Győri Mérnöki Lexikon

Biczó Zalán kötetbemutatója a 22. Győri Könyvszalonon

biczo-zalan

2023. november 10-én, a 22. Győri Könyvszalonon, a Kisfaludy Károly Könyvtár Muzeális gyűjteményében mutatta be Biczó Zalán helytörténész, a győri Széchenyi István Egyetem könyvtárosa Győri Mérnöki Lexikon című munkáját.

Legújabb kiadványában közel 450 győri mérnök életrajzi adatait közli. A kötettel kapcsolatos munka 2011-ben kezdődött, párhuzamosan a korábbi könyveivel, ugyanis még 2003-ban, a Győri Életrajzi Lexikon 2. kiadása kapcsán felmerült az ötlet, hogy az egyes szakmák képviselőinek is érdemes lenne önálló lexikonokat kiadni.

Biczó Zalánnak eddig a győri orvosokról, jogászokról, hadifoglyokról, vagongyári mérnökökről jelent meg munkája, de számba vette a győri Leánygimnázium, a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola, a Szabad Királyi Győrbelvárosi Nyilvános Alreáltanoda és a Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajzoló Iskola tanárait, valamint gróf Széchenyi István és Győr kapcsolatát, illetve a győri ETO történetét is feldolgozta. Eddig közel 4000 győri értelmiségi életrajzát adta közre.

A lexikon az 1945-ig munkájukat megkezdő mérnököket vette számba, a válogatásnál a győri születés nem volt feltétel, inkább az, hogy az illető Győrben élt és dolgozott. Az adatokat anyakönyvekből, cím- és lakjegyzékekből, címtárakból, illetőségi törzslapokból és a Műszaki Egyetem oklevéljegyzékéből sikerült összegyűjtenie, de a korabeli győri sajtó, a Győri Közlöny, a Hazánk, a Győri Hírlap és a Dunántúli Hírlap is értékes adatokkal szolgált. A különböző értekezletek jegyzőkönyveit és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum fotógyűjteményét is átnézte.

A lexikonban műépítészek, a MÁV, a GYSEV, a Rábaszabályozó Társulat, a Szigetközi Ármentesítő Társulat, a Folyómérnöki Hivatal, a Földmérési Felügyelőség, a Városi Mérnöki Hivatal, a Kultúrmérnöki Hivatal, az Államépítészeti Hivatal, az Erdőigazgatóság, a Vagongyár és a kisebb gyárak mérnökei, de a városi építőmesterek is helyet kaptak. Az egyes szócikkeknél feltüntette az illető születési és halálozási adatait, a szülők, házastársak, gyermekek neveit, a sírhelyüket, valamint felsorolja az életút egyes állomásait. A szócikkek végén megjelölte a levéltári- és szakirodalmi forrásokat.

Az életrajzok elkészítését mintegy húsz család is segítette, akik megírták a hozzátartozójuk, felmenőjük életrajzát. A szerző több hirdetést adott fel a gyűjtéssel kapcsolatban, és az így kapott életrajzokat változtatás nélkül közölte is a lexikonban. Biczó Zalán ezúton is köszönetet mondott a munkáját segítőknek, kiemelve Kovács Balázst, Bolla Gyulát és Tóth Vilmost, akinek a sírhelyekre vonatkozó munkája különösen nagy segítséget jelentett. Köszönetet mondott a kiadását támogató Villányi Tibornak és családjának, Kovács Balázsnak, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnökének és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Mérnöki Kamarának. A borító Kozma Endre, a Régi Győr szerkesztőjének munkája. A kötet 50 sorszámozott példányban készült, az első 5 darab kemény kötésben.

Bartha Annamária
Fotó: Nagy-Benczey Viktor

2023.11.13