Szinnyei József-díjat kapott Dr. Horváth József

A győri megyei könyvtár egykori igazgatója, tudományos kutató a szakma legmagasabb állami kitüntetését érdemelte ki

horvath-jozsef-szinnyei-jozsef-dij

Dr. Horváth József könyvtáros, történész, könyvtörténész, az egykori győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár volt igazgatója a nemzeti ünnepen Szinnyei József-díj elismerésben részesült. Végtelen szakmai alázata, hihetetlen munkabírása, magas színvonalú kutatómunkája miatt nemcsak városunkban, hanem országszerte méltán tisztelik a könyvtáros és a történész szakmában egyaránt.

Dr. Horváth József 47 éves tiszteletre méltó könyvtárosi pályafutása alatt számos érdemet szerzett. Már kisdiákként bölcsésznek készült, abban a reményben iratkozott be a győri bencés gimnáziumba, hogy ott „rendesen megtanítják” latinul. Érettségi után egy életre választott várost és munkahelyet, 1976-ban állománykezelőként lépett be a Kisfaludy Könyvtár csapatába. Munka mellett tanult, először az ELTE BTK könyvtár–történelem szakán szerzett diplomát, majd később 1989-ben ugyanitt a doktori címet könyvtörténész, könyvmuzeológus szakterületen. 2009-ben PhD fokozatot szerzett. 1980-tól kutatta a kora újkori győri végrendeleteket, felismerte az ebben rejlő értékeket, az összefüggéseket, így nemcsak egyetemi záródolgozat, hanem 2017-ben összegző munka jelent meg Győr lakóinak mindennapi élete a 17. században címmel.

Tartalmas életpályája során minden könyvtári munkaterületen szerzett tapasztalatokat. 1976-ban állománykezelőként kezdte a pályát, 150 ezer könyv és több tízezer bekötött folyóirat között kellett eligazodnia. Ez az időszak alapozó volt számára, hisz alaposan megismerhette a könyvtár teljes állományát. 1980-1984 között a Győri járás módszertanosaként, olykor könyvtárbusszal utazva, lehetősége volt megismerni a megye könyvtárait, könyvtárosait. Ezt követően közel egy évtizedig szaktájékoztatóként dolgozott az olvasószolgálati osztályon, többször publikált a szakmának a Kisalföldi Könyvtáros című helyi szakmai folyóiratban. 1994-ben az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály tudományos munkatársa lett, feladatként a muzeális dokumentumok feltárását kapta. Ebben az időszakban mégis a legnagyobb vállalása a Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtója bibliográfiájának összeállítása és kiadása volt, amelyet hosszú, aprólékos, precíz feltárómunka előzött meg. Közben számos tanulmánya jelent meg például Győr városa és a megye könyvtár-, sajtó- és nyomdászattörténetével kapcsolatban. 2003-tól 2013-ig a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatói pozícióját töltötte be, majd a győri közkönyvtárak 2012-es integrációját követően a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesi feladatait látta el, egészen 2023-as nyugdíjba vonulásáig.

Jelentős energiákat fektetett lektori feladatokba is, sok tízezer oldal átolvasása áll mögötte. Számos szakmai tanulmány, recenzió, kiadvány, több bibliográfiai, könyvtár- és könyvtörténeti forráskiadvány fűződik a nevéhez. 1986-tól szerkesztőbizottsági tagja volt a Kisalföldi Könyvtárosnak, 1992-től 28 esztendőn át egyik szerkesztője a Műhely című kulturális folyóiratnak, 1993 óta a Győri Tanulmányok szerkesztésében is részt vállal. A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár centenáriuma kapcsán szerkesztője volt az 1998-ban megjelent jubileumi évkönyvnek, 2009-ben pedig többek között a Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában? című hiánypótló kiadványnak. Az olvasók a Győri Szalon online kulturális magazin oldalán is találkozhattak sajtótörténeti írásaival, konferenciák összefoglaló beszámolóival.

Kutatómunkája során nagy érdeklődéssel fordult szülőfaluja, Kimle (Magyarkimle) múltja felé is, amelyre mindig is kincsesbányaként tekintett, ugyanakkor úgy vélekedik, hogy „a helytörténeti kutatást csak abbahagyni lehet, befejezni nem”. 2004-ben Kimle Község Díszpolgára címmel ismerték el munkáját.

Kezdeményezője és koordinátora volt számos rendezvénynek, konferenciának, továbbképzéseknek, tapasztalatcseréknek, közülük számtalan hazai és határon túli program megrendezésének is. Több külföldi tanulmányúton járt (Ausztria, Németország stb.), hogy tapasztalataival segítse a szakmát. Szakfelügyelőként a megye települési könyvtárainak működését vizsgálta, támogatta a könyvtárosok szakmai fejlődését, szakértőként a vizsgáztatói névjegyzékbe is bekerült. Uniós fejlesztési projektek, konzorciumi együttműködések elindítója volt a helyismereti gyűjtemény digitalizációja és a könyvtári informatikai fejlesztése terén. Kiváló kapcsolatteremtő, hatalmas kapcsolati tőkével rendelkezik. Tapasztalataival szívesen támogatja a hozzá forduló kollégákat, legyen az könyvtáros, helytörténész, kutató vagy éppen egyetemi hallgató.

A könyvtár által szervezett szakmai továbbképzésekben előadóként, gyakorlatvezetőként vett részt. A Könyvtári Intézet által szervezett könyvtáros asszisztensképzésben, segédkönyvtárosi képzésben, majd már a könyvtár által akkreditált tanfolyamokon oktatóként és vizsgáztatóként több évtizedig vállalt aktív szerepet. Mindig fontos volt számára az olvasóvá nevelés. Több éven keresztül szervezője, témafelelőse volt azoknak a vetélkedőknek (Olvasni jó!), amelyeket a megyei napilappal, a Kisalfölddel közösen indítottak mind a helyi kulturális értékek, mind a megye történelmének, hírességeinek megismerésére. Író-olvasó találkozók, ünnepi könyvhetek, a Győri Könyvszalon állandó beszélgetőtársa, az évtizedek alatt életre szóló barátságokat kötött írókkal, költőkkel.

Számos díjjal ismerték el a munkáját: 2002-ben Az Év Fiatal Kutatója, 2003-ban Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozat, 2004-ben Kimle Község Díszpolgára, 2014-ben Győr Közművelődéséért Díj és Dr. Kovács Pál-díj.

Több szakmai szervezet munkájában közreműködött és közreműködik ma is: Magyar Könyvtárosok Egyesülete; Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete; Szülőföldünk Győr-Moson-Sopron Megyei Honismereti Egyesület. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Könyvtártudományi Munkabizottságának elnökeként hat megye könyvtárosainak tudományos munkáját segítette.

Dr. Horváth Józsefet a szakma iránt elkötelezett, igényes, precíz, lelkiismeretes, segítőkész és példamutatóan szerény embernek ismerjük. Jelenleg is számos vállalása van, többek között az ötkötetesre tervezett Győr városmonográfia sorozatszerkesztője. A győri Széchenyi István Egyetemen megbízott előadóként tart fakultációkat.

A közelmúltban vele készült interjúban a dolgos életút momentumait elevenítettük fel, a képgalériában pedig a nyugdíjazása alkalmából rendezett ünnepség momentumait.

Szeretettel gratulálunk az állami kitüntetéshez! További kutató és alkotó kedvet kívánunk és hozzá jó egészséget!

A Győri Szalon szerkesztősége

2023.08.21