Reisinger Attila köszöntése a győri könyvtárban

SzaSzi összefoglalója

reisinger-attila

Reisinger Attila hegyeshalmi származású író köszöntésére gyűltek össze az írótársak, az olvasók és a könyvtárosok 2023. május 10-én a Dr. Kovács Pál Könyvtár és közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében.

A hetvenes évek óta író Reisinger Attila kiemelkedő történeti irodalmi tevékenysége elismeréseként 2023 márciusában Herczeg Ferenc-díjban részesült. Ennek apropóján készített magazinunk interjút a kitüntetettel, ezúttal pedig személyesen is gratulálhattunk az elismeréshez.

A köszöntőt dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész laudációja nyitotta meg, amely azzal indított, hogyan is vélekedik a szakma, hogyan gondolkodnak ember és haza kapcsolatáról, hiszen Reisinger Attila eddig megjelent tizenkilenc kötetében egyértelműen kidomborodik a szülőföldhöz való kötődés. „A Kisalföld pereméről felnőtt író műveiben szűkebb és tágabb szülővidékének a jórészt megtörtént történelmi eseményeiből építkezve mutatja fel a XX. századi nagyobb egészet, a nemzeti történelem egyes, ám jó néhány sorsfordító változását, az itt élő emberek szorgalmát, szeretetét, szenvedését és igen gyakran a rájuk szakadó történelem brutalitását. Írói küldetése már csak ezért is figyelemre méltó módon következetes, nem lép ki életmeghatározó és feldajkáló vidékéről, hanem szellemi gondoskodásával egyszerre dokumentálva és világgá kiáltva tudatosítja annak szerepét a nemzeti történelemben, tanulságait, morális üzeneteit a magyarság világában. Mert igen jól tudja, önértékein kívül minden ember egy-egy szellemi-biológiai-történelmi koncentrátum is, mint egy kristály, aki generációkig visszamenőleg hordozza magában ősei emlékét, arc- és jellemvonásait, történetét is, akkor is, ha nem tud, vagy nem akar tudni róla. Hát még akkor, ha tudatos nyomozásba is fog ennek az emberi háttérnek a felfedezéséhez. (…) Szinte a teljes XX. század traumáira rámutató nagyobb történelmi fordulói, krízisei megjelennek a szülővidék kereteibe ágyazódó sorsokon át, egymást sokszorosan áthatva, átsugározva, az időben előre és visszamutatva az írásaiban. (…) De vajon miképpen látják az olvasók? Értik-e a maiak? Hallják-e az üzenetet? Felfedezik-e a hősökben a saját őseiket? Tisztán látható, hogy milyen tágas, befogadó, értő és értelmező emberi kört épített maga köré eddigi írásművészete.

A részletes bemutatást követően dr. Jánosi Zoltán, a Magyar Napló Kiadó irodalmi vezetője és dr. Horváth Sándor Domonkos, a könyvtár igazgatója kerekasztal-beszélgetés keretében köszöntötték az ünnepeltet. Kérdéseikre adott válaszaiban bepillanthattunk írói műhelyébe, megérthettük, miért érzi írói kötelességének, hogy olyan emberek szócsöve legyen, akik valóban megélték a történelmet, hogy az író miért nem hamisíthat, miért törekszik a hitelességre, pontosságra, hogy miért inspirálja a szülőföld, és miért gondol sajátos búcsúszövegekként kisregényeire.

A program pezsgős koccintással zárult. Reisinger Attila fogadta a Magyar Napló Kiadó, Magyar Írószövetség Nyugat-dunántúli Írócsoportja és a Hermaion Irodalmi Társaság gratulációit.

SzaSzi
Fotók: Vas Balázs

2023.05.11