Hüpnosz – az álom istene

Remekművek világszerte 99. rész – Szabados Éva írása

british-museum-hypnos

A londoni British Múzeumban őrzött bronzfej egy igazi ritkaság az i. e. 3. századból, amely egy hellenisztikus kori alkotás római másolata. A szobor eredetijét a híres Scopas-nak tulajdonítják. A szuggesztív ábrázolás egy láthatatlan erőt hoz át az érzékelhető világba: Hüpnoszt (Yπνος), az álom istenét, aki szárnyas és fiatal, „aki lágyan érkezik és édes az emberek számára”.

Hüpnosz az antik görög vázafestészetben aránylag gyakori szereplő, szoborként viszont jóval ritkábban találkozhatunk vele. Emiatt is különleges ez a bronzfej, amelyet Civitella d’Arno-ban, Olaszországban találtak, s amely eredetileg egy teljes alak része volt. A legfontosabb attribútumai a szárnyai, valamint a leírások szerint jobb kezében pipacs vagy fáklya, bal kezében pedig egy ivókürt lehetett. Ebből önti Hüpnosz a halandókat elaltató nektárcseppeket, hogy az emberiséget éjszakáról éjszakára pihentető alvásba taszítsa.

Az istenség legtöbbször fiatalon jelenik meg, de a hellenisztikus korban szárnyas öregemberként is ábrázolták, gyakran bőségszaruval, amelyből álmot hint a világra. Egy Vas megyei római kori bronzszobron akantuszlevelek közül emelkedik ki. Az akantusz Vitruvius egyik legendája alapján eredetileg a temetkezésekkel, a halállal kapcsolatos ikonográfia része. Tüskéi az élet megpróbáltatásait jelképezték.

A British Múzeumban látható bronzszobor-töredék eredetije Scopas nevéhez fűződik, az egyik legnagyobb ókori görög szobrászéhoz. A Párosz szigetéről származó, kiváló művész mesterien foglalta márványba és fémbe a lélek indulatait, szenvedélyeit, vagy éppen legfinomabb hangulatait. Alkotásaival sorra keltette életre a hellén mitológia alakjait, emlékeztetve a bennünk is élő istenekre és istennőkre.

Hüpnosz Nüx-nek, az Éj istennőjének apa nélkül született fia, az alvással járó álomképek apja. Az ő fia a három álomisten: Morpheusz, az álmok megformálója, Phobetor (vagy más néven Ikelosz), a rémálom, valamint a természethez, állatokhoz kapcsolódó álmok és végül Phantaszosz, a különös, fantasztikus álmok alakítója. A mondák szerint tartaroszi otthonukon keresztülfolyt a feledés folyója, a Léthé, és Hüpnosz a folyó vizébe mártott ágacska érintésével altatta el az embereket.

A görög mitológiai földrajzban az álmok a való világ határain kívül léteznek, annak kezdeteihez közel (Homérosz: Odüsszeia, XXIV. 11–14). Hésziodosz antik költő is fontos dolgot árul el az Istenek születésében: az Álom – Hüpnosz a Halál – Thanatosz testvére. Ugyanezt írja Homérosz az Iliász tizennegyedik énekében:

és itt lelte az Álmot, testvérét a Halálnak,
átkulcsolta kezét, s a nevén szólítva, kimondta:

- Álom, az isteneken meg az embereken te ki úr vagy,
hogyha szavam meghallgattad már bármikor eddig,
hallgass rám most is, hálás leszek érte örökké…

(Devecseri Gábor fordítása)

A művészeti alkotások mélyebb megértéséhez nagyon fontos annak a világképnek az ismerete, amelybe a mű beágyazódik. Ezért érdemes elgondolkodnunk, mit üzenhet ez a mitikus motívum? Ha belegondolunk, amikor elalszunk, tényleg kicsit olyan, mintha meghaltunk volna, a test „feldöntve és vakon” fekszik, és viszont: a halál hasonló egy hosszú álomhoz. Az antik görögök világképében mindenesetre a halál nem teljes megsemmisülés, hanem a test és a lélek különválása – ahogy Platón tanította a Phaidónban. Az Állam X. könyvében található „Ér mítoszában” pedig azt is leírja, hogy a lélek a kilépés után hosszú vándorútra indul az „élők” számára láthatatlan világban.

A halál után tehát a test, minthogy elvált a lélektől, önmagában marad, és a lélek is, miután elvált a testtől, önmagában marad. (Platón: Phaidón IX. ‒ Hamvas Endre Ádám fordítása)

A görögök bizonyos álmokat az istenek üzeneteinek tartottak. Az orphikus és egyiptomi hagyományokból táplálkozó püthagoreusok szerint az álomban a lélek megszabadulhat a testtől, és képes lehet kapcsolatot teremteni magasabb lényekkel.

hypnos-god-of-sleep

Néhány érdekesség az álmok szimbolikus jelentőségéről, amellyel az ógörög mellett más kultúrákban is találkozhatunk:

• A kínai taoista bölcselet álomról, létről, felébredésről vallott nézeteinek jellegzetes példája a Csuang Ce álma címen fennmaradt történet, amelyben megkérdőjeleződik, megtudhatjuk-e valaha, hogy az álom vagy az ébrenlét az igazi valóság (Csuang Ce, II. könyv, 12).
• A Bibliában Jahve álmokon keresztül fejezi ki akaratát népének, kiválasztottainak (pl. Jákob: Ter 28,12–16; Salamon: 1Kir 3,5–14); ezek mindig szimbolikus álmok, amelyeket Isten segítségével lehet értelmezni. Az álmokat megfejtő József történetében (Ter 40; 41) az álom a jövő előrejelzése, amelyet csak az Úr kegyeltje tud megfejteni. Az Újszövetségben Jézus fogantatását Józsefnek álmában (Mt 1,20), Máriának ébren jelentették.
• A hagyomány szerint Buddha fogantatását és születését is szimbolikus álom előzte meg.
• Az iszlám tradícióban az álom egy olyan magasabb szintű tudatosságot szimbolizál, amelyben az anyagi léthez kötött ember fel tud szabadulni bilincsei alól.

Az európai reneszánsz kultúrában az Álom – Halál kapcsolat az antikvitásból átvett gyakori motívum. Shakespeare így ír Macbeth című tragédiájában a Duncan király ellen álmában elkövetett merénylet kapcsán:

Macbeth:
Úgy rémlett nekem, hogy
Egy hang kiálta: „Ne alugyatok!
Macbeth az álmot meggyilkolja!” – Az
Ártatlan álmot; álmot, mely a gond
Kuszált szövedékét kibontja; mely
Minden nap éltének halála, – búk
Fürdője; sebzett szívek balzsama;
A nagy természet másod-étsora,
Főtápszerünk az élet lakomáján.

(Macbeth, II. 2. Szász Károly fordítása)

Shakespeare egy egész vígjátékot is szentelt a témának. A Szentivánéji álom a zseniális író egyik legrejtélyesebb műve, amelynek megfejtése igen sok fejtörést okoz az irodalomtudósoknak. Ha megtaláljuk a kulcsokat, bizonyára mélyebben megérthetjük a látható és láthatatlan világ mezsgyéjén szárnyaló Hüpnosz természetét is.

Szent őrületben a költő szeme
Földről az égre, égből földre villan,
S mig ismeretlen dolgok vázait
Megtestesíti képzeletje, tolla
A légi semmit állandó alakkal,
Lakhellyel és névvel ruházza fel.

(Szentivánéji álom, V. 1. Arany János fordítása)

Szabados Éva

Forrás: britishmuseum.org, arcanum.com, Wikipédia, acta.bibl.u-szeged.hu, mek.oszk.hu, mek.niif.hu, magyarhalasz.files.wordpress.com, web.unideb.hu

A képek a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származnak, a szerzői jogtulajdonosok a képek készítői. A felhasznált képek forráshelyei a szerzői jogi feltételekkel és a szerzők megnevezésével a következő linkeken találhatók: 1. kép; 2. kép.

A cikksorozat korábbi részei:

1. rész: Mozaik a Villa Hadrianából
2. rész: Cellini: Sótartó
3. rész: Caravaggio: Medúza-fő
4. rész: Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel
5. rész: Pierre Puget: A krotóni Milón halála
6. rész: Henri Rousseau: Az álom
7. rész: Ihachi sárkánya
8. rész: Nagy Károly talizmánja
9. rész: A Teknősbékák kútja (Fontana delle Tartarughe)
10. rész: Pablo Picasso: Guernica
11. rész: Benczúr Gyula: Budavár visszavétele
12. rész: Piero della Francesca: Szent Antal szárnyasoltár
13. rész: Alfons Mucha: Gismonda
14. rész: Emile Gallé: Váza írisszel
15. rész: Tádzs Mahal
16. rész: Edgar Degas: Balett – A csillag
17. rész: Bernini: A folyók kútja
18. rész: Gemma Augustea
19. rész: Bernini: Apolló és Daphné
20. rész: A Belém-torony
21. rész: Bocca della Verità (Az igazság szája)
22. rész: A sienai dóm
23. rész: Az Alhambra
24. rész: A chambord-i kastély
25. rész: A prágai Károly híd
26. rész: A chartres-i székesegyház
27. rész: Arany körgallér a bronzkorból
28. rész: A Fabergé-tojások
29. rész: Lechner Ödön: A pozsonyi kék templom
30. rész: Gulácsy Lajos: Varázslat
31. rész: Csontváry Kosztka Tivadar: Mandulavirágzás Taorminában
32. rész: Hadrianus síremléke, az Angyalvár
33. rész: A Prima Porta-i Augustus szobor
34. rész: Raffaele Monti: A menyasszony
35. rész: Munkácsy Mihály: Krisztus-trilógia
36. rész: Tiziano Vecellio: Pesaro Madonna
37. rész: Róth Miksa: Napfelkelte
38. rész: Gustav Klimt: Pallasz Athéné
39. rész: A Neuschwanstein kastély
40. rész: A pisai ferde torony
41. rész: Frida Kahlo: Önarckép tövises nyaklánccal
42. rész: Ara pacis Augustae (Az augustusi béke oltára)
43. rész: A capitoliumi nőstény farkas
44. rész: A prágai Szent Vitus-székesegyház
45. rész: A négy tetrarcha portrészobra
46. rész: Johannes Aquila: Szent László – A veleméri templom freskórészlete
47. rész: A Colosseum
48. rész: A conwyi vár
49. rész: Antoni Gaudí: Park Güell
50. rész: A maharadzsapalota
51. rész: Niobé-kratér
52. rész: Ponte Vecchio
53. rész: Az Aranyhajó
54. rész: A Szent István-terem
55. rész: Humayun császár síremléke
56. rész: A Big Ben
57. rész: A rábaszentmiklósi Szent Miklós templom
58. rész: A Mátyás-templom
59. rész: A Sándor-erőd
60. rész: A Hohenzollern-kastély
61. rész: Gustav Klimt: A csók
62. rész: Míg a halál el nem választ... ‒ Sten Sture jegygyűrűje
63. rész: A Lánchíd
64. rész: A Szamothrakéi Niké
65. rész: A Bostoni Operaház
66. rész: Sandro Botticelli: Tavasz
67. rész: A Gyugyi-gyűjtemény

68. rész: Claude Monet: Nő napernyővel – Madame Monet és fia
69. rész: Az agyaghadsereg
70. rész: San Gimignano tornyai
71. rész: A Las Lajas bazilika

72. rész: M. S. mester: Kálvária
73. rész: Bomarzo – A rejtélyes szent erdő
74. rész: Eugène Delacroix: Villámlástól megriadt ló
75. rész: Hohensalzburg vára
76. rész: Élisabeth Vigée Le Brun: Önarckép portréfestés közben
77. rész: Knidoszi Déméter
78. rész: A winchesteri székesegyház
79. rész: A Festetics-kastély
80. rész: Raffaello: Sixtus Madonna
81. rész: Mont-Saint-Michel
82. rész: Jan Vermeer: Csipkeverőnő
83. rész: A millau-i völgyhíd
84. rész: Flora Farnese
85. rész: Thomas Pitts: Pagoda epergne
86. rész: A Kuangcsoui Operaház
87. rész: A brüsszeli csipke
88. rész: Mercurius di Giambologna
89. rész: A Laokoón-szoborcsoport
90. rész: Michelangelo: Pietà
91. rész: Leonardo da Vinci: Mona Lisa (és az a bizonyos mosoly)
92. rész: Michelangelo: Dávid-szobor
93. rész: Sandro Botticelli: Vénusz születése
94. rész: Pablo Picasso: Avignoni kisasszonyok
95. rész: Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus
96. rész: Auguste Rodin: Gondolkodó
97. rész: A szamurájok elveszett kardja: Honjo Masamune
98. rész: Sydney-i Operaház: az építészet és a kultúra szimbóluma

2023.09.09