Bibliotéka a szigeten – a Megyei Könyvtár a Kioszk épületében

125 éves a győri könyvtár – Bedő Mónika írása

gyor-kioszk-konyvtar

A győri Radó-szigeti sétatér északi oldalán, a terület rendezés után, 1867-ben Vierzigmann Károly üzemeltetésével megnyílt a sokak által várt kávéház, a Kioszk, amelynek épületében a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 1956-tól kapott helyet (a képen 1960-ban).

A győriek által kedvelt sétatér minden nap zsúfolt volt emberekkel. Miután az 1890-es évek végétől egyre sürgetőbbé vált egy új Kioszk épület építése, így 1896 márciusában a városi tanács egy a jelenlegi helyén építendő épület tervének részletes elkészítésével bízta meg Hets Antal mérnököt. Végül az új épület elkészült, a kávéház helyiségeit 1917. november 11-én nyitotta meg Keller Gábor a közönség számára. A gazdasági világválság hatására azonban a kedvelt szórakozóhely tönkrement, 1935 márciusában elárverezték a berendezéseit, majd a Győri Hírlap 1936. október 30-i tudósítása szerint bezárták a Kioszkot.

Az 1898-ban megalakult Győr Városi Könyvtár a századfordulón a mai Városháza épületébe költözött, de a nagyközönség számára csak 1908-ban vált látogathatóvá. 1951-ben a levéltár és a könyvtár különvált, a könyvtár átköltözött a Városházáról a Rákóczi Ferenc utca 1. szám alá, és összeolvadt a budapesti Központi Technológiai Könyvtár Győri Fiókjával. 1952-ben a Győri Városi Közkönyvtár és a Győri Körzeti Könyvtár egyesítésével létrejött a Megyei Könyvtár.

Az 1956-os év a könyvtár történetének újabb fontos állomása. A könyvtár részére a város kiutalta a volt Kioszk épület emeletét és a földszint egy részét. Az átalakítási munkák után, 1956. március 15-én az új helyen, a Radó-szigeten – az akkori Tolbuchin téren – nyitotta meg kapuit a könyvtár. Az addigi szűk helyén, kis kölcsönzőhellyel és olvasóteremmel a könyvtár már nem tudta az olvasók igényeit kielégíteni. Az új helyszínen kibővült könyvállománnyal és nagy, szépen berendezett olvasóteremmel várta látogatóit – mellett tágas erkély volt, amely tavasszal és nyáron kellemes helyet biztosított az olvasóknak. A könyvtárban hetente négy alkalommal lehetett könyvet kölcsönözni.

gyor-kioszk-konyvtar

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár folyosója, 1956

gyor-kioszk-konyvtar

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár olvasóterme, 1956

A Győri Közművelődési Könyvtár 1956. június 3-án ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Ezen a napon avatták fel az intézmény új helyiségeit és tartották névadó ünnepségét. A könyvtár Kisfaludy Károlyról, Tét község szülöttéről kapta a nevét. Az ünnepség keretében Bay Ferenc és Cserhalmi József kitüntetést vehetett át, majd Lóth József győri festőművész Kisfaludy Károlyról készült arcképét kapta ajándékba a könyvtár.

Az olvasóteremben a könyvtár dolgozói a legújabb könyvekből kiállítást rendeztek, a folyosón kapott helyet a dr. Kovács Pál emlékkiállítás és a Kisfaludy Károly emlékezetére összeállított dokumentumkiállítás, melyen megtekinthető volt a Győrött diákoskodó Kisfaludy osztálynaplója is.

gyor-kioszk-konyvtar

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár terasza, 1956

1956 végére csaknem 2500 rendszeres olvasója volt a könyvtárnak, és közel 70.000 kötet szerepelt az állományban. 1957-ben a könyvkötészet megkezdte működését. 1958-tól létrehozták a központi raktárt, a folyóirat raktárt, kiépítették a katalógushálózatot, és elkezdték az ömlesztett anyag feldolgozását.

1958. július 21-én az országban másodikként, Békéscsaba után Győrött is bevezették a szabadpolcos kölcsönzést, ami az olvasószolgálatnál nagy változást jelentett. Az olvasók kb. 12.000 kötet közül válogathattak a polcokon.

gyor-kioszk-konyvtar

A könyvek szabadpolcos elhelyezése a folyosón a nyitás napján, 1958. július 21-én

1962. április végén megkezdődött a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár átrendezése, ami miatt a kölcsönzés szünetelt. A könyvtár továbbfejlesztette a szabadpolcos rendszert. Egy nagy teremben, amit kizárólag erre a célra rendeztek be, a szűk folyosók helyett sokkal kényelmesebben válogathattak a polcokra kihelyezett könyvek közül az olvasók. A könyvtár dolgozói által tervezett, Rába elnevezésű állványok is időben megérkeztek, amelyek a volt olvasóteremben kaptak helyet. Az olvasók számára néhány asztalt is elhelyeztek a teremben. A teraszon egy külön helyiséget építettek, ahol folyóiratokat, lexikonokat, szakkönyveket tanulmányozhattak az érdeklődők. Új részleggel is bővült a könyvtár, a tudományos kutató munkát végző olvasók számára egy nyolcszemélyes helyiséget alakítottak ki. Az ízlésesen berendezett könyvtárhelyiségek kialakítására 100.000 forintot költöttek.

gyor-kioszk-konyvtar

A kutató olvasóterem

gyor-kioszk-konyvtar

A szabadpolc és a lapozgató

Az újjáalakított könyvtár 1962. május 21-én, délután egy órakor, ünnepélyes keretek között nyílt meg.

gyor-kioszk-konyvtar

A szabadpolcos könyvkiválasztó

gyor-kioszk-konyvtar

Az olvasóterem

gyor-kioszk-konyvtar

A folyóiratolvasó

1964. október 1-től Bay Ferenc, a könyvtár igazgatója nyugdíjba vonult, helyére Pernesz Gyulát nevezték ki.

1965-ben újból felmerült, hogy a polcokkal telezsúfolt épület helyett egy új, korszerűbb helyen kapjon helyet a könyvtár. Az épület terveinek elkészítésére pályázati felhívást tettek közzé. Több terv is készült, az egyik a Gorkij út (ma Teleki út) és az Árpád út sarkán lévő telken képzelte el az intézményt.

1969-ben a Kioszk épületéből ideiglenes helyre, a Bajcsy Zsilinszky út 36. alá költözött az olvasószolgálat, a szabadpolcos kölcsönzés mellett itt kapott helyet az olvasóterem is. Ide került át az igazgatás, a feldolgozás, a módszertani és a helyismereti részleg. A könyvkötészetet az akkori Lukács Sándor utca 26. alá helyezték át, vele együtt a raktári részleget is, ahol közel 60.000 kötet kapott ideiglenes elhelyezést. A Gyermekkönyvtár, ami addig a Bajcsy Zsilinszky út 36. alatt működött, elköltözött a Dimitrov sétány (ma Bisinger sétány) 18. szám alatt lévő földszinti helyiségbe.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 1956-tól 1969-ig kapott otthont a Kioszk falai közt, mellette a színház kamaraszínháza is működött benne. Abban az évben döntöttek a lebontásáról, amikor kiköltöztették, majd a veszélyesnek ítélt épületet végül felrobbantották.

A Kisalföld az 1970. augusztus 7-i (pénteki) számának 3. oldalán így írt róla: Helyet az újnak! Pár nap és eltűnik az egykori Kioszk étterem a győri Rába-szigeten. Hétfőn megkezdték a bontását. Helyén reprezentatív vendéglátó – szórakoztató – kombinát épül.

Bedő Mónika

Felhasznált irodalom:
Dr. Szabó Imréné: Bibliográfia a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral illetve jogelődjével foglalkozó sajtóból. In: A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönyve 1898-1998. Győr, 1998. p. 277-330.
Kézfogás a könyvtárban. In: Kisalföld, 1964. okt. 02. p. 2.
Könyvek háza. In: Kisalföld, 1965. aug. 07. p. 2.
Megnyílik Győrött a gyermekkönyvtár. In: Kisalföld, 1969. jún. 18. p. 8.
Megkezdődött a megyei könyvtár átrendezése. In: Kisalföld, 1962. ápr. 27. p. 5.
„Szabad a vásár” a Megyei Könyvtárban. In: Kisalföld, 1958. júl. 20. p. 3.
Az új megyei könyvtár. In: Kisalföld, 1965. nov. 04. p. 6.

A képek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Helyismereti osztályának gyűjteményéből származnak.

A 125 éves a győri könyvtár cikksorozat további részei itt találhatók felsorolva.

2023.09.14