Csokonai-emlékérmét bocsátott ki a Nemzeti Bank


csokonai-vitez-mihaly-emlekerme-mnb

Tizenötezer forint névértékű ezüst és háromezer forint névértékű színesfém emlékérme-kibocsátással tiszteleg Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója előtt a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A Petőfi Irodalmi Múzeum tematikai segítségével készült jubileumi érméket Szanyi Borbála szobrászművész tervezte.

Az 1773. november 17-én született, gyakran tudós költőnek is nevezett Csokonai Vitéz Mihály a magyar felvilágosodás nagy műveltségű, kiemelkedő írója, költője, műfordítója, tartalmi és formai tekintetben a magyar költészet nyelvének megújítója volt. Több nyelven olvasott és beszélt, a költészet minden műfaját kipróbáló, kísérletező alkatú szerzőnek számított, aki a daltól az ódáig, az alkalmi versektől a rokokó szerelmi líráig, a színműtől a komikus eposzig vagy a bölcselő filozófiai költeményekig számos műfajban alkotott.

Tehetsége a Debreceni Református Kollégiumban töltött diákévei alatt már megmutatkozott, azonban mégsem kapott kortársaitól igazi elismerést, és ez rövid életét meghatározta. Mindennapjaiból hiányzott a megélhetés biztonsága, az irodalmi siker és a harmonikus magánélet egyaránt. Költeményeit halála után 1813-ban Márton József, összes művét 1844-ben Toldy (Schedel) Ferenc adta ki.

A költő születésének napján megjelent emlékérme előlapján a központi motívumként szereplő mezei katángok Csokonai Vitéz Mihály sokszínű költészetét jellemzik. Az előlap szélén, az alapsíkról kissé kiemelt körgyűrűn köriratban az „Én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára” idézet olvasható Halotti versek című művéből. Az előlap jobb oldalán jelennek meg az emlékérmék kötelező alaki kellékei, a Magyarország felirat, az értékjelzések, a forint felirat, valamint az érme alsó részén a Budapest verdejel és a verési évszám.

Az emlékérme hátlapján Csokonai Vitéz Mihály Friedrich John 1816-os rézmetszete ihlette félalakos portré-ábrázolása látható, amelyet a tervező művész továbbgondolt, és a költészetre utalva egy könyvvel és egy tollal egészített ki. A művészi teremtés szabadságát az előoldali, valamint a hátoldali motívumok peremen túlnyúlása, valamint a hátoldal hátterében megjelenő csillagok szimbolizálják.

A portréábrázolástól jobbra a költő születési és halálozási évszámai láthatók két egymás alatti sorban. Szanyi Borbála szobrászművész mesterjegye a portré bal oldalán, az éremkép alsó részén található. A hátlap szélén, balra, lent, az alapsíkról kissé kiemelt körgyűrűn köriratban a Csokonai Vitéz Mihály felirat olvasható.

Az ezüst emlékérméből tükörfényes kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes kivitelben öt-ötezer darab készíthető. Az érmék a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában.

Fotók: Magyar Nemzeti Bank
Forrás: MTI

2023.11.22