Gyászol a győri könyvtár

In memoriam Róka Lászlóné (1952-2023)

roka-laszlone-lulu

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 71. évében elhunyt Róka Lászlóné Lunk Zsuzsanna (a kollégáknak Lulu), a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár nyugalmazott olvasószolgálati osztályvezetője.

Róka Lászlóné 1971-ben kezdett dolgozni a könyvtárban, amelyhez nyugdíjba vonulásáig hű maradt. Az érettségi után került az Olvasószolgálatba, és egész pályáját ott töltötte.

A szakmai ismereteket kezdetben az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának szaktanfolyamain sajátította el, majd 1979-ben a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán okleveles könyvtáros képesítést szerzett.

Munkájából adódóan több ajánló bibliográfiát állított össze, amelyek főként az irodalomtudomány területéről kerültek ki. Részt vett a „Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok életrajzi bibliográfia” elkészítésében, amely aktualizált tartalommal ma is elérhető honlapunkon.

Pályafutása során végig az olvasók kiszolgálását tekintette legfontosabb feladatának. Ennek érdekében még aktív pályája utolsó évtizedében is több tanfolyamot elvégzett, ami szükséges volt a tájékoztatás új internetes forrásaiban való elmélyüléshez. Tájékozott volt, rendszeresen nyomon követte az eseményeket.

Aktívan közreműködött a könyvtári rendezvények szervezésében és megrendezésében. Az olvasók szerették kiváló felkészültsége, közvetlen emberi stílusa, segítőkészsége miatt.

Szakmai munkáját országos szinten is elismerték, 1984-ben Miniszteri dícséretet, 1988-ban Szocialista Kultúráért kitüntetést kapott.

Hosszú ideig szaktájékoztatóként dolgozott, majd 2004-től osztályvezőként irányította az Olvasószolgálat munkáját, egészen 2011-es nyugdíjazásáig. Nyugdíjasként is rendszeresen látogatta a győri könyvtárakat. Az olvasás mellett szabadidejében szívesen kertészkedett, a téli estéken pedig szövőgépén alkotott csodálatos szőnyegeket.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

2023.10.26