Rendszerváltozás belülről – személyes történelem

Kónya Imre könyvbemutatója a győri MCC-ben

konya-imre-gyori-mcc

2023. október 4-én egy igazán jelentős rendszerváltó személy, Kónya Imre volt a vendége az MCC győri képzési központjának, aki a közelmúltban az MCC Press gondozásában megjelent Rendszerváltozás belülről című könyvéről és az abban leírt történetekről mesélt a közönségnek.

Kónya Imre kisgyermekként átélte az 1956-os forradalom és szabadságharc küzdelmes napjait, az azokat övező társadalmi bizakodást, kollektív örömöt, majd a leverését követő tragédiát és gyászt. E napok történései egész életére meghatározó jelentőséggel bírtak, és sokban hozzájárultak ahhoz, hogy az 1980-as évek végén bekapcsolódjon az ország azon küzdelmébe, mely célul tűzte ki, hogy a szovjet egypártrendszeri diktatúra elnyomása alól felszabadulva, a nemzet számára egy demokratikus és szuverén jövőt biztosítson. Kónya Imre 1988-ban megalapította a Független Jogász Fórumot, melynek egyben vezetője is lett. E minőségében vezette 1989 márciusa és júniusa között az Ellenzéki Kerekasztal üléseit, majd az 1990-ben felálló első, szuverén, demokratikus kormány idején a Magyar Demokrata Fórum parlamenti frakcióját. Kónya Imre e gazdag és sokrétű rendszerváltó tevékenységéről és Antall Józsefhez fűződő szakmai és baráti kapcsolatáról hallhattak azok, akik ellátogattak a győri MCC-be.

konya-imre-gyori-mcc

Kónya Imre, mint a könyv szerzője elmondta, milyen személyes és szakmai motivációk késztették arra, hogy a rendszerváltozás történetét papírra vesse. Fontos, hogy a fiatal generációk is megismerjék azokat a történelmi okokat és politikai feltételeket, melyek mentén az 1989-90-es rendszerváltozás végbe tudott menni. Véleménye szerint Antall József személye nincs kellőképpen kiemelve a rendszerváltozás művében, pedig sokszor az ő tisztánlátása és megfontoltsága tette lehetővé, hogy a számunkra kedvezőbb döntések szülessenek meg a nemzetközi politika porondján. A szovjet fél részéről ilyen kardinális, politikai döntés volt a Varsói Szerződés „elengedése” és a szovjet csapatok hazánk területéről történő kivonása, melyek mögött a néhai miniszterelnök megfontolt döntései húzódtak. Kónya Imre nagyon fontosnak ítélte, hogy az Ellenzéki Kerekasztal létrejöttekor az ellenzéki erők össze tudtak fogni az állampárttal szemben, mely így lehetővé tette, hogy igazi erőt mutassanak fel. Véleménye szerint a kommunista államhatalom mindvégig az ellenzék megosztásán dolgozott, de ezt ilyen formán nem sikerült véghezvinniük. Hasonló politikai összefogásra azóta sem volt példa Magyarországon. Kónya Imre Rendszerváltozás belülről című könyve olvasmányos formában eleveníti fel az izgalmas történeteket és a személyes élményeket az olvasók számára.

konya-imre-gyori-mcc

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő előadás 2023. október 18-án, 17:30-kor lesz A nyári budapesti atlétikai világbajnokság belülről címmel, mely során Németh Balázzsal, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatójával beszélgetnek majd.

2023.10.15