Elhunyt Baksa Péter tanár, helytörténeti kutató


baksa-peter

Életének 88. évében elhunyt idősebb Baksa Péter Németh László- és Bugát Pál-díjas tanár, helytörténeti kutató.

Idősebb Baksa Péter 1935. december 31-én született. Alapfokú iskoláit a Zala megyei Lovászi és Kútfej községekben, középiskolai tanulmányait pedig Győrött, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. 1955-ben érettségizett, ám elsőre nem vették fel egyetemre. Egy év kihagyást követően folytatta tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Az egyetemi végzettséget később levelezőn szerezte meg. A főiskolai diploma kézhezvétele után 1959-től tanított, 1961-ig Bogyoszlón tanár, 1961 és 1965 között Rábacsécsényben iskolaigazgató volt. 1965 és 1973 között a Győri Járási Tanács Művelődési Osztályán tanulmányi felügyelő. 1973-tól 1976-ig a győri Radnóti Miklós Általános Iskola, majd 1976-tól 1995-ig a Jedlik Ányos Középiskola tanára, 1992-től pedig igazgatóhelyettese.

Baksa Péter már tanári pályája elején bekapcsolódott a felnőttképzésbe, tanított a dolgozók iskolájában is. 1959-től volt tagja a TIT-nek (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat), elsősorban ennek keretében rendszeresen tartott ismeretterjesztő előadásokat, szervezett kultúrtörténeti vetélkedőket, rendhagyó irodalomórákat. Érdeklődési és kutatási területévé a lokális és regionális művelődéstörténet, irodalomtörténet és nyelvtörténet vált. Hivatásának tekintette szűkebb lakókörnyezete íróinak, költőinek, művészeinek bemutatását minél szélesebb közönség számára. Számos publikációja, kötete, újságcikke jelent meg ezekhez a témákhoz kapcsolódóan. Legismertebb kétségkívül a „Szülőföldem szép határa” című megyei irodalmi olvasókönyv, amely Győr–Moson–Sopron megye irodalmi értékeinek megismertetésére vállalkozott. Művelődésszervezői hivatása révén rengeteget kutatott, anyagot gyűjtött a megye levéltáraiban, könyvtáraiban.

Baksa Péter elnökségi tagja volt többek között a Jedlik Ányos Társaságnak, a TIT Győr Városi Szervezetének és az Anyanyelvápolók Szövetsége helyi csoportjának. Munkásságát, helytörténetért és művelődéstörténetért tett erőfeszítéseit számos díjjal ismerték el. Többek között Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett, részesült Győr Kultúrájáért Díj elismerésben, átvehette a Győr–Moson–Sopron Megye Szolgálatáért Díj Közoktatási Tagozata kitüntetést, valamint az Aranykoszorús TIT tagságot.

Legutóbbi, 2021-ben megjelent írásában összefoglalja, miért is adja ki újabb munkáját. Talán nem tévedünk, ha azt írjuk, sorai egész életművének összefoglalását adják: „Megosztani a tudást, az ismeretet – mindig ez vezetett. Változásában, fejlődésében bemutatni a körülöttünk levő világot, emléket állítani azoknak, akik itt éltek, alkottak, küzdöttek az emberekért, a nemzetért, értünk. Tartalmat adni emberi mivoltunknak, ismeretet és érzelmet adni a szűkebb haza szeretetéhez.

Őrizzük meg őt emlékezetünkben!

Borbély Tamás
Fotó: Szabó Béla

2023.07.01