Reflexiók

Az Art World Hungary Egyesület kiállítása a Múzeumházban

reflexiok-art-world-hungary

Reflexiók címmel nyílt meg 2023. november 16-án az Art World Hungary Egyesület kiállítása a győri Múzeumházban, amely december 1-ig tekinthető meg.

A kiállításmegnyitón – amelyen Borbély Károly, Csizmadia István, Joanna Banek, Kovács-Gombos Gábor, Malasits Zsolt, Milanovich Ildikó festőművészek, Borbély Máté üvegművész, Varga György és Szabó Béla fotóművészek, Horváth Ákos, Mózes László és Kurcsis László grafikusművészek, Kustán Melinda textilművész, illetve Muzsai Viktória alkotásai tekinthetők meg – dr. Pergel Elza, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt, a tárlatot pedig dr. Pápai Emese művészettörténész nyitotta meg a következő szavakkal:

„Tisztelt Közönség, kedves Alpolgármester Asszony, kedves Kiállító Művészek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Art World Hungary Egyesület Reflexiók című kiállításán!

Szép dolog kifaragni egy szobrot, és életet adni neki, de még szebb kiformálni egy emberi lelket, és megtölteni igazsággal” – írta egykor a nagy realista regényíró, Victor Hugo. Akár ez a mondat is lehetne a mottója, nemcsak ennek a kiállításnak, hanem ennek a több mint 10 éve működő, egyre egységesebb összhatást, karakteresebb képet mutató győri művészcsoportnak, melynek tagjai a művészetet olyan közvetlen metakommunikációs eszköznek tekintik, ami hatékonyan szolgálja eszmék, gondolatok, érzések kifejezését, alapvető emberi szükségletünk, a harmónia közvetítését.

Borbély Károly, az egyik alapító tag, jól ismert lendületes gesztusait erre az alkalomra papírra fogalmazta, lavírozással. Visszafogott színvilágú, szinte monokróm munkája közül az egyik, finom tónusokból építkező alkotás, a szabad mozgást leíró kéz könnyed, gyakorlott mozdulatát rögzíti. A másik a szigorú függőlegesek szorításából szabadulni igyekvő organikus élet jele.

Malasits Zsolt festőművész 3 képpel van jelen a kiállításon. A Szentháromság és az Utolsó vacsora képén a tőle már megszokott kifogyhatatlan fantáziával variálja jellegzetes művészi eszköztárát. Egyéni szín- és stilizált formavilága a piktogramok világos és érthető nyelvén, a tőmondatok egyszerűségével képezi le fölöslegesen bonyolult világunkat.

Milu Milanovich Ildikó nyári élményeire reflektál két olaj-vászon képén. A formájukkal is vízfelületet idéző, keskeny festményeket elmosódó hegyek, sziklák halvány körvonalai bontják meg, teszik mozgalmassá. A világos, meleg színekből építkező, friss kompozíciók kifejezetten jól érvényesülnek egymáshoz képest elcsúsztatva, ami a rendezők munkáját és szemét dicséri.

Kovács-Gombos Gábor festőművésztől egy technikai bravúrral megfestett olaj-vászon képet látunk a kiállításon. A rá oly jellemző személyes geometria nyelvén az absztrakt formák akvarellszerű könnyedséggel és esetlegességgel oldódnak fel egymás környezetében, áttetsző, lírai lebegést és különös asszociációkat eredményezve a képfelületen.

Csizmadia István festői gesztusokat idéző erőteljes plexiképei már egy ideje térbe is fogalmazódnak. Most bemutatott színes, rétegelt objektjei legújabb művei közé tartoznak.

Egy másik alapító tag, Kurcsis László grafikusművész két alkotását mutatja be a közönségnek. Triptichonján archaikus, szoborszerű figurákkal, valahová – mindenesetre ismeretlen helyre – vezető lépcsőkkel és izgalmas, szürreális tájakkal találkozunk. Egy külön bemutatott, vegyes technikájú grafikáján a gazdagon frottázsolt színpadszerű háttér előtt két puritán fehér szék idézi a hiányt.

Horváth Ákos grafikus Prudentia (Okosság) című dobozkönyve Vitéz János esztergomi érsek híres, a hazai művészettörténet által sokat elemzett studiolójának reneszánsz falfestményeire reflektál modern világunk szemszögéből. Korunk jól értesült női figurája szokásos attribútumát, a könyvet okostelefonra cserélte, és nem hiába… Figyelmesen szemlélve a tárgyat, a díszes lapszéllel ellátott szövegben két fontos korabeli hírről is értesülünk: a törökverő Pálffy Miklós újabb harci sikeréről és Vitéz János festett dolgozószobájának lerombolásáról. Ákos másik dobozmunkája, a „Megfosztják ruháitól” a Győr belvárosában látható stáció X. állomásának újragondolása.

Mózes László grafikusművész két pasztellképén egy zenészt és egy táncoló párt látunk. A teljes képfelületet kitöltő, feszes kompozíciókat határozott színvilág, erőteljes dinamika és lüktető ritmus jellemzi.

A festők és grafikusok mellett az Art World Hungary Egyesület több fotóművész taggal is rendelkezik. Az alapítók közé tartozó Szabó Béla fotográfus – akinek a nyár folyamán önálló kiállítása volt a Rómer Múzeumban ‒, ezúttal egy természetfotót adott be a tárlatra. Szinte hihetetlenül festői hangulatú égboltján és felszálló ködében a remény biztató fényei izzanak.

Muzsai Viktória két fekete-fehér képén karakteres portréalanyokat örökített meg. A jól ellesett, derűs szociofelvételek szűkszavúan dokumentálva mesélnek történeteket, vázolnak sorsokat.

Varga György fotóművésztől egy vászonra nyomtatott színes felvétel látható a téli Balatonról. A klasszikus kompozíciós megoldást – a háttérben szélesen terpeszkedő Badacsony tömbjével ‒ az előtér vitorlásai és a sötét pontokként vonuló népes kacsakolónia ellenpontozza.

Kustán Melinda textiltervező a csoport egyetlen iparművész tagja, aki legújabb sorozatából mutat be két új darabot a kiállításon. Újító, kísérletező szellemű munkáin a textilművészet hagyományos technikáit modern elemekkel kombinálja.

Új tagként idén csatlakozott az egyesülethez Borbély Máté üvegművész, akinek két, színes üvegrudakból összeállított dobozba komponált alkotása látható a tárlaton. A filigrán, függőlegesen és átlósan elhelyezett rudacskák a szivárvány és a fénycsóva színeit idézik, a kétféle matéria – a fa és az üveg – a különböző anyagok együttes használatának sikerült kísérlete.

És végül, de nem utolsósorban szólni kell az egyesület legújabb tiszteletbeli tagjáról, a lengyel Joana Banek festő- és grafikusművészről, a krakkói művészeti egyetem tanáráról, aki a kezdetektől szoros kapcsolatban áll a csoporttal, és több közös kiállításon is együtt szerepeltek itthon és külföldön. Négyzetes formátumú mozaikszerű festményei mívességükkel, akárcsak színességükkel a szecesszió neves bécsi mesterét, Gustave Klimtet idézik.

Én ezennel átadom a szót a műveknek. Sok sikert kívánva szeretettel gratulálok minden kiállító művésznek, és köszönöm a megtisztelő figyelmet!”

A Reflexiók kiállítás 2023. december 1-ig tekinthető meg, vasárnap és hétfő kivételével 10 és 16 óra között.

Fotók: Szabó Béla

2023.11.18