Borza Teréz állandó kiállítása a Káptalandombon

Megnyitó és kiállítás – SzaSzi tudósítása

borza-terez-kiallitas

Újabb állandó kiállítással, Borza Teréz Ferenczy Noémi-díjas porcelán- és szobrászművész munkáival gazdagodott a Káptalandomb. A Húsvét titka című tárlatot 2023. április 11-én nyitották meg a Püspökvár-Toronykilátóban. A megnyitón jártunk, majd az esős délután csendjében a kiállítást is végigjártuk.

A házigazda részéről Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója üdvözölte az egybegyűlteket, köztük Kiss Jánost, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökét, dr. Richly Gábort, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát, Kálmán Imre püspöki irodaigazgatót, a győri művészek képviseletében Lebó Ferenc szobrász-, Hefter László üveg- (MMA regionális igazgatója) és Csizmadia István festőművészeket. Az igazgató a kiállítás címéhez kapcsolódva fogalmazta meg gondolatait: „Még a Húsvét örömének mosolya van arcunkon (…) érezzük a Teremtő legnagyobb ajándékát, amelyet fiának tettével nekünk adott. Azóta a hála megnyilvánulása a mi, földi emberek számára örök kihívás. Hiszem, hogy mindannyian keressük a hála kifejező mozzanatait. Az emberiség egy csoportjának, akiket művésznek nevezünk, a hála kifejezése erőt adóan, erőt sugározóan általában sikerül. Ezt Ferenc pápa úgy fogalmazza meg, hogy ők szépséget adnak a világnak, nehogy a reménytelenségbe süllyedjen az. Ma itt Borza Teréz Ferenczy-díjas üveg- és porcelánművész hálája fogalmazódik meg. A húsvéti kegyelemé, mindezt kifejezve az üveg, porcelán, fa és fény segítségével. Húsvét titkának erősítése történik a művein keresztül. A Győri Egyházmegye örömmel vállalkozott alkotásainak befogadására.

Köszöntőjében dr. Veres András megyéspüspök arra világított rá, hogy tulajdonképpen hogyan is kell értelmezni a húsvét titkát, mi is a titok. „Az életünk kell, hogy előkészítse azt az örömteli üdvösséges állapotot, amit Krisztus kínál föl nekünk feltámadása által. Titok marad valamiképpen mindaz, ami Isten ajándékaként vár ránk. Az alkotások egyenként is, de így együtt különösen a megváltás teljességét tárják elénk. Ebben elmerülni egy olyan titok felfedezéséhez vezethet bennünket, amit minden embernek meg kell ismerni. Isten teremtményei vagyunk, istennek szeretett gyermekei vagyunk, és csak rajtunk múlik, hogy ezt a szeretetet szeretettel viszonozzuk-e, vagyis hívő módon élünk-e vagy sem. A kiállított tárgyak elmélyülésre hívnak, segítenek megélni húsvét titkát. Erre törekszik a művésznő, aki a transzcendensből, Isten világából szeretne közvetíteni.

A megnyitóműsorban Bognár Krisztina énekművész és Grafl Ákos papnövendék közreműködött.

borza-terez-kiallitas

Cseh Sándor az alkotóról szólva elmondta, hogy a győriek már ismerhetik Borza Teréz nevét a 2020 szeptemberében, a Püspökvár kertjében felállított Szent Margit fohásza Magyarországért című szoborkompozíció kapcsán. Talán kevesebben tudják, hogy Boldog Apor Vilmos püspök szarkofágjának porcelán örökégőjét is ő készítette 1990-ben. Közgyűjteményekben Egyiptomtól Új-Zélandon és Japánon át Litvániáig 13, köztereken, középületeken 6 műve látható. Eddig 20 önálló és közel 80 csoportos kiállításon vett részt. Életművének jelentős, jellegzetes áttetsző porcelánplasztikáiból most 13-at adományozott a Győri Egyházmegyének, amelyek ebben az installációban még sehol nem szerepeltek. Munkáit zenei tanulmányai, a teremtett világ szeretete és hite ihletik, alkotásaiban benne van a természet, a szakralitás és a felülről jött sugallat mély megélése.

Az alkotó maga így vall a tárlatról: „A Húsvét titka című kiállításom egy sajátos jelképrendszerrel vezeti végig a látogatót Jézus tanításai, az utolsó vacsora, a keresztáldozat és a feltámadás jelképein át, a nekünk mondott ígéretein keresztül a Szentlélek eljöveteléig. Ezzel a kiállítással szeretném átadni a nézőknek azt a transzcendens érzést, ami a mai nehéz világunkban a hitre, a reményre és a soha el nem múló isteni szeretetre hívja fel a figyelmet. Ezek a porcelán – öreg fa – merített papír alkotások az isteni fény áthatásával tárhatják fel azt a titkot, amit szem nem láthatott, csak a lelkünk rezgésével foghattunk fel. A művész feladata ez a képi megjelenítése az eseményeknek, a hit megerősítéséhez, a Biblia megértéséhez és továbbadásához. Ezt a feladatot tűztem ki magamnak is, amikor a szakrális munkáim gyűjteményét erre az állandó kiállításra elhoztam ide a Püspökvárba, a hozzá tartozó bibliai idézetekkel, versekkel segítve a látogatót.

A megnyitón Borza Teréz hozzátette, hogy a keresztény alkotó feladata a Biblia szavainak tolmácsolása a saját eszközeivel, ehhez a húsvét témája kimeríthetetlen forrást ad. Az iparművész a köszönet hangján idézett II. János Pál pápa imájából, amelynek részlete a helyszínen is olvasható.

A Budapesten élő, önálló műhelyében dolgozó művész különböző egyedi technikákat alkalmaz, munkáit porcelánból, merített papírból, carrarai márványból, kőből és fából készíti. A Püspökvár tornyában ezekből 13 talált otthonra, a leheletfinom darabokat a fény – ahogy ő fogalmaz, a „Szentlélek fénye” – teszi még varázslatosabbá. A mellette olvasható idézetek segítenek az elmélyülésben, és abban, hogy jobban megértsük húsvét titkát.

SzaSzi
Fotók: Vas Balázs

2023.04.14