„Utazó múzeum”

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A 2015 februárjában elindult „Utazó Múzeum” című programcsomag keretében múzeum-pedagógusok, muzeológusok vagy művészek vezetésével a résztvevők virtuális sétát tehetnek a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállításaiban. A felnőtt- és diákcsoportok részére szóló, vetített filmes és képes, 45-120 perces történelmi, helytörténeti, irodalmi és művészeti programok során lehetőség nyílik műtárgymásolatok kézbe vételére vagy akár eredeti műtárgyak megtekintésére, de a bemutatott képzőművészek és a történelem is megelevenedik a vásznon.

A felnőttek számára is kínált interaktív előadásokat képzőművészeti szakmai bemutatóval színesítik, melyek formabontó részei lehetnek szakmai napoknak, rendezvényeknek, klubdélutánoknak. A diákok számára rejtvények, feladatlapok, művészeti játékok, alkotótevékenység gazdagítja a programot iskolai környezetben akár tanórákhoz kapcsolódva, akár az iskolai témanapok, projekthetek alkalmával.

A program elindításáról Grászli Bernadett, a Rómer Múzeum igazgatója mesélt:

Az Utazó Múzeum azért jött létre, mert egy évvel ezelőtt, március 20-án bezárt az Apátúr-házban lévő állandó kiállításunk. Az épület jelenleg is nagyszabású felújítás alatt áll. Már a tavalyi évben megfogalmazódott a kérdés, hogyan oldódik meg ez a probléma. Országos és nemzetközi szinten is bevett gyakorlat, hogy amelyik múzeum nem rendelkezik állandó kiállítóhellyel a felújítások miatt, kitalálja a módját, hogy ne maradjon helytörténeti kiállítás és foglalkozások nélkül. Elsősorban a fiatalokra gondolva.

Az Utazó Múzeum egy színes és izgalmas program, amely lefedi az intézményünk szinte teljes repertoárját. A kiemelkedő része pedig épp a helytörténeti muzeológiával kapcsolatos, melyen belül tíz, különböző korosztálynak szóló téma közül választhatnak az érdeklődők.
Nagyon friss a program, mert most februárban kezdtük. A tervek szerint körülbelül másfél-két évig erről fog szólni a múzeumpedagógia.
Most egyébként is van egy megújulási folyamat a múzeumpedagógiában, és az egész múzeumi rendszer nyitottabbá vált. Országszerte most zajlik a hetvenes vagy nyolcvanas években keletkezett állandó kiállítások megújítása. Ez az újjászületés a mi esetünkben az Apátúr-ház műemléki felújítását is magában foglalja. Az új állandó kiállítás létrehozására pályázaton nyertünk pénzt. Első körben a Kubinyi-programmal, amely állami program.

Milyen hatást várnak az Utazó Múzeumtól?

Természetesen az is a célunk, hogy a Múzeumra ráirányítsuk a figyelmet. És eredményezheti a programcsomag azt, hogy az iskolák szívesebben jönnek hozzánk, akár az időszaki kiállítások, akár majd a megújult tárlat kapcsán. És lesznek majd új TÁMOP és TIOP pályázatok is.
Persze azt várjuk, hogy a diákokhoz közelebb kerül az intézményünk. A rendhagyó foglalkozások már felvezetik a leendő állandó kiállítást, melynek tematikája életmód-történeti lesz. Győr az itt élők szemével – ez az egyik munkacíme.

Milyenek az első tapasztalatok? Milyen a program fogadtatása?

Simoncsics Lilla történész: Úgy érzem, hogy nagyon jó a fogadtatás. Nyitottsággal és nagy érdeklődéssel várnak bennünket az iskolákba. Nagyon örülnek, hogy van egy ilyen lehetőség, amivel fel lehet pezsdíteni az ottani tematikus órarendet.

Hogy néz ki egy ilyen alkalom?

Minél több tárgyat igyekszünk elvinni az iskolákba. Például festményeket, karcolatokat, korabeli újságcikkeket. Valamint ppt-n, képeken keresztül is sok mindent megmutatunk. Sajnos kevés műtárgymásolatunk van. De van egy-egy olyan téma, például a várépítésről és a csatákról szóló alkalom, amihez nagyon jó tárgyaink vannak, például ágyúgolyók kőből és fémből, amelyeket a gyerekek meg is tudnak fogni. Pár fegyvert is el szoktunk vinni. Lándzsát, alabárdot, jatagánt, buzogányt, hogy még színesebbé tegyük számukra a foglalkozásokat.

Gondolom, ez beindítja a gyerekek fantáziáját. Mennyire van mód kicsit dramatizálni az óra témáját?

Turzai Erika múzeumpedagógus: Az első hónapban kipróbáltunk néhány történelmi, helytörténeti jellegű órát, és egyre pontosabban látjuk, hogy melyik korosztálynál hol szükséges változtatni. És már el is kezdtünk dolgozni azon, hogyan lehetne az egészet bővíteni és minél élményszerűbbé tenni. Például egy film megtekintését és megbeszélését követően akár drámajáték formájában is fel lehetne dolgozni, meg lehetne jeleníteni a témát. Jelképes tárgyakból felépítenénk a várat és a gyerekek szituációs játékok segítségével még jobban és mélyebben átélhetnék a képzeletükben a várban zajló életet. Most tökéletesítjük a programokat a tanárok és diákok visszajelzései alapján. Valószínűleg a gyakorlatban nem lesz két egyforma óra.

A program több korosztálynak szóló órákat kínál?

Igen. Az alsó tagozat számára például van a Mesterségem címere – régész című foglalkozás, mely bemutatja az ásatások világát, a régész eszközeit, a leletek feldolgozását. Így a gyerekek testközelből végigkövethetik és játékos formában megtapasztalhatják, hogyan kerül egy tárgy a földből a múzeumba. Ez egy olyan interaktív foglalkozás, amely ennek a korosztálynak a legmegfelelőbb.

Milyen irodalmi jellegű foglalkozást foglal magában a programcsomag?

Az Apátúr-házban a helytörténeti, történeti és néprajzi kiállítás mellett a Madách-gyűjteménynek is helye volt. És ezt is szeretnénk bemutatni az Utazó Múzeummal. A Madách-gyűjteményben található műtárgyakon kívül bemutatásra kerülnek eredeti könyvek és könyvillusztrációk. Ez a nagy értékű anyag jól adaptálható a középiskolás korosztály számára. A különlegessége az, hogy a dokumentumok alapján Madách Imrét, a magánembert is meg lehet ismerni. Ezért ezt a programot felnőtt csoportoknak is szoktuk ajánlani.

Szeretném még kiemelni a Farkas Zsuzsa alkotóművész kolléganőnk által vezetett képzőművészeti programunkat, mely a képes, vetített előadáson kívül grafikai bemutatót is tartalmaz. Végig lehet követni, hogyan készül el egy pasztellkép vagy egy tusrajz. Ezenkívül két művészeti programunk van, ami a kicsiknek szól. Az Állati jó múzeum több kiállításhoz is kapcsolódik, a Borsos Miklós, a Radnay- és a Kovács Margit gyűjteményhez. Ezeknek az állatábrázolásai mutatkoznak be kerámiák, festészeti és grafikai alkotások, plasztikák és szobrok formájában. Borsos munkásságán keresztül a mitológia is bekerült az órákba, ami pont összhangban van az 5-6. évfolyam tanulmányaival. Az óra interaktív, mert a gyerekek ismereteire is épít. Valamint műtárgy másolatokat viszünk magunkkal, melyeket megtapinthatnak a résztvevők. Végül közös alkotás zárja a foglalkozást. Például fémlemez domborítás, de az agyagozás is nagyon népszerű forma, amely egyben kiváló képességfejlesztő is.

Hosszútávon milyen terveik vannak az Utazó Múzeum programmal?

Folyamatosan megújítjuk a teljes múzeumpedagógiai tevékenységünket, hogy minél frissebb és gazdagabb kínálatot nyújthassunk. Gondolkodunk műhelyfoglalkozásokban, drámapedagógiai foglalkozásokban. Szakmai napokon, képzéseken újabb és újabb tapasztalatokkal, ötletekkel gazdagodunk, melyeket szeretnénk beépíteni a munkánk során. Várjuk az újabb pályázatokat. És szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot ápolni az oktatási-nevelési intézményekkel.
Egy-egy projektnap vagy projekthét kapcsán már hívtak minket korábban is. Hiszen mi komplex foglalkozással tudunk hozzájárulni az élményteli programhoz, ami a hétköznapoktól eltérő légkört teremt. Ezt a gyerekek nagyon élvezik. Tanulnak, és mégsem érzik, hogy tanulnak. Ezért nagy pedagógiai jelentősége van az Utazó Múzeum programcsomagnak, amit az iskolák is éreznek, és folyamatosan jelzik az igényeiket. Ez a visszacsatolás pedig segíti, hogy lássuk, milyen irányban érdemes továbblépnünk.

Szabados Éva

További információ:
Turzai Erika 06-20/532-2644
www.romer.hu

 

2015.03.06