Szakmai elismerés a győri könyvtárosnak

Sándor Viktória írása

mke-dijazottak-1

Az idei évben is díjazták a szakma legjobbjait a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Vándorgyűlésén. Az 54. seregszemlére 2023 júliusában, Tatabányán került sor, ahol egy nyugalmazott győri könyvtáros is elismerésben részesült.

A rendezvényen évről évre kiemelik azokat a könyvtáros szakembereket, akik sokat tettek és tesznek a hazai könyvtárügyért, tevékenyen hozzájárulnak a szakma megbecsüléséhez, és az egyesületi életben is meghatározó szerepet töltenek be. Az egyesület elnöksége a szakmai és a területi szervezetek javaslatai alapján minden évben öt hazai és egy határon túli könyvtárost emel ki.

2023-ban Tatabányán MKE-emlékérem elismerésben részesültek: Czupy Gyula (a Halis István Városi Könyvtár igazgatója), Fábryné Márkus Ágnes (a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szaktájékoztató könyvtárosa), Haizler Lászlóné (a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezető-helyettese), Tolnai György (elektromérnök, könyvtári szakinformatikus), Venyigéné Makrányi Margit (nyugalmazott könyvtárigazgató) és Varga Éva (a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke).

A fiatal korosztály számára az MKE pályázatot hirdet, ennek eredményeként „Az év fiatal könyvtárosa” elismerésben részesült Lovas-Szabó Kitti Van még hely a polcon? : A silent book, mint új műfaj a könyvtárakban c. munkájáért, a Kovács Máté Alapítvány különdíját pedig Tóth-Jávorka Brigitta Most tél van… c. pályázatáért kapta.

Szintén a vándorgyűlésen adják át a Kertész Gyula-emlékérmet, amelyet az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és az MKE Bibliográfiai Szekciója alapított Praznovszky Mihály javaslatára 2005-ben. A díjat évente adják át, a jelölt személyére a Helyismereti Szervezet, illetve a Bibliográfiai Szekció tesz javaslatot. 2023-ban a díjat Mennyeiné Várszegi Judit, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér nyugalmazott helyismereti osztályvezetője vehette át.

mke-dijazottak-2
Mennyeiné Várszegi Judit (középen)

Mennyeiné Várszegi Judit több mint negyven évet töltött el a pályán. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtáros-népművelő szakán végzett. 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Karán informatikus könyvtáros oklevelet szerzett.

Pályakezdőként a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban 14 évet töltött el helyismereti könyvtárosként, majd három évet dolgozott népművelőként a győri ifjúsági házban. 1994 és 2015 között a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér helyismereti gyűjteményét irányította, 2015-ben innen vonult nyugdíjba osztályvezetőként. A helyismereti munka és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások megújításában jelentős szerepet töltött be. A helytörténeti információszolgáltatással, az adatbázisok építésével kapcsolatban számos előadást tartott, több publikációban közölte a könyvtár eredményeit, az e területen szerzett tapasztalatait a könyvtár segédkönyvtáros képzésében, valamint a Könyvtári Intézet „A korszerű helyismereti munka alapjai” c. tanfolyamán rendszeresen megosztotta. Győr város történetének népszerűsítésében a mai napig tevékenyen részt vesz, a Győri Ipartörténeti Alapítvány kuratóriumi tagja. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1976-tól aktív szereplője. Alapítója az MKE helyismereti szervezetének, valamint több évtizede tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének is. A helyismereti szervezet elnöki tisztét 2015-2023 között látta el, jelenleg is a szervezet titkára. A kisalföldi egyesület vezetőségébe 2010-ben választották meg, 2014-2018-ig a szervezet titkáraként dolgozott, 2018-tól az ellenőrző bizottság elnöke. Mindkét szervezetben rendkívüli aktivitással, agilitással tevékenykedik. Számos konferencia, szakmai program megszervezése, lebonyolítása fűződik nevéhez, amellyel hozzájárult a helyismereti szervezet munkájának tartalmasabbá tételéhez. Emberi tulajdonságai, szakmai tudása, szervezőkészsége jelentős mértékben adódik hozzá a könyvtáros szervezetek aktív közösségi és szakmai életéhez.

Szeretettel gratulálunk Mennyeiné Várszegi Juditnak, kívánunk jó egészséget és sok örömet további tevékenységéhez!

dr. Sándor Viktória
KKKE vezetőségi tag, könyvtárvezető Győri Törvényszék
Fotók: Raáb Zoltán

2023.07.19