Széchenyi István Egyetem: felemelő ünnepséggel nyílt meg a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia


otdk-szechenyi-egyetem

A Győri Nemzeti Színházban megrendezett ünnepséggel nyílt meg a hallgatói tehetséggondozás legfontosabb fórumának számító 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), valamint annak Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az utóbbinak idén – 2005 után másodszor – a Széchenyi István Egyetem a házigazdája: a háromnapos rendezvényen csaknem háromszáz fiatal mutatkozik be a zsűrik előtt.

Az OTDK a hazai tudományos élet szereplőit tömörítő egyedülálló rendezvény, mely a tudományos munka iránt elkötelezett hallgatók számára megmérettetési, bemutatkozási lehetőséget biztosít. Ezenfelül kiemelt jelentőségű szakmai fórum is, melynek Állam- és Jogtudományi Szekciója keretében valamennyi jogászi hivatásrend képviselteti magát. Az április 3-tól 5-ig tartó győri programra több mint nyolcszáz résztvevő érkezett, és csaknem 300 hallgató dolgozatát értékelik a zsűrik.

otdk-szechenyi-egyetem

Az ünnepélyes megnyitóra a Győri Nemzeti Színházban került sor, amely szinte csordultig megtelt erre az alkalomra. Az eseményen prof. dr. Friedler Ferenc (a fenti képen), a Széchenyi István Egyetem tudományos elnökhelyettese, rektora hangsúlyozta: az egyetemek legfontosabb feladata a hallgatók sikeres szakmai pályára való felkészítése. „A mai világ nem általában gépészmérnököket, fizikusokat, jogászokat keres. Pályájuk során azok a hallgatóink lehetnek a legsikeresebbek, akik motiváltak egyéni teljesítményük fokozásában, tudnak csapatban, másokkal együttműködve dolgozni, és igazolták képességüket átlagosnál jobb eredmény elérésében. A Széchenyi-egyetem a tehetséggondozást ebben a szellemben építette fel és működteti” – mondta. Hozzátette: az intézményben a tehetséggondozás biztos alapokon nyugszik. „Modellváltó egyetemként működésünk rugalmas és hatékony. Versenyképes hazai és nemzetközi vállalatokkal meglévő projektalapú együttműködéseink pedig stabil hátteret adnak fejlesztéseinkhez és a tehetséggondozáshoz is. Emellett az elmúlt években európai színvonalúvá vált infrastruktúránk újabb kulcsfontosságú elemekkel bővül: folyamatban van Zalaegerszegi Képzési és Innovációs Központunk, győri tudományos és innovációs parkunk, valamint Egészségtechnológiai Campusunk építése, továbbá hamarosan átadjuk mosonmagyaróvári Smart Farmunkat. Mindezek új, érdekes feladatokat jelentenek a leendő hallgatóinknak” – húzta alá.

otdk-szechenyi-egyetem

Prof. dr. Lamm Vanda (a fenti képen), a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) társadalomtudományi alelnöke, az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának fővédnöke, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa a hazai tudományos közélet rangos, a tudományos utánpótlás szempontjából meghatározó eseményének nevezte az OTDK-t. Hozzáfűzte, hogy a konferenciák jól illeszkednek a középiskolai MTA Alumni Program szellemiségéhez is. Felidézte, hogy az első állam- és jogtudományi OTDK-n, 1954-ben még csupán alig harminc dolgozat mérettetett meg, ma pedig több százan vesznek részt az eseményen. Felhívta a hallgatók figyelmét, hogy a rendezvény jó alkalmat kínál a jogász hivatásrendek képviselőivel, a gyakorlatban dolgozó kollégákkal való találkozásra is.

otdk-szechenyi-egyetem

A Kulturális és Innovációs Minisztérium mint fővédnök és főtámogató képviseletében dr. Varga-Bajusz Veronika (a fenti képen) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszédében kiemelte: érdemes kutatói, oktatói pályában is gondolkodnia a diákköri munkában részt vevőknek, mert az elmúlt években versenyképességi fordulat zajlott le a magyar felsőoktatásban. „A fejlesztéseknek köszönhetően a magyar egyetemek a világ felsőoktatási rangsoraiban jelentősen előreléptek. A világ huszonnyolcezer felsőoktatási intézménye közül tizenegy magyar a legjobb öt százalékhoz tartozik, és ezekbe jár a magyar hallgatók kétharmada” – hangsúlyozta. További adatokat is ismertetett: az OTDK-t megelőzően a felsőoktatási intézményekben 2134 TDK-konferenciát rendeztek, amelyeken több mint 14 ezer pályamunkát mutatták be szerzőik. A most áprilisi OTDK-kon, 16 tudományterületi szekcióban csaknem ötezer dolgozat vesz részt, tíz százalékkal több, mint a legutóbbi konferencián.

otdk-szechenyi-egyetem

Prof. dr. Szendrő Péter (a fenti képen), az Országos Tudományos Diákköri Tanács örökös elnöke az OTDK-ra utalva azt mondta: „Gondolják meg: ha egy társadalomban ilyen közösségek léteznek, hova juthatunk? Boldog, kiegyensúlyozott, tisztelettudó, a tehetséget ambicionáló társadalommá válhatunk.” Beszélt arról is, hogy nemcsak egy mozgalomról, hanem életérzésről is szó van, s aki egyszer rátalál erre, nem akarja elhagyni. „Itt ülnek azok, akik Magyarország elitje lesznek. A TDK örök, s ha örök, akkor Magyarország is az lesz” – fordult a teremben helyet foglalókhoz.

otdk-szechenyi-egyetem

Az idei OTDK-t hivatalosan megnyitó prof. dr. Weiszburg Tamás (a fenti képen), az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke azzal biztatta a résztvevőket, hogy a konferencián mindenki számít. „Alapelvünk: ha csak egyetlenegy diák úgy megy el, hogy rosszabbul érzi magát, mint aki el sem jött, akkor rosszul végeztük a munkánkat” – mondta. A győri szervezőknek köszönetet mondva kiemelte: a Széchenyi István Egyetemen komoly kultúrája van a tehetséggondozásnak, ami az intézmény innovációs sikereiben is szerepet játszik.

otdk-szechenyi-egyetem

Prof. dr. Weiszburg Tamás és dr. Koltay András a támogatói okirattal

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) három évre szóló megállapodást írt alá az OTDK kommunikációs szolgáltatásainak fejlesztése és az online médiatudatosság támogatása érdekében. Az ünnepségen dr. Koltay András, az NMHH elnöke ezt az együttműködést mutatta be. Kifejtette: az OTDK össznemzeti ügy. Az NMHH ezt azzal is szeretné támogatni, hogy olyan online platform fejlesztéséhez járul hozzá, ami az OTDK-t a nyilvánosságban is nemzeti üggyé emeli.

otdk-szechenyi-egyetem

Dr. Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár az Igazságügyi Minisztérium mint az Állam- és Jogtudományi Szekció fővédnöke képviseletében azt hangsúlyozta: a minisztérium ösztöndíjakkal, kutatás-fejlesztési támogatásokkal és programokkal járul hozzá a jogi oktatás színvonalának emeléséhez.

otdk-szechenyi-egyetem

Dr. Balogh Judit, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának elnöke örömét fejezte ki, hogy 2019 óta – a koronavírus-járvány miatt – ez az első alkalom, amikor újra személyesen bonyolíthatják le a rendezvényt. „Most nem elsősorban versenyezni jöttünk. Élvezzük azt, hogy együtt vagyunk, köszönjük meg mindenkinek azt a rengeteg munkát, amit elvégzett, hogy itt lehessen” – mondta, mielőtt hivatalosan megnyitotta volna a szekciót.

otdk-szechenyi-egyetem

Prof. dr. Smuk Péter, a 36. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja úgy fogalmazott: nagy becsben tartják az itt összesereglett fiatal kutatókat, mivel egyrészt a tudomány és az egyetemi tehetséggondozó műhelyek jelenlegi állását, másrészt a jövő szakembereit látják maguk előtt. „Bizakodásra ad okot, hogy az állam- és jogtudománynak nem az »állásáról«, hanem dinamikájáról tanúskodnak a dolgozatok címei: a klasszikus jogdogmatika talaján bátor kérdéseket vetnek fel az újabb technológiai és társadalmi kihívásokról” – hangoztatta. Beszélt arról is, hogy a zöld OTDK jegyében a programfüzetet nem nyomtatták ki, a jogi kar kertjében fát fognak ültetni, emléket állítva az idei konferenciának, és minden résztvevőnek ajándékoznak egy tasak körömvirágmagot.

otdk-szechenyi-egyetem

A Roska Tamás-emlékérmet dr. Balogh Judit és prof. dr. Smuk Péter adta át dr. Hohmann Balázsnak

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, professzor, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotója tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából 2017-ben életre hívta a Roska Tamás Tudományos Előadások intézményét. A Roska Tamás tudományos előadás megtartásának jogát az Állam- és Jogtudományi Szekció vonatkozásában dr. Hohmann Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa, a Baranya Vármegyei Békéltető Testület tagja nyerte el, amelynek címe Egy de lege ferenda javaslat születése – avagy dologi vagy kötelmi jellegű követelés a víziközmű-tartozás? Volt.

otdk-szechenyi-egyetem

A Győri Egyetemi Zenekar fellépése is emelte az ünnepség színvonalát

Széchenyi István Egyetem
Fotók:  Májer Csaba József

2023.04.06