Országos szervezetek munkáját segítik a Széchenyi István Egyetem könyvtárának és levéltárának munkatársai


szechenyi-istvan-egyetem-konyvtar-leveltar

A győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárának öt munkatársát is rangos országos szakmai szervezetek vezetőségébe választották az elmúlt időszakban. Megbízatásuk magas szintű szakmai hozzáértésüknek, egyben a Széchenyi István Egyetem innovatív, újító szemléletmódjának elismerése.

Tóth Csillát (a képen középen), a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltára igazgatóját az Egyetemi Könyvtárvezetők Kollégiuma elnökhelyettesének választották meg.A több mint harminc éve működő kollégium az egyetemi könyvtárak országos érdekképviseleti, szakmai szervezete. Minden olyan témát megvitat, amely az egyetemi könyvtárak működését, szakmai munkáját érinti. Rendezvényeinken ezeket széles körben, a könyvtáros kollégákat bevonva járjuk körül” – fejtette ki az igazgató. Kiemelte, a szakminisztériummal, illetve a Magyar Rektori Konferenciával is kapcsolatban állnak, hogy észrevételeik, javaslataik segítsék a szabályozást. „A felsőoktatási könyvtárak kiemelkedő tudományos, oktatási, kulturális és kulturális örökséget megőrző tevékenységet végeznek, ezért célunk, hogy e feladatuk ellátásában segítsük őket, illetve hozzájáruljunk a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a jogszabályok és szakmai követelmények érvényesítéséhez” – fogalmazott.

Tóth Zsófia (balról a második) tájékoztató könyvtárosként dolgozik az egyetemi könyvtárban, és a közelmúltban a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének elnökévé választották.Közel húsz éve tagja vagyok az egyesületnek, amelynek vezetőségében nyolc éve vállalok szerepet. Szervezetünk a jelenlegi formájában 1990 óta működik, de már az 1970-es években is létezett a megyei könyvtáros szervezet. Érdekesség, hogy abban pedig édesanyám töltött be vezető tisztséget” – mondta el az egyesület új elnöke. Kiemelte, céljuk, hogy szakmai rendezvényekkel, továbbképzésekkel, kulturális programokkal segítsék a Győr-Moson-Sopron vármegye könyvtárosainak, könyvtáros tanárainak közösségét. Hozzátette, az egyesületnek a győri egyetemi könyvtár és levéltár testületi tagja.

Perjés Dorottya (jobbról a második) feldolgozó könyvtárosként dolgozik az egyetemi könyvtárban, de a kölcsönzésben és több projektben is részt vesz. „Ilyen például a zöld könyvtári tevékenység kiterjesztése, amit a szívügyemnek tekintek, hiszen hivatásomtól függetlenül is tagja vagyok egy civil ökoszervezetnek” – fogalmazott. Hozzátette, mindennapi munkáját az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar könyvtárában végzi, és célja, hogy minél több hallgató megismerje a karon található pedagógiai, szociológiai és egyéb humán területeket érintő könyvtári állományt is. A közelmúltban őt ugyancsak a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének tisztségviselőjévé, ellenőrzőbizottságának tagjává választották. „A bizottság az egyesület gazdasági-pénzügyi folyamatainak ellenőrzésében vállal szerepet” – fogalmazott.

Az egyetemi könyvtárban szaktájékoztató könyvtárosként, valamint az egyetem MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) intézményi adminisztrátoraként dolgozó Zsömle Viktort (a bal szélen) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának ellenőrző bizottsági tagjává választották. A 2011-ben alakult szekció hasonló feladatokat lát el országosan a szakkönyvtárak vonatkozásában, mint a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete a vármegye könyvtárainak esetében. „Nívós programokat, konferenciákat szervezünk a tagságnak, a legutóbbin magam is előadóként vettem részt. Kiemelt eseményünk az MKE vándorgyűlése, ahol szekciónk saját előadássorozattal képviselteti magát. Idén júliusban Budapesten rendezik a LIBER konferenciát, amely egy nemzetközi könyvtártudományi esemény, és amelynek lebonyolításából szintén kivesszük a részünk” – fogalmazott.

Homor Péter (a jobb szélen), az Egyetemi Könyvtár és Levéltár levéltárosa a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség titkára, vagyis a szervezet elnöksége mellett végzi szervező feladatait. „Az egyetemi levéltárakat, illetve levéltárosokat tömörítő szervezetet 1993-ban alapították, jelenleg 21 egyetemen működő levéltár szakmai képviseletét látjuk el. Részt veszünk a terület jogszabálytervezeteinek előkészítésében, illetve érdekképviseletet látunk el, és szakmai programokat szervezünk” – mondta el a szakember. Kiemelte, a Széchenyi-egyetem levéltára 2020-ban alakult, és rögtön meg is hívta Győrbe az egyesületet, 2021-ben pedig már itt rendezték a szövetség éves vándorgyűlését. Az pedig, hogy az elnökség Győrben tartja ülését, szinte hagyomány. „Fontos mérföldkő volt, hogy egy pályázat keretében digitalizáltuk a felsőoktatási intézmények tanácsülési jegyzőkönyveit, köztük az egykori győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola dokumentumait, amelyeket a Hungaricana közgyűjteményi portálon is közzétettünk” – fejtette ki a Széchenyi-egyetem levéltárosa, aki munkája során a széchenyis értékek bemutatására és megőrzésére helyezi a fő hangsúlyt.

Büszkék vagyunk kollégáinkra, hiszen szakmai tudásukat és elismertségüket mutatja, hogy ilyen nagy arányban képviseltetjük magunkat az országos szervezetekben. Ez könyvtárunk és egyetemünk számára is elismerés, amely az itt folyó munka értékét mutatja. Proaktivitásunkra jellemző, hogy az elmúlt években – például a koronavírus-járvány idején – nem csupán alkalmazkodtunk a változásokhoz, de számos újdonságot vezettünk be, amelyek kívülről is jól láthatók voltak. Ezzel az aktivitással veszünk részt nemcsak a helyi, de az országos munkában is” – összegzett Tóth Csilla igazgató.

Fotó: Májer Csaba József
Széchenyi István Egyetem

2023.05.09