképező két kisplasztika Lebó Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész műhelyéből került ki. A díjazottakat Szóllás Péter és dr. Horváth Sándor Domonkos köszöntötte.

Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága Könyvtári és Levéltári Főosztályának főosztályvezetője köszöntőjében elsőként az alaptörvényre hivatkozott, amely minden állampolgár számára biztosítani kívánja a művelődéshez való jogot, a könyvtári ellátást. Ehhez sok támogatást nyújt az állam, mind a finanszírozást tekintve, mind a szakmai–módszertani segítséget illetően. „A jelenlegi szakmai finanszírozási rendszer ugyan csak egy évtizede működik, de a kistelepülési könyvtári ellátásnak több évtizedre visszanyúló hagyománya van, amely minden időben a vármegyei könyvtárak magas színvonalú módszertani szolgáltatásain alapult” – emelte ki a főosztályvezető, majd hozzátette: „A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér vármegyei székhelyű könyvtári ellátásán túl a vármegye 168 településén végez országosan is kiemelkedő szakmai tevékenységet, amely nemcsak a szakmai működés biztos hátterének kialakításában és működtetésében nyilvánul meg, hanem a szolgáltató helyek fizikai megújulásában is példaértékű. Az önkormányzat könyvtár melletti kiállása a lakosság melletti kiállást, sőt a jövő melletti kiállást is jelzi” – hangsúlyozta Szóllás Péter.

Zárszóként Dávid Antal 1937. évi könyvtáros tanfolyamon tartott előadásából idézett, utalva a könyvtáros személyének a jelentőségére. „A tudományok iránti érdeklődése legyen széles körű és élénk, mint valamely műkedvelőé, de tájékozottsága legalább olyan mély, hogy a szellemi pelyvát el tudja választani a tiszta búzától, és segíteni tudjon ne csak az érdeklődő laikusnak, hanem a komoly kutatónak is. (…) Minden vitán felül kétségtelen azonban, hogy holtig megőrzött tanulási vágy nélkül jó könyvtáros el sem képzelhető. (…) Morális téren egyesüljön a könyvtárosban a szerzetesi igénytelenség és alázatosság a nagyvilági fölényességgel, és mindenek felett legyen meg benne a veleszületett és önneveléssel tökéletesített segítőkészség. (…) Röviden a jó könyvtáros lehetőleg magas fokon kiművelt tiszta fej, és egészséges tiszta szív” – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a díjazottakat.

konyvtaros-dij

Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér intézményvezetője beszédében töprengésének adott hangot, amelyben arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi is a jó települési könyvtár titka. Lehet egy települési könyvtár szépen berendezett, felvonultathatja a legújabb irodalmat, sokrétű szolgáltatást nyújthat kifogástalan színvonalon, de a fő titkot a könyvtárigazgató mégsem ebben látja. Az egyik mindenképpen a könyvtáros, aki amellett, hogy szívvel-lélekkel végzi a dolgát, jellemzően a falu közösségének is egy kulcsfigurája, fontos számára a kapcsolattartás minden más közösséggel, mozgósít, szervez, ha kell. A másik titok pedig egy olyan fenntartó, aki e lelkes tevékenységében – felismerve az ebben rejlő értéket – támogatja jó és rossz időben egyaránt. „Ezért is gondoltuk a díjalapításnál, hogy egyszerre két elismerést adunk át” – hangsúlyozta dr. Horváth Sándor Domonkos, kívánva a díjazottaknak, hogy további munkájukban is hasonló lendülettel emeljék a kulturális élet színvonalát.

A köszöntőket, majd az elismerések átadását követően alkalom nyílt, hogy a díjazottak szóban is hangot adhassanak örömüknek.

Juhász Istvánné Ilonka, Az Év Települési Könyvtárosa: „Nagy meglepetésem! Csak azt tudom mondani, amit a keresztmamám, akitől a könyvtárat hosszú idő után megörököltem és átvettem, hogy ilyenkor mindig úgy érzi az ember, és azt mondja magának, hogy én csak tettem a dolgom. És ha közben mindig felteszi magának az ember, hogy mi az, amit még jobban lehetne, vagy többet kellene, akkor nem érez lelkifurdalást. Az elismerés nem egyedül az én érdemem, az önkormányzat és a családom segítségén túl a faluban is rengeteg segítőnk akad, egymást emeljük. Ezt a díjat nekik is köszönöm!”

Kuglics Tamás, Felpéc polgármestere Az Év Könyvtárfenntartó Önkormányzata részéről megemlékezett arról, hogy a tizenhárom év alatt, amióta polgármester, rengeteg feladatot kap a faluközösség lelkes és nagyon aktív hölgy tagjaitól, büszke arra, hogy náluk a könyvtár nem csak egy hely, ahol olvasni lehet, mert nagyon sok a program; hogy úgy lehet Felpéc fejlődő település, hogy iskolája sincsen.

konyvtaros-dij

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez, amely a díjazottak rendkívüli munkáján felül egy faluközösség összetartozását és példamutató együttműködését is dicséri!

SzaSzi
Fotók: Vas Balázs

2023.11.29